تفخیذ

معنی کلمه تفخیذ به فارسی


گروه گروه را خواندن

معنی تفخیذ در لغت نامه دهخدا


تفخیذ. [ ت َ ] (ع مص ) گروه گروه را خواندن. (تاج المصادر بیهقی ). خواندن خویشاوند را الاقرب فالاقرب. منه الحدیث : بات َ یفخذ عشیرته ؛ ای یدعوهم فخذاً فخذاً. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (ازآنندراج ) (از اقرب الموارد). || درگرفتن. || پراگندن.(منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || نسبت کردن هر فخذ را بسوی قبیله. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || در ران کردن چیزی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی تفخیذ در فرهنگ لغت معین


-

معنی تفخیذ در فرهنگ عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس