زیبایی شناسی

معنی کلمه زیبایی شناسی به فارسی


شناختن زیبایی و آن رشته ایست از روانشناسی هدف زیبا شناسی شناساندن جمال و هنر است و آن درباره مجموعه انفعالات و احساسات درونی و زیبایی و زشتی و هزل و فکاهت و غیره گفتگو کند علم الجمال .

معنی زیبایی شناسی در لغت نامه دهخدا


زیبایی شناسی. [ ش ِ ] (حامص مرکب ) زیباشناسی. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به زیباشناسی شود.

معنی زیبایی شناسی در فرهنگ لغت معین


-

معنی زیبایی شناسی در فرهنگ عمید


۱. شناختن زیبایی؛ شناسایی انواع زیبایی ها و هنرهای زیبا. ۲. علمی که دربارۀ زیبایی و احساساتی که از مشاهدۀ زیبایی در انسان پیدا می شود بحث می کند؛ علم الجمال؛ استتیک.

معنی زیبایی شناسی به انگلیسی


اسم
aesthetics
زیبایی گرایی , زیبایی شناسی , مبحی
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس