بیلاخ در ترکی

معنی کلمه بیلاخ در ترکی به فارسی


-

معنی بیلاخ در ترکی در لغت نامه دهخدا


-

معنی بیلاخ در ترکی در فرهنگ لغت معین


-

معنی بیلاخ در ترکی در فرهنگ عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس