بی اعتبار

معنی کلمه بی اعتبار به فارسی


-

معنی بی اعتبار در لغت نامه دهخدا


-

معنی بی اعتبار در فرهنگ لغت معین


-

معنی بی اعتبار در فرهنگ عمید


-

معنی بی اعتبار به انگلیسی


صفت
bad
زشت , بد اخلاق , فاسد , مضر , بد , سرهم بند , خراب , نامساعد , شوم , شریر , بدکار , لاوصول , بی اعتبار , نا صحیح , زیان اور , بد خو , مهمل
void
پوچ , بی اعتبار , عاری , تهی , خالی , باطل , بلاتصدی , عاریاز
invalid
پوچ , ناتوان , بی اعتبار , علیل , باطل , نامعتبر
insecure
سست , بی اعتبار , نا معین , غیر قطعی , ناامن , متزلزل , غیر مطمئن , غیرمحفوظ , بدون ایمنی
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس