معنی کلمه عیسی به فارسی

عیسی
ابن یحنی مسیحی جرجانی .
یا عیسی دهقان . شراب انگوری . یا عیسی ره نشین . 1 - آفتاب . 2 - شعاع پرتو آفتاب . 3 - طبیب حاذق . یا عیسی شش ماهه . 1 - میوه ای که تا شش ماه پخته شود و برسد ( عموما ) 2 - انگور ( خصوصا ) . یا عیسی نه ماهه . 1 - خوشه انگوری که از آن شراب سازند . 2 - شراب انگوری . یا عیسی هر درد . شراب انگوری .
ابن یونس بن عمرو سبیعی همدانی مکنی به ابو عمرو از ثقات محدثان بود و در چهل و پنج غزوه شرکت داشت و چهل و پنج بار حج کرد
ابراهیم بن عیسی
از مردم اصفهان او از زهاد قرن سوم بوده
ابراهیم عیسی
از اطبای مشهور قرن سوم شاگرد یوحنا بن ماسویه
ابن عیسی مقدسی
اوراست کتاب جوهر المکنون
ام عیسی
دختر هادی و زن مامون خلیفه عباسی بود .
باد عیسی
معجزه مسیح علیه السلام
تازه آباد عیسی آباد
دهی از دهستان کلاترزان بخش زراب شهرستان سنندج 27 هزار گزی باختر سنندج دو هزار و پانصد گزی جنوب قهوه خانه آریز کنار شوسه کوهستانی و سردسیر است .
تازه آباد عیسی در
دهی از بخش دهستان حسین آباد حومه شهرستان سنندج 240 هزار گزی شمال خاور سنندج کنار راه شوسه جدید سنندج به سقز کوهستانی و سردسیر است .
چشمه عیسی
دهی است از دهستان کویت بخش پاپی شهرستان خرم آباد .
چم خلف عیسی
ده مرکزی دهستان چم خلف عیسی بخش هندیجان شهرستان خرمشهر
حصار عیسی
دهی است از دهستان شتان بخش اسفراین شهرستان بجنورد
خر عیسی
الاغی بود که آن حضرت بر او سوار شدی
خم عیسی
مشهور است که حضرت عیسی در بدایت حال صباغی می کرد و یک خم بود که هر جامه را در آن زدی هر رنگی که خواستی کردی و بیرون آوردی .
دار عیسی
چوبی که مسیح پیامبر را بر آن مصلوب کرده بودند .
سوزن عیسی
در اساطیر آمده که عیسی 4 بهنگام عروج باسمان . چون سوزنی همراه داشت نتوانست از آسمان چهارم بالاتر رود و در همانجا متوقف گشت : من اینجا پای بند رشته ماندم چو عیسی پای بند سوزن آنجا چرا سوزن چنین دجال چشم است که اندر جیب عیسی یافت ماوا ? ( خاقانی )
گویند وقتی که عیسی علیه السلام را باسمان می بردند سوزنی همراه داشت چون بفلک چهارم رسید ملائکه خواستند که بالاتر برند امر شد که جستجو کنند تا علائق دنیا چه همراه دارد
صلیب عیسی
یا صلیب عیسی داری که عیسی 4 را بدان آویختند و آن بشکل بود .
عیسی آباد
دهی است جزو دهستان بزچلو بخش کمیجان شهرستان اراک واقع در 2 کیلومتری مغرب کمیجان سر راه عمومی کمیجان به همدان کوهستانی سرد و سردسیر 767 تن سکنه قنات محصول غلات بنشن شغل زراعت .
ده از دهستان میزدج بخش حومه شهرستان شهرکرد
عیسی باغ
ده از دهستان بام بخش صفی آباد شهرستان سبزوار
عیسی بصری
نام طبیبی است که ابی البیطار در مفردات از او روایت کرده است از جمله در کلمه شقایق النعمان
عیسی بیگ لو
تیره ایست از ایل بهار لو از ایلات خمسه فارس
عیسی بیگلو
ده جزئ دهستان قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان زنجان
عیسی پرست
عیسی پرستنده پرستنده عیسی که مذهب عیسی دارد
عیسی حمدی
ابن احمد بن عیسی شهادی حسینی از اطبای دانشمند مصر بود بسال 1260 قمری در اسکندریه متولد شد و علم طب را در مصر و پاریس فراگرفت
عیسی خندق
ده از دهستان کار کند بخش مرکزی شهرستان شاهی
عیسی خورد
کنایه از خوشه انگور است عیسی نه ماهه
عیسی دم
دارای دمی چون دم عیسی مسیح دم مسیحادم
عیسی دهقان
کنایه از شراب انگوری است
عیسی ره نشین
کنایه است از شعاع آفتاب آفتاب
عیسی زبان
دارنده زبانی چون زبان عیسی
عیسی شش ماهه
کنایه از میوه هایی است که تا شش ماه پخته می شود و میرسد عموما خصوصا انگور
عیسی صفت
دارنده صفتی چون صفت عیسی عیسی مانند در زنده کردن مردگان
عیسی گرای
عیسی گراینده گراینده به عیسی
عیسی گولک
نام دیگری از ده عیسی گولی است
عیسی گولی
ده از دهستان چالدران بخش سیه چشمه شهرستان ماکو
عیسی مریم
عیسی پسر مریم عیسی بن مریم
عیسی نفس
( صفت ) آنکه دمی مانند عیسی دارد و مرده را زنده کند و بیماران را شفا دهد : ولی کامل .
عیسی نه ماهه
کنایه از خوشه انگور است خوشه انگوری که از آن شراب سازند
عیسی هر درد
کنایه از شراب انگور شراب
عیسی هنر
دارنده هنری چون هنر عیسی
عیسی وند
تیره ایست از هیهاوند از طایفه چهار لنگ ایل بختیاری
عیسی کده
1 - خان. عیسی علیه السلام.2- صومع. عیسی علیهالسلام . 3 - آسمان چهارم ( بمناسبت آنکه گویند عیسی پس از صعود در آسمان چهارم مقیم شد ) .
یا عیسی دهقان . شراب انگوری . یا عیسی ره نشین . 1 - آفتاب . 2 - شعاع پرتو آفتاب . 3 - طبیب حاذق . یا عیسی شش ماهه . 1 - میوه ای که تا شش ماه پخته شود و برسد ( عموما ) 2 - انگور ( خصوصا ) یا عیسی نه ماهه . 1 - خوشه انگوری که از آن شراب سازند . 2 - شراب انگوری . یا عیسی هر درد . شراب انگوری .
عیسی کند
ده از دهستان آختاچی بخش حومه شهرستان مهاباد
قاضی عیسی
ابن ابان بن صدقه مکنی به ابو موسی از مردم بغداد است .
قصر عیسی
در بصره در خریبه قرار دارد و در ادبیات و اشعار عرب از آن یاد شده است .
قندیل عیسی
کنایه از آفتاب عالمتاب است
مهد عیسی
مسجدی به بیت المقدس که مهد عیسی در آن قرار دارد .
ابوعیسی
نام مجلدی مشهور
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس