معنی کلمه سهی به فارسی

سهی
راست, رسته, ایستاده, کشیده, صفت سرو, سروسهی, سها
( صفت ) 1 - راست رسته مستقیم روییده : سرو سهی . 2 - تازه نوچه نوجوان .
نام ستاره
سرو سهی
نام لحن یازدهم از سی لحن باربد .
سهی بالا
( صفت ) راست بالا .
بلند قامت
سهی پایه
کشیده راست بالا
سهی سرو
سرو راست سرو کشیده قامت بلند
سهی قامت
بلند بالا قامت رسا
سهی قد
سهی قامت بلند قامت موزون اندام
اختاسهیل
خواهران سهیل
ام سهیل
چرز .
پای سهیل
( اسم ) نوعی صراحی .
تسهید
بیخواب گردانیدن بیخواب گردانیدن کسی و بیدار کردن .
تسهیل
سهل کردن, آسان کردن
( مصدر ) آسان کردن سهل ساختن . جمع : تسهیلات .
تسهیل کردن
( مصدر آسان کردن سهل ساختن .
تسهیلات
( مصدراسم ) جمع تسهیل .
تسهیم
جامه یاپارچه رانقش کردن ومخططساختن سهم بندی, کردن, جزئ جزئ کردن
( مصدر ) 1- سهم دادن 2.- سهم بندی کردن جزو کردن . جمع تسهیمات . یا تسهیم بنسبت. تقسیم کردن مبلغ یا کمیتی بین چند تن متناسب با اعدادی معین مثلا بخواهیم مبلغ 2600 ریال را بین سه تن بنسبت اعداد 4 2 و 7 تقسیم کنیم این عمل را تسهیم بنسبت گویند. اعداد 4 2 و 7 را اعداد نسبت نامند.
تسهیمات
( مصدر اسم ) جمع تسهیم .
جبل سهیل
کوهی به اسپانیا
خاتم سهیل نشان
کنایه از دهان محبوب و معشوق و شاهد و ساقی باشد .
سروسهی
لحن یازدهم از الحان باربدی . نظامی در فهرستی که از نامهای الحان باربدی آورده آنرا سی و یکمین نام برده است .
درخت سروکه دارای شاخ وبال راست باشد, معشوق خوش قد
سهیدن
( مصدر ) ( سهید سهد خواهد سهید بسه سهنده سهیده ) سهستن .
سهیل
ستاره ای از ثوابت قدر اول در صورت فلکی [ سفینه ] که در آخر فصل گرما طلوع کند و میوه ها در آن وقت میرسند و چون در یمن کاملا مشهود است آنرا سهیل یمانی خوانند .
ابن عمرو بن عبد شمس از بنی عامر ازلوی خطیب قریش و یکی از بزرگان دوره جاهلیت بود
سهیل بیگی
دهی است از دهستان کرگاه بخش ویسیان شهرستان خرم آباد
سهیله
نوعی از خیمه اسم طعامی مصنوعی است
سهیلی
علی از رجال دوره پهلوی ( و. 1274- ف. لندن 1337 ه.ش .) . اولین شغل مهم او معاونت وزارت طرق و شوارع بود و سپس در وزارت خارجه ریاست اداره شرق را بعهده گرفت در سال 1316 ه.ش . وزیر مختار ایران درلندن شد ودر همان سال (پس از فوت سمیعی) بوزارت خارجه رسید و پس از برکناری در سال 1317 استاندار کرمان شد . در کابینه فروغی (1320) وزیر خارجه بود و سپس بنخست وزیری منصوب شد ( 8 اسفند 1320 تا 25 اسفند 1322 ه.ش .) سپس سفیر کبیر ایران در انگلستان شد و در همانجا در گذشت .
احمد بن همدم
سهیم
هم سهم, هم بهره, کسی بادیگری ازچیزی سهم ببرد
( صفت ) آن که با دیگری از چیزی سهم برد هم سهم هم بهره .
شریک و صاحب حصه انباز
فرح آباد سهیل
ده مخروبه ایست از بخش حومه شهرستان نائین .
نظام الدین سهیلی
احمد
وادی سهیل
موضعیست از ناحیه مالقه در اندلس که در آن چندین دهکده وجود دارد .
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس