حیاط

معنی کلمه حیاط به فارسی


صحن خانه, زمین جلوساختمان که دور آن دیوارباشد
( اسم ) جمع حائط (حایط) . 1 - دیوارها. 2 - بستانها .
شمالی بندر بوشهر درازی این ناحیه از مال محمود تا جزیره پنج فرسنک پهنای آن از قریه رود شور تا پوزه گاه فرسنگی بیشتر محدود است از جانب جنوب و مشرق بناحیه شبان کاره دشتستان و از شمال بناحیه گناوه و از سمت مغرب بدریای فارس .
دهی است از دهستان چناران بخش حومه شهرستان مشهد .

معنی حیاط در لغت نامه دهخدا


حیاط. [ ح َ ] (از ع ، اِ) محوطه و هر جای دیواربست و سرای و خانه و صحن خانه. (ناظم الاطباء). صحن و گشادگی خانه. در تداول فارسی ، فضائی وسیع و بی سقف که اطاقها بر طرفی یا چند طرف آن بنا شده است.
- حیاط آشپزخانه .
- حیاط اندرونی .
- حیاط بیرونی .
- حیاط خلوت ؛ سراچه ای در خانه که برای کارهای خاص کنند.
- حیاط طویله .

حیاط. (ع اِ) ج ِ حائط. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به حائط شود.

معنی حیاط در فرهنگ لغت معین


(حَ) (اِ.) صحن خانه ، زمین برابر ساختمان که دور آن دیوار باشد.
( ~. خَ وَ) (اِمر.) حیاط کوچک در پشت خانة مسکونی و مستقل از حیاط بزرگ .

معنی حیاط در فرهنگ عمید


۱. صحن خانه. ۲. زمین جلو ساختمان که دور آن دیوار باشد.

معنی حیاط به انگلیسی


اسم
court
عرصه , اظهار عشق , دادگاه , دیوان , دربار , بارگاه , حیاط
patio
ایوان , طارمی , حیاط , پاسیو
yard
حیاط , یارد , محوطه یا میدان
courtyard
حیاط
homestead
حیاط , شهر موطن , مزرعه رعیتی
curtilage
حیاط
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس