حربه

معنی کلمه حربه به فارسی


سلاح, آلت جنگ ازقبیل شمشیروخنجروسرنیزه, حراب
( اسم ) آلت حرب و نزاع مانند شمشیر خنجر نیز. کوتاه کارد و غیره ساز جنگ سلاح .
در اصطلاح عرفا خارج شدن از بندگی کائنات و قطع تمام علاقات با غیر واجب میباشد
آنکس که حربه بر دوش دارد مسلح
حربه ئیست که نجاشی پادشاه حبشه برای پیغمبر هدیه فرستاد

معنی حربه در لغت نامه دهخدا


حربه. [ ح َ ب َ ] (ع اِ) حَربة. آلت جنگ. (منتهی الارب ). سلاح. آلت حرب. || چوب دستی. (منتهی الارب ). || تازیانه. || نیم نیزه. (زمخشری ). نیزه ٔکوتاه. (دهار). || کارد. (غیاث ). دشنه. خنجر. ج ، حِراب. (منتهی الارب ) : این جا شمشیر و حربه و سنگ است. (تاریخ بیهقی ص 112). و بسیار جراحتها یافت از سنگ و از حربه. (تاریخ بیهقی ص 461).
بطوع خدمت شمشیر و حربه ٔ تو کنند
اگر شوند ز گردون مخیر آتش و آب.
مسعودسعد.
چرخ پندارم آتشین حربه ست
که مرازار کشت نتوانست.
مسعودسعد.
قصاب چه آری ز پی کشتن ماهی
خود کشته شود ماهی بی حربه ٔ قصاب.
خاقانی.
واحزنا گفته ام بشاهد حربا
زین گله ٔ حربه ٔ جفای صفاهان.
خاقانی.
بود بهنگام زخم در صف میدان جنگ
حربه ٔ هندی او حرمت تیغ یمان.
خاقانی.
با حربه ٔ مرگ اگر ستیزند
افتند چنانکه برنخیزند.
نظامی.
گر آنگه میزدی یک حربه چون میغ
چو صبح اکنون دودستی میزنی تیغ.
نظامی.
بر دیو شهاب حربه رانده
لاحول ولا ز دور خوانده.
نظامی.
دزدان دو گروهند، جمعی در صحراها با تیر و کمان ، برخی با حربه و کمند. (مجالس سعدی ص 21).
دیگر از حربه ٔ خونخوار اجل نندیشم
که نه از غمزه ٔ خونریز تو بی باکتر است.
سعدی.
|| نام روز جمعه. || (اِمص ) نیزه زنی. || فساد دین. || سلب مال کسی. (منتهی الارب ). ج ، حربات. || (اِخ ) الحربة، نام حربه ای است که نجاشی ملک حبش رسول اکرم (ص ) را هدیه فرستاد. رجوع به حربه ٔ نجاشی شود.

حربه. [ ] (ع اِ) در فهرست مخزن الادویة این صورت را آورده و به آن معنی بوعجیدیطوس ودر بعض کتب عجیدیطوس داده اند و در مخزن الادویه «حربت » را صورتی از حربث دانسته است. رجوع به حربث شود.

معنی حربه در فرهنگ لغت معین


(حَ بِ) [ ع . حربة ] (اِ.) سلاح .

معنی حربه در فرهنگ عمید


۱. وسیله یا عملی که از آن برای رسیدن به هدف استفاده می کنند. ۲. [قدیمی] آلت جنگ مانندِ شمشیر، خنجر، و سرنیزه؛ سلاح.

معنی حربه به انگلیسی


اسم
weapon
سلاح , اسلحه , جنگ افزار , حربه
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس