معنی کلمه حنظل به فارسی

حنظل
( اسم ) هندوان. ابو جهل
ثنیه ذات الحنظل
عقبه ایست نزدیک مکه
حب الحنظل
( ایم ) دانه هندوانه ابوجهل
هبیده
حنظله
باد غیسی . وی از قدیمترین شاعران فارسی گو پس از اسلام و معاصر طاهریان بوده است ( ف. حدود220 ه. ق . )
واحدحنظل
ذات الحنظل
عقبه ایست میان مکه و جده .
ربیعه بن حنظله
ربیعه بن حنظله بن مالک بن زید مناه از قبیله تمیم و از عدنانیه در عهد جاهلی بود .
علی حنظلی
ابن اسحاق بن ابراهیم حنظلی سمرقندی
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس