تفخیذ

معنی کلمه تفخیذ به فارسی


گروه گروه را خواندن

معنی تفخیذ در لغت نامه دهخدا


تفخیذ.
[ ت َ ] (ع مص ) گروه گروه را خواندن .
(تاج المصادر بیهقی ).
خواندن خویشاوند را الاقرب فالاقرب .
منه الحدیث : بات َ یفخذ عشیرته ؛ ای یدعوهم فخذاً فخذاً.
(منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (ازآنندراج ) (از اقرب الموارد).
|| درگرفتن .
|| پراگندن .
(منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
|| نسبت کردن هر فخذ را بسوی قبیله .
(منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
|| در ران کردن چیزی .
(منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).<

معنی تفخیذ در فرهنگ لغت معین


-

معنی تفخیذ در فرهنگ عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس