سرو سهی

معنی کلمه سرو سهی به فارسی


نام لحن یازدهم از سی لحن باربد .

معنی سرو سهی در لغت نامه دهخدا


سرو سهی .
[ س َرْ وِ س َ ] (اِخ ) نام لحن یازدهم از سی لحن باربد.
(انجمن آرا) (برهان ) (رشیدی ) : برزند نارو بر سرو سهی سرو سهی برزند بلبل بر تارک گل قالوسی .
منوچهری .
نوبتی پالیزبان و نوبتی سرو سهی نوبتی روشن چراغ و نوبتی گاویزنه .
منوچهری .
گهی سرو سهی را ساز دادی سهی سروش به خون خط بازدادی .
نظامی .
و رجوع به سرو شود.<

معنی سرو سهی در فرهنگ لغت معین


-

معنی سرو سهی در فرهنگ عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس