کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه فروشنده به فارسی

فروشنده
آنکه چیزی رابفروشد فروختار بایع .
زهد فروشنده
زهد فروش زاهد نما
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس ورزش 11 پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس