کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه صحنه به فارسی

صحنه
1- بخشی است از شهرستان کرمانشاهانواقع در شمال غربی شهرستان و آن محدود است از شمال ببخش سنقر کلیایی ( شهرستان کرما نشاه ) از جنوب شرقی به شهرستان نهاوند از جنوب ببخش هرسین ( کرمانشاه ) و از مغرب بدهستانهای پای روند و بیلوار ( بخش مرکزی کرمانشاه ) . آب و هوای آن نسبت بپستی و بلندی متغیر است . قرای بخش از رود خانه های گاماسیاب دینور و شعب آنها مشروب میشود . محصول عمده غلات آبی و دیمی چغندر حبوبات توتون و لبنیات است . راه شوسه کرمانشاه بتهران از وسط دهستانهای چم چال و حومه و راه شوسه کرمانشاه بتهران از وسط دهستانهای چم چال و حومه راه شوسه کرمانشاه به سنقر از وسط دهستان دینور می گذرد.این بخش از 4 دهستان و 211 آبادی تشکیل شده و جمعیت آن 47500 تن است.2 - قصبه مرکزی بخش واقع در 61 کیلومتری کرمانشاهکنار شوسه کرمانشاه بتهران .هوای آن بواسطه فراوانی درخت رودخانه در بند صحنه وزش باد از دهلیز آب باریک و در بند خوب و تابستان معتدل است . آب قصبه از زه آب دره در بند چهار چشمه تامین میشود .محصول عمده غلات حبوبات انواع میوه چعندر قند و توتون 11133 تن سکنه .
زمین هموار, جای وسیع, محل نمایش درتماشاخانه, سن
( اسم ) آوندیست مانند کاسه مفحته .
قصبه مرکزی بخش صحنه شهرستان کرمانشاه
صحنه بالا
دهی است از دهستان آتابای بخش پهلوی دژ شهرستان گنبد قابوس در 9 کیلومتری جنوب غربی پهلوی دژ دشت و معتدل و مرطوب 1500 تن سکنه آب از چاه محصول غلات حبوبات صیفی لبنیات شغل اهالی زراعت و گله داری صنایع دستی زنان قالیجه بافی و نمد مالی است .
صحنه پایین
دهی است از دهستان آتابای بخش پهلوی دژ شهرستان گنبد قابوس در 6 کیلومتری جنوب غربی پهلوی دژ جنوب رودخانه گرگان دشت و معتدل و مرطوب 600 تن سکنه آب از رودخانه گرگان محصول غلات حبوبات صیفی لبنیات شغل اهالی زراعت و گله داری صنایع دستی زنان قالیجه بافی و نمد مالی است .
صحنه ساز
( صفت ) 1 - کسی که صحنه ای برای نمایش سازد و آن را آرایش دهد سازنده سن . 2 - آنکه حادثه یا وضعی مصنوعی ایجاد کند تا مقصود خود را به دست آرد : با این صحنه سازی ها نمی توانی ما را فریب دهی .
صحنه سازی
عمل و شغل صحنه ساز .
صحنه گردان
( صفت ) آنکه وظیفه نمایش دهندگان را روی صحنه به یاد آنان آورد و بدیشان تذکر دهد گرداننده صحنه .
صحنه گردانی
عمل و شغل صحنه گردان .
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه کمپو لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس