معنی کلمه خزر به فارسی

خزر
قومی که سابقا در حاشیه بحر خزر و شمال جبال قفقاز سکونت داشتند .گروهی از آنان بطرف قسمت جنوب غربی قفقاز و شبه جزیره قرم ( کریمه ) ( شمال بحراسود ) روی آوردند و تا قرن چهارم هجری قدرتی داشتند. پایتخت آنان در اوایل اسلام و عصر فتوحات مسلمانان شهر ((بلنجر)) بود .
(اسم) 1 - تنگی چشم . 2 - حالتی در چشم که گویی شخص بگوش. چشم نگاه میکند .
بن یافث . وی پسر یافث و یافث پسر نوح بوده است .
بحر خزر
دریا و به تعبیر دیگر دریاچه ایست در شمال ایران این در یاچه در کاب جغرافیایی باسمهای : دریای آبسکون بحر خزر و دریای خزر و نزد اروپاییان به [ کاسپین ] معروف است و بزرگترین دریاچه سطح زمین و آبش شور است . کناره های آن مشترک بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی است و به علت تبخیر زیاد سطح آب آن 26 متر پایین تر از سطح دریاست ( دریای اسود ) . وسعت آن بیش از 420000 کیلو متر مربع است . بسبب واقع شدن آن بین آسیا و اروپا دارای موقع خاصی است و بنادر آن مخصوصا بند انزلی وسیله ارتباط بین ایران و شوروی است . بحر خزر از مهمترین مراکز صید ماهی است و اهم واردات آن رود های ذیل است : ولگا اورال ( در خاک شوروی ) رود آستارا سفید رود هراز گرگان ( خاک ایران ) و اترک (مرز ایران و شوروی)
پائین ولایت با خزر
بلوکی از ولایت با خزر و خواف
در بند خزر
دروازه خزر
دریاچه خزر
دریای خزر . دریاچه ای در شمال ایران .
دریای خزر
بحر خزر . دریای خزر
ابوالحسن باخزری
شاعری مشهور
بغد خزرقندی
نسبتی است به ابو روح عبدالحی ... بغد خزرقندی چونکه پدرش بغدادی و مادرش خزری و تولدش در سمرقند بوده است .
خزرا
( صفت ) مونث اخزر . 1 - زن تنگ چشم . 2 - زنی که بگوش. چشم نگاه کند .
خزران
1 - سرزمین قوم خزر در حاشیه بحرخزر. 2 - بحر خزر.
نام کسانی که در ساحل دریای اسکون سکنی دارند خزر .
خزرانیان
مردمان خزران اهل خزران
خزرج
قبیله ایست عرب اصل آن از یمن است . خزرج و اوس از یک اصلند . پس از خرابی سد مارب از جنوب جزیره العرب به مدینه آمدند و سپس تاحدود خیبر و تیمائ (حدود قر .5 م. ) پراکنده شدند .افراد این قبیله بهنگام هجرت پیامبر ( ص ) ویرا یاری کردند واسلام آوردند.
بن علی بن العباس از صوفیان بود
خزرجی
منذر بن عمرو بن خنیس خزرجی در بئر معونه شهید شد .
خزرجی اندلسی
ضیائ الدین ابو محمد عبدالله بن محمد انصاری خزرجی مالکی اندلسی اسکندری معروف بابی الجیش مغربی متوفی بسالهای 626 ه. ق . یا 627 ه. ق .
خزرجی انصاری
نام او موفق الدین شافعی است
خزروان
نام مبارزی از لشکر بهرام چوبینه که آنرا خزروان خسرو نیز گفته اند .
خزری
( صفت ) خزرانی .
دستار ها از ابریشم غاژ کرده
دربند خزران
شهریست بر کران دریا میان این شهر و دریا زنجیری کشیده عظیم چنانکه هیچ کشتی اندر نتواند آمدن مگر بدر توری ( ظاهرا به دستوری )
دریای خزران
دریای خزر . دریای خزروان
دریای خزروان
دریای خزران . بحر خزر
علی خزرجی
ابن محمد بن محمد بن ابراهیم خزرجی فاسی مشهور به حصار و مکنی به ابوالحسن
عمار خزرجی
ابن یحیی جد خاندان عماری در بیهق
عمرو خزرجی
ابن امریئ القیس از بنی حارث بن خزرج شاعر عهد جاهلیت او را قصیده مشهوری است درباره جنگ اوس و خزرج که در روزگار وی رخ داد و مدت بیست سال بطول انجامید عمرو در حدود سال 50 قبل از هجرت درگذشت
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس