معنی کلمه حیض به فارسی

حیض
بی نمازشدن زن, خارج شدن خون ازرحم زن ماهی یک مرتبه
1 - ( مصدر ) خروج خون از زن هر ماه یک بار بمدت چند روز متوالی قاعده شدن زن . 2 - ( اسم ) قاعدگی بی نمازی زن عادت .
حائض .
حیض الرجال
غیبت و کلام بی فایده
خون حیض
خون ماهیانه زنان طمث
غسل حیض
غسلی که زن حائض پس از پاک شدن از حیض بعمل میاورد
تحیض
حایض شدن زن بازماندن زن از نماز در ایام حیض .
حیضه
1 - ( مصدر ) سنگین و سد شدن معده از غذای ناگوار . 2 - ( اسم ) یک دفعه از دفعات خون حیض .
بی نمازی زنان .
دائم الحیض
پیوسته بی نماز
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس