لورا

معنی کلمه لورا به فارسی


نام محلی است نزدیک شهرستانک و دامنه کوه البرز در شمال باختر تهران بین رودبار وارنگه و محال طالقان قریه آن شهرستانک است که در کنار رود کرج قرار گرفته است .
( اسم ) 7 - لور .
نام رودی که قسمتی از آن در طرف جنوب دشت پیشین که دشتی پیشین که دشتی وسیع در زابلستان است می گذرد و این قسمت از رود مذکور نام همان دشت را دارد . و در بلوچستان به دریاچه آب ایستاد می ریزد .
دهی از دهستان شپیران بخش شاهپور شهرستان خوی .
نام محلی است نزدیک شهرستانک و دامنه کوه البرز در شمال باختر تهران بین رودبار وارنگه و محال طالقان قریه آن شهرستانک است که در کنار رود کرج قرار گرفته است .
نام قصری است که در حدود کجور بوسیله اسماعیلیه بر بالای کوهی ساخته شده است .

معنی لورا در لغت نامه دهخدا


لورا.
(اِ) پنیر تر را گویند.
و آن را دَلَمه پنیر خوانند.
(برهان ).
رجوع به لور شود.

لورا.
(اِخ ) نام محلی نزدیک شهرستانک به کوه البرز در شمال غربی تهران .

لورا.
(یونانی ، اِ) نام آلتی در موسیقی .
چنگ رومی .
(التفهیم ) .
صنج .
چنگ .
و آن کلمه ٔ یونانی است .
|| (اِخ ) نام صورت نهم از نوزده صورت شمالی فلکی قدماست و عرب آن را نسر واقع و نیز سلحفات گویند.
(مفاتیح ).
یکی از صور شمالی و آن چنگ رومی باشد و گاهگاه او را کشف نام کنند.
(التفهیم ).

لورا.
(اِخ ) (آب .
.
.
) نام آبی معدنی به دماوند.
آبهای آن قلیائی است و دارای آهن و آمونیاک نیز هست .

لورا.
(اِخ ) نام رودی که قسمتی از آن در طرف جنوب دشت بیشین که دشتی وسیع در زابلستان است میگذرد و این قسمت از رود مذکور نام همان دشت دارد و در بلوچستان به دریاچه ٔ (باطلاق ) آب ایستاد میریزد.
(یشتها ج 1 ص 200).<

معنی لورا در فرهنگ لغت معین


-

معنی لورا در فرهنگ عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس