رای به دیکشنری آبادیس
مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

سحر

/sahar/

مترادف سحر: افسون، جادو، جادوگری، ساحری، جاذبه، جذبه | بامدادان، پگاه، سپیده دم، شبگیر، شفق، فلق

متضاد سحر: غروب

معادل فارسی: افسون، بامداد، پگاه، جادو، سپیده دم

معنی سحر در لغت نامه دهخدا

سحر. [ س َ ح َ] (ع ص ) وقت آخر شب و زمان پیش از صبح ، و بعضی شراح نوشته اند که سحر آن وقت را گویند که ششم حصه از شب مانده باشد یعنی چهار پنج گهری شب باقی بود. (غیاث از لطائف ) (آنندراج ). سپیده دم. (دهار). سحرگاه. (ترجمان القرآن ). پیشک از صبح. (منتهی الارب ) :
گذشته ز شب نیمه ای بیشتر
ولیکن نبد نیز گاه سحر.
فردوسی.
دوش مُتْواریک بوقت سحر
اندر آمد بخیمه آن دلبر.
فرخی.
وقت سحرک آمد بتعجیل و مرا بخواند نزدیک وی رفتم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 353).
در ملک شاه خدمت تو بی خیانت است
چون در سحر عبادت پیران پارسا.
قطران.
بخت چون عالی بود بنماید از آغاز کار
روز روشن روشنی پیدا کند وقت سحر.
معزی.
آنچه یک پیرزن کند بسحر
نکند صد هزار تیر و تبر.
سنایی.
روز بشب کرده ای بتیرگی حال
شب بسحر کن بروشنایی باده.
خاقانی.
هر سحر گویدش دعای بخیر
ایزد ارجو که مستجاب کند.
خاقانی.
صبح دمی چند ادب آموختم
پرده ٔسِحْرِ سَحَری دوختم.
نظامی.
یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر بر کنار بیشه ای خفته. (گلستان سعدی ).
دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری
تو خود چه آدمئی کز عشق بیخبری.
سعدی.
دلت بوصل گل ای بلبل سحر خوش باد
که در چمن همه گلبانگ عاشقانه ٔ تست.
حافظ.
سحرچو گشت پدیدار روز گردد شب
شفق چو گشت نمودار صبح گردد شام.
قاآنی.
|| سپیدی که بالای سیاهی باشد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). سپیدی که بر سیاهی برآید. (اقرب الموارد). || ریه. (اقرب الموارد). شش. (منتهی الارب ). ریه و شش. ج ، اسحار، و سحور. || کرانه ٔ هر چیز. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || نشان پشت ریش شتر و اعلای سینه. (منتهی الارب ). اثر دبرة البعیر. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || التعلیل بالطعام و الشراب. (تاج المصادر بیهقی ).

سحر. [ س ُ ] (ع اِ) شُش. ج ، اسحار، سحور. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

سحر. [ س ِ ] (ع مص ) جادوی کردن و فریفتن. (غیاث اللغات ). جادویی نمودن و فریفتن. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). جادویی کردن. (ترجمان القرآن ). جادوی کردن و فریفتن. (تاج المصادر). || مشغول کردن کسی را بچیزی. (منتهی الارب ). صرف کردن کسی را از چیزی. (از اقرب الموارد). || محتاج و با علت کردن. (منتهی الارب ). || دلجویی کردن و ربودن عقل کسی بگفتار یا به نگاه. (اقرب الموارد). || دور شدن. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

سحر. [ س ِ ] (ع اِ) افسون. (غیاث ). فسون وجادوی و هر چیز که م-أخذ آن لطیف و دقیق باشد. (آنندراج ) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) :
چون به ایشان باز خورد آسیب شاه شهریار
جنگ ایشان عجز گشت و سحر ایشان بادرم.
عنصری.
بلی این و آن هر دو نطقست لیکن
نماند همی سحر پیغمبری را.
ناصرخسرو.
سحر دشمن همه باطل کنی از تیغ مگر
دشمن و تیغ ترا قصه ٔ فرعون و عصاست.
مسعودسعد.
زآتش موسی برآرم آب خضر
زآدمی این سحر ومعجز کس ندید.
خاقانی.
من او را باربد خوانم نه حاشا
که سحر باربد در نسخه ٔ اوست.
خاقانی.
صنعت من برده ز جادو شکیب
سحر من افسون ملایک فریب.
نظامی.
سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار
سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد.
حافظ.
سخن و سحر بیک آهنگند
زر و زرنیخ بهم همرنگند.
جامی.
- سحر بابِل ؛ مقصود داستان دو ملک است یکی هاروت و دیگری ماروت که خداوند آنها را بزمین فرستاد ولی آنها در زمین فتنه کردند پس خواستند که به آسمان بمعبد خود باز شوند، نتوانستند. پس خداوند آنان را مخیر کرد بعذاب دنیوی یا اخروی ، پس عذاب دنیوی اختیار کردند در زمین بابل پس ایشان را سرنگون بچاهی در آویختند تا بقیامت. (کشف الاسرار ج 1 صص 295 - 297). سحری نظیر سحر هاروت و ماروت (که در بابل بودند) :
سحر بابل گرت پسند نشد
سوی جادوی بی نماز فرست.
خاقانی.
خلق از آن سحر بابلی کردن
دل نهاده ببابلی خوردن.
نظامی.
روی تو چه جای سحر بابل
موی تو چه جای مار ضحاک.
سعدی.
رجوع به هاروت و ماروت شود.
- سحر بنان ؛ کنایه از خط خوش. (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
- سحر حلال ؛ کنایه از کلام فصیح و موزون که بمنزله ٔ سحر رسیده باشد. (آنندراج ). شعر و سخن فصیح که از غایت فصاحت بمنزله ٔ سحر باشد. (ناظم الاطباء). شعر و سخن فصیح و بلیغ که بمنزله ٔ سحر رسیده باشد. (غیاث ). سخنان فصیح و بلیغ. (برهان ). این جمله مأخوذ است از حدیث «اِن ّ مِن َ البیان لسحراً». (نهایه ٔابن اثیر) :
نام سخنهای من از نظم و نثر
چیست سوی دانا سحر حلال.
ناصرخسرو.
ساحرمان گفته اید شاید و لیکن
ساحر اهل خرد ز سحر حلالیم.
ناصرخسرو.
سحر حلال من چو خرافات خود نهند
آری یکی است بولهب و بوترابشان.
خاقانی.
گوهر سحر حلال من شکند آنک
گوهرش از نطفه ٔ حرام برآید.
خاقانی.
ابوالنصر عتبی در تحریر و تقریراین کتاب سحر حلال نموده است. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
سحر حلالم سَحَری فوت شد
نسخ کن نسخه ٔ هاروت شد.
نظامی.
از سحر حلال او ظریفان
کردند سماع با حریفان.
نظامی.
ماهیان قعر دریای جلال
بحرشان آموخته سحر حلال.
(مثنوی ).
هر که باشد قوت او نور جلال
چون نزاید از لبش سحر حلال.
(مثنوی ).
- سحر کردن ؛جادو کردن. افسون کردن. شعبذه. (منتهی الارب ) :
قامتی داری که سحری میکند
کاندر آن عاجز بماند سامری.
سعدی.
چشمان دلبرت بنظر سحر میکند
من خود نگویمت که بود در نظر سخن.
سعدی.
- سحر مبین :
جمالت معجز حسنست لیکن
حدیث غمزه ات سحر مبین است.
حافظ.

معنی سحر به فارسی

سحر
جادوکردن، فریفته، جادویی، کارشگفت، حیرت انگیز، نزدیک صبح، هنگام پیش ازصبح، سپیده دم، پگاه
۱ - ( مصدر ) جادو کردن . ۲ - ( اسم ) جادو افسون جمع اسحار سحور . ۴ - آنچه که در آن جذابیت و فریبندگی خاصی باشد . یا سحر بنان . خط خوش . یا سحر حلال . ۱ - شعر یا نثر عالی سخن فصیح و بلیغ . ۲ - هنری حیرت انگیز که از راه حیله و نیرنگ حاصل نشده باشد .
شش . جمع اسحار و سحور
جادوگر و ساحر و افسونگر
پر از سحر . یا جادوگر ساحر
( صفت ) حاکی از سحر جذاب فریبنده درین کلمات بیجان چه قدرت مخوف و سحر آمیزی نهفته است .
افسونگر . ساحر و جادوگر
جادو و افسون
کنایه از خوش نویس . خوش نویس
کسی که بیان او سحر آمیز باشد
آنکه پیشه او ساحری باشد یا مجازا
سحر خوان
آنکه پگاه برخیزد که بامدادان زود از بستر خواب برخیزد .
جادو زده افسون شده مطبوب
جادوگری فسون سازی
آنکه سخن سحر آمیز دارد آنکه سخن و چون سحر بود .
که در فریبندگی چون سحر بود
کنایه از آفتاب عالمتاب است
کنایه از روشنائی صبح کاذب
کنایه از آفتاب
دهی از دهستان میان آب بخش مرکزی شهرستان اهواز واقع در ۳۶ هزار گزی شمال اهواز و کنار شوسه اهواز به اندیمشک نزدیک رود کرخه . موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن گرم سیری است .

معنی سحر در فرهنگ معین

سحر
(سَ حَ) [ ع . ] (اِ.)پیش از صبح ، سپیده - دم .
(س ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) جادو کردن . ۲ - (اِمص .) جادوگری . ۳ - (اِ.) جادو. ۴ - هر آن چه که در آن فریبندگی و گیرندگی خاص باشد.
(س رِ حَ) [ ع . ] (اِمر.) کنایه از : کلام موزون فصیح .
(مُ غ . سَ حَ) [ فا - ع . ] (اِمر.) بلبل ، هزاردستان .

معنی سحر در فرهنگ فارسی عمید

سحر
نزدیک صبح، هنگام پیش از صبح، سپیده دم، پگاه.
۱. فریفته ساختن کسی با کاری شگفت انگیز، جادو کردن، جادویی کردن.
۲. (اسم) [مجاز] جادویی، افسون، فسون.
۳. (اسم) [مجاز] چیزی یا کاری که در آن فریبندگی و گیرندگی باشد.
* سحر حلال: [قدیمی، مجاز]
۱. هنرنمایی در نظم یا نثر.
۲. کار عجیب و حیرت انگیز که آلوده به نیرنگ نباشد.

معنی سحر در دانشنامه ویکی پدیا

سحر
سَحَر به معنای پگاه
سِحر به معنای جادو
روستای سحر
شبکهٔ سحر، از شبکه های برون مرزی سیمای جمهوری اسلامی ایران
سحر قریشی، بازیگر
سحر ولدبیگی، بازیگر
سحر زکریا، بازیگر
سحر جعفری جوزانی، بازیگر
سحر دولتشاهی، بازیگر
سحر امامی، مجری
سحر به عربی ( سَحَر )، روستایی است در دهستان وادی اجبار از توابع استان استان صَنعاء در کشور یمن در شبه جزیره عربستان.
سحر ایلات عضو تیم ملی کبدی بانوان جمهوری اسلامی ایران است.
سحر بی نیاز (زاده ۱۹۸۶ در هند) یک مدل و بازیگر کانادایی ایرانیتبار است. او بارها در مسابقات دختر شایسته ی کانادا شرکت کرده است و همچنین بازیگر حرفه ای سینما و تلویزیون است. سحر بی نیاز در سال ۲۰۱۲ به عنوان دختر شایسته ی کانادا برگزیده شد.
سحر جعفری جوزانی (زاده ۱۱ تیر ۱۳۵۷ در سانفرانسیسکو) بازیگر سینما و تلویزیون ایرانی است.
سحر دلیجانی (زادهٔ ۱۹۸۳) یک رمان نویس اهل ایران مقیم ایالات متحده آمریکا است. نخستین رمان او، بچه های درخت جوالدوز (Children of the Jacaranda Tree)، در بیش از ۷۵ کشور منتشر، و به ۲۸ زبان ترجمه شده است.
سحر دهقان رقصنده ایرانی، پژوهشگر، طراح و آموزگار رقصهای کلاسیک و معاصر ایرانی، آسیای میانه و عرفانی است.
سحر دولتشاهی (زادهٔ ۱۶ مهر ۱۳۵۸ تهران) بازیگرِ سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است. او فارغ التحصیل رشته های ادبیات نمایشی و مترجمی زبان فرانسه می باشد. بازی در فیلم طلا و مس به کارگردانی همایون اسعدیان در سال ۱۳۸۸ برایش نامزدی جایزهٔ بهترین بازیگر نقش دوم زن از چهاردهمین جشن خانهٔ سینما را در پی داشته است. سحر دولتشاهی توانست در سی و سومین دورهٔ جشنوارهٔ فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را برای بازی در فیلم عصر یخبندان به دست بیاورد.
سحر ریحانی بازیگر ایرانی است. در مرداد ۱۳۹۱ خبر انعقاد قرار داد چند صد میلیونی آستان قدس رضوی با وی برای ساخت یک فیلم خبر ساز شد و انتقادات فراوانی را علیه مدیریت آستان قدس بر انگیخت. همچنین ادعای وی مبنی بر برنده شدن در المپیاد ریاضی و اهدای مدال هایش به موزه آستان مورد تردید قرار گرفت این غائله به ماجرای مصطفی واعظ طبسی و سحر ریحانی مشهور است.
سحر زکریا (زادۀ ۲ مهرماه ۱۳۵۲ در اراک) بازیگر ایرانی است.
سحر قریشی (زاده ۶ دی ۱۳۶۶ در تهران) بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران است. وی بعد از ایفای نقش یلدا در سریال دلنوازان به شهرت رسید. اولین کار بازیگری سحر قریشی بازی در فیلم لج و لج بازی به کارگردانی سید مهدی برقعی بود.
سحر محمدی خواننده ایرانی در سبک موسیقی سنتی و از اعضای گروه ماه بانو است که در ترانه های این گروه از جمله «ما را بس»، «گلرخ» و «جان عاشق»، از جمله خوانندگان اصلی است. در ابتدا با پروژهٔ هیچ سخنی نیست با همکاری علی قمصری به شهرت رسید. در ۱۹ مرداد ۱۳۹۳، اعلام شد که او قصد ضبط کردن یک آلبوم جدید به همراه پیمان خازنی را دارد و در این باره اظهار داشت که «این اثر با فرم الرکسترال و با اشعاری از استاد شفیعی کدکنی، استاد ابتهاج، زنده یادان حسین منزوی، رهی معیری و پژمان بختیاری قسمت عمده ای از ضبط خود را پشت سر گذاشته است و به زودی وارد مرحلهٔ نشر خواهد شد».
محمدی موسیقی را نزد افسانه رثایی، مهدی فلاح، ارشد طهماسبی، مسعود شعاری و محمدرضا لطفی فرا گرفته است. محمدی همچنین با گروه موسیقی «هزار آواز» هم همکاری داشته است. او از جمله تک خوانان زن ایرانی است که در ایران فعالیت دارد.
محمدی در بخش موسیقی اپرای حافظ و اپرای سعدی (در نقش حنونه خواهر منصور حلاج) هم همکاری داشته است. از جمله دیگر فعالیت های او، می توان به همخوانی با دیگر گروه های موسیقی و هنرمندان از جمله «گروه همنوازان حصار» اشاره کرد.
سحر نوروززاده یک ایرانی-آمریکایی متخصص در امور سیاست خارجی است که اکنون مسئول ایران در تیم سیاست گذاری وزارت امور خارجه آمریکا است.
سحر ولدبیگی (زاده ۱ تیر۱۳۵۶، تهران) بازیگر سینما و تلویزیون ایران است.
از گرگ و میش تا سحر (به انگلیسی: From Dusk till Dawn) یک فیلم ژانر اکشن و ترس و محصول سال ۱۹۹۶ آمریکا به کارگردانی رابرت رودریگز و فیلم نامه کوئنتین تارانتینو بر پایه داستاین از رابرت کورتزمن است.
شروع فیلم از ۲ برادر دزد حرفه ای که مرتکب قتل شده اند شروع می شود آنها در مسیر رسیدن به مکزیک از تگزاس هستند و در مسیر برای رد شدن از مرز یک خانواده سه نفری را با خود می برند و در پناه آن ها از مرز می گزرند، تا به جایی می رسند که قرار ملاقات با یک دوست دارند تا پول را تقسیم کنند(باری به نام تمام طول روز). در فیلم تا یک ساعت از خون آشام خبر نیست، و کاملاً بدون هیچ گونه مقدمه ای سلما هایک با دیدن خون تارانتینو تبدیل می شود به خون آشام و گردن او را گاز می گیرد، و معلوم می شود تمام آن محل پر از خون آشام است. این فیلم خیلی شبیه به کارهای تارانتینو اجرا شده البته تا یک ساعت اول اما بعد از آن می توان گفت کار کاملاً متعلق می شود به رودریگز.
بن سحر (به انگلیسی: Ben Sahar) مهاجم اهل اسرائیل است که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی عضو تیم ملی فوتبال اسرائیل بوده و در ۳۱ بازی ملی حضور داشته است. بن سحر توانسته در بازی های ملی، ۶ گل به ثمر برساند.
پیک سحر یک مجموعهٔ تلویزیونی ایرانی به کارگردانی «خسرو ملکان» است که در سال ۱۳۶۹ تهیه و از شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش گردید.
دخترم سحر فیلمی به کارگردانی مجید قاری زاده و نویسندگی مجید قاری زاده، سیمین بازرجانی ساختهٔ سال ۱۳۶۸ است.
دعای سحر دعایی است که به مسلمانان توصیه شده است که در سحرهای ماه رمضان آن را بخوانند. این دعا در مفاتیح الجنان نیز آمده است. چندین شرح بر این دعا نوشته شده است.
دیدار شرق و غرب- مرغ سحر نام یک آلبوم موسیقی اثر کیوان ساکت، هنرمند ایرانی است که در سبک سنتی تهیه شده و دارای ۹ آهنگ است. فاضل جمشیدی و مازیار حیدری نیز در ساخت این آلبوم همکاری کرده اند.
مختصات: ۳۵°۴۷′۴.۲۲″ شمالی ۵۱°۲۴′۴۳.۷۸″ شرقی / ۳۵.۷۸۴۵۰۵۶° شمالی ۵۱.۴۱۲۱۶۱۱° شرقی / 35.7845056; 51.4121611
سیمای آذربایجانی،
شبکه جهانی سحر اولین شبکه تلویزیونی برون مرزی سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۷۶ (۱۶ نوامبر ۱۹۹۷) بصورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
سیمای انگلیسی،
این شبکه سه کاناله متشکل از ۶ مینی شبکه یا در اصطلاح؛ «سیما» به ۶ زبان مختلف است که عبارتند از:
سیمای فرانسه،
هر یک از این ۶ سیما، برنامه هایی ویژه مخاطبان خود تولید و پخش می کنند و ۶ زبانه بودن شبکه سحر به معنای پخش برنامه های واحد به ۶ زبان نیست. «سحر»؛ شبکه ای تلویزیونی، ایرانی، برای مخاطبان غیر ایرانی و با ساختار یک شبکه عمومی است که نه تنها به پخش اخبار و برنامه های سیاسی تحلیلی و گفتگو محور می پردازد، که تولید و پخش قالب های مختلف برنامه سازی تلویزیونی از مستند، ترکیبی، نمایشی، و ... را در موضوعات گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و معارف دینی و ... را نیز در ترکیب بندی ساختار و محتوای برنامه های خود رعایت می کند.
سیمای کردی،
این موضوع حتی در قشرها مختلف بینندگان نیز مورد توجه قرار می گیرد و «سحر» برنامه هایی ویژه کودکان، نوجوانان، جوانان، خانواده ها و زنان و ... را نیز تدارک و به پخش می رساند. محور اصلی در ساختار و محتواسازی برای شبکه سحر را توجه به ماموریت های این شبکه در قالب و بسته بندی های رسانه ای مناسب مخاطبان هر سیما تشکیل می دهد.
سیمای بوسنیایی
برنامه های شبکه سحر تا پیش از اواخر سال ۱۳۸۴ شمسی روی دو کانال سحر ۱ و ۲ و از طریق هات برد قابل دریافت بود. در پی تعطیلی پخش برنامه های سحر ۱ به دلیل پخش سریال ضد صهیونیستی «چشمان آبی زهرا» ،شبکه «سحر» برای مدتی از یک کانال ماهواره ای پخش شد و با افتتاح مجدد کانال دوم شبکه در یازدهم دی ۱۳۸۸، هم اکنون کانال ۱ شبکه سحر ۲۰ ساعته و کانال ۲ آن ۲۴ ساعته به تولید و پخش برنامه می پردازند.
سیمای اردو
شرح دعای سحر، کتابی است از سید روح الله خمینی.
سید روح الله خمینی این کتاب را که با تکیه بر آیات قرآن و روایات اهل بیت شیعه در شرح دعای مباهله معروف به دعای سحر، در سال ۱۳۴۷ هجری قمری (۱۳۰۷ هجری خورشیدی) و به زبان عربی نوشته است.
این کتاب توسط سید احمد فهری به زبان فارسی ترجمه شده است.
شرکت رنگ سحر یک شرکت خصوصی ایرانی در زمینه تولید رنگ و پوشش می باشد.این شرکت در سال ۱۳۶۵ تاسیس شد.
قاتلان سحر داستانی نوشته دارن شان به ترجمه فرزانه کریمی از سری قصه های سرزمین اشباح(نهمین جلد)
قلعه سحر، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اهواز در استان خوزستان ایران است.
مردان سحر فیلمی به کارگردانی و نویسندگی اسماعیل نوری علاء ساختهٔ سال ۱۳۵۰ است.
مرغ سحر نام تصنیف مشهوری از ساخته های مرتضی نی داوود در دستگاه ماهور و شعر ملک الشعرای بهار است. نخستین بار این تصنیف را ملوک ضرابی و بعد قمرالملوک وزیری اجرا کرد و پس از آن با صدای بسیاری از خوانندگان ایرانی اجرا شد. تصنیف «مرغ سحر» به لحاظ داشتن مضمونی سیاسی-اجتماعی و زبان حال ملت بودن و نیز ارزش های موسیقیایی و ادبی یکی از ماندگارترین تصنیف های موسیقی معاصر ایران به شمار می رود. تصنیف مرغ سحر را می توان سرود شکست آرمان ها و شعارهای انقلاب مشروطه دانست.
یکی از محبوب ترین اجراهای این تصنیف از محمدرضا شجریان است که اغلب به خواست مردم در کنسرت های شجریان به گوش می رسد.
مختصات: ۴۶°۴۹′۰۴″ شمالی ۲°۳۶′۱۹″ شرقی / ۴۶.۸۱۷۸° شمالی ۲.۶۰۵۳° شرقی / 46.8178; 2.6053
ورنویل، سحر (به فرانسوی: Verneuil, Cher) یک کامین در فرانسه است که در Canton of Dun-sur-Auron واقع شده است.


در صورتی که معنی کلمه بالا (استخراج شده از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، لطفا گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سحر در جدول کلمات

سحر
افسون
سحر و جادو
افسون
اهنگساز اثر فلوت سحر آمیز
موزارت
دانه سحر آمیز
لوبیا
ساخته چندی پیش اکران شده محمدحسین فرحبخش با بازی سحر دولتشاهی | میلاد ک یمرام | فرهاد اصلانی و باران کوثری
مستانه
ساخته مصطفی کیایی در جشنواره فیلم فجر امسال با بازی بهرام رادان | فرهاد اصلانی | مهتاب کرامتی | آنا نعمتی | سحر دولتشاهی و••
عصر یخبندان
ساخته مهدی گلستانه با بازی امیرحسین آرمان | پژمان بازغی | سحر قریشی و آتیلا پسیانی
نازنین
ساخته مهدی گلستانه با بازی پژمان بازغی | مجید صالحی | سحر قریشی و امیرحسین آرمان
نازنین
ساخته مهدی گلستانه با بازی پژمان بازغی | سحر قریشی | امیرحسین آرمان و مجید صالحی
نازنین
ساخته مهدی گلستانه با بازی پژمان بازغی | سحر قریشی | مجید صادقی | امیرحسین آرمان و آتیلا پسیانی
نازنین

معنی سحر به انگلیسی

- اسم -
bewitchment
فریفتگی ، فریب ، طلسم ، سحر ، افسون
conjuration
التماس ، فریب ، سحر ، افسون ، جادو
dawn
سپیده ، اغاز ، سپیده دم ، فجر ، سحر ، سحرگاه ، بامداد
charm
طلسم ، سحر ، افسون ، فریبندگی ، دلربایی
aurora
اغاز ، سپیده دم ، فجر ، سرخی شفق ، سحر
daydawn
سپیده دم ، سحر ، سحرگاه
dayspring
سپیده دم ، سحر ، سحرگاه
magic
فریب ، سحر ، جادو ، ساحری
witchcraft
نیرنگ ، سحر ، جادو گری ، افسون گری
enchantment
سحر ، افسون ، جادو
sorcery
فریب ، سحر ، جادو گری ، افسون گری ، ساحری
black art
سحر ، جادو گری
witchery
سحر ، جادو گری ، جادو
black magic
سحر ، جادو
incantation
طلسم ، سحر ، افسون ، جادو گری ، جادو ، افسون گری ، افسون خوانی ، تبلیغات
brightening
سحر
thaumaturgy
سحر ، جادو ، اعجاز
theurgy
سحر ، جادو
wizardry
سحر ، جادو گری ، افسون گری ، جادویی

معنی کلمه سحر به عربی

سحر
سحر , نوبة
سحر , سحري
هيکس
اسحر , ساحرة

پیشنهاد شما در مورد معنی سحر


آخرین پیشنهادات
اکبر > معنی اسما
محمد > معنی اجتناب ناپذیر
احسان > معنی حداکثر
باران ولی زاده > معنی احشام
رسول قربانی > معنی مشعلدار
خشایار خلفی > معنی فدح
عباس گرمان > معنی گرمان
رضا > معنی اثنای

لیست پیشنهادات
تصویر - عکس - مخالف سحر
کلمه : سحر
اشتباه تایپی : spv
آوا : sahar
نقش : اسم
عکس سحر : در گوگل
جستجوی معنی عبارات مرتبط با سحر در گوگل

حقوق و دستمزد
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
فروشگاه آنالی
نرم افزاری مریم
تبدیل عکس و پی دی اف به متن
تبلیغات در دیکشنری آبادیس
دیکشنری آبادیس