دواشی ی

معنی کلمه دواشی ی به فارسی


-

معنی دواشی ی در لغت نامه دهخدا


-

معنی دواشی ی در فرهنگ لغت معین


-

معنی دواشی ی در فرهنگ عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس