معنی کلمه خوف به فارسی

خوف
1 - ( مصدر ) ترسیدن بیم داشتن بیمناک گشتن . 2 - ( اسم ) بیمناکی . 3 - ( اسم ) ترس بیم . 4 - انزعاج قلب و انسلاخ او از طمانینت امن بتوقع مکروهی ممکن الحصول . یا خوف و رجا . ترس و امیدواری بیم و امید .
جمع خائف
خوف جستن
قصاص خواستن طلب خون کردن
خوف داشتن
بیم داشتن ترس داشتن
خوف زده
بیمناک بیم زده
خوف کردن
ترسیدن ترس داشتن
صلاه خوف
نماز واجب که هنگام جنگ و بوقت بیم از رسیدن دشمن خوانند و آن کیفیتی مخصوص دارد
اخوف
بد دل تر ترسان تر
تخوف
بترسیدن . ترسیدن بروی چیزی را . ترسیدن . یا کم کردن . کم و اندک گردانیدن چیزی را .
چخوف
نویسنده روسی ( و . تاگانرگ 1860 - ف. 1904 م ) داستانهای کوتاه وی عبارتند از : زنگها اطاق شماره 6 ملخ زوجه در تبعید همسایگان داستان مرد ناشناس جزیره ساخالین مستاجر شوهر خانم مامانی خانم و سگ ملوسش از نمایشهای معروف او ایوانف خرس شیطان جنگل و شاهین دریا را باید نام برد .
آنتون پاولویچ چخوف ( 1904 - 1860) نویسندگان نامدار ومشهور کشور روسیه است که بخصوص در نوشتن داستانهای کوتاه سبکی مبتکرانه داشته و آثاری جاویدان و در خور تحسین بجای گذاشته است . رمان ها و نمایشنامه هایی هم که از این نویسند. معروف باقی مانده نمود ار دیگری از قدرت و مهارت او در فن نویسندگی است .
خفخوف
مرغی است که بازو ها بر هم زند
خوفناک
( صفت ) ترسناک مهیب .
خوفی همدانی
شاعری است و در دوران شاه عباس می زیسته است .
لیاخوف
سرهنگ ( پالکونیک ) روسی افسر ستاد آرتش روسیه تزاری و فرمانده بریگاد قزاق در ایران ( و. - مقت. 1336 ه.ق 1917 م . ) . وی از طرف دربار تزار بایران اعزام گردید و در زمان سلطنت محمد علی شاه فرماندهی بریگاد قزاق را عهده دار شد . لیاخوف در مقابل وزیر جنگ و هیچیک از مقامات ایرانی برای خود مسئولیتی قایل نبود و مستقیما از پطرزبورگ کسب تکلیف میکرد . وی در 22 جمادی - الاولی 1326 ه.ق . از طرف محمد علی شاه بسمت فرماندار نظامی تهران منصوب شد و در 23 جمادی الاولی بدستور شاه و توصیه [ سرگی مارکویچ شابشال ] روسی که در خدمت شاه بود و [ گارتویک ] سفیر روسیه در ایران مجلس شورای ملی را به توپ بست نمایندگان مجلس را متفرق ساخت عده ای را کشت و از طرف محمد علی شاه مورد تقدیر قرار گرفت . لیاخوف تا روز اول رجب 1327 ه.ق . در خدمت محمد علی شاه بود در آنروز با مجاهدان بجنگ پرداخت ولی پس از فتح تهران تسلیم اردوی مجاهدان شد و از طرف سردار اسعد و سپهسالار تنکابنی تحت حفاظت یوسف خان امیر مجاهد قرار گرفت تا مورد حمله مشروطه خواهان واقع نشود . لیاخوف در سوم رجب 1327 ه.ق . استعفای خود را به سپهسالار وزیر جنگ تقدیم کرد و به پطرزبورگ رفت . در سال 1917 م . ( 1336 ه.ق .) که انقلاب روسیه پدید آمد به ژنرال [ نیکین ] پیوست و چون تزار سقوط کرد به باطوم گریخت و در آنجا بدست سه تن گرجی کشته شد .
مخوف
خوفناک, ترسناک, ترس آور
( اسم ) ترساننده جمع : مخوفین .
مخوفین
( اسم ) جمع مخوف در حالت نصبی و جری ( در فارسی مراعات این قاعده نکنند ) .
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس