کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه حربه به فارسی

حربه
سلاح, آلت جنگ ازقبیل شمشیروخنجروسرنیزه, حراب
( اسم ) آلت حرب و نزاع مانند شمشیر خنجر نیز. کوتاه کارد و غیره ساز جنگ سلاح .
در اصطلاح عرفا خارج شدن از بندگی کائنات و قطع تمام علاقات با غیر واجب میباشد
حربه دوش
آنکس که حربه بر دوش دارد مسلح
حربه نجاشی
حربه ئیست که نجاشی پادشاه حبشه برای پیغمبر هدیه فرستاد
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه کمپو سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس