مفاصا

معنی کلمه مفاصا به فارسی


1 - ( مصدر ) تصفیه حساب کردن . 2 - ( اسم ) سندی که پس از رسیدگی بحساب شخصی یا مالیات مودی مبنی بر تصفیه حساب او بوی دهند
( اسم ) صورت تفریغ محاسبه 2 - توضیح مستوفیان مرکز اسناد خرج را در حدود کتابچه دستورالعمل ( بودجه ابلاغی و اجازه و دستورهایی که در ظرف سال احیانا صادر میشد کتابچه جمع و خرج آن سال را بنام مفاصا حساب مورد رسیدگی قرار میدادند . مواد کتابچه پس از ثبت در دفترها و مهر مستوفیان وزیر بقایا وزیر لشکر وزیر وظایف مستوفی الممالک یا وزیر دفتر صدراعظم ( صدر اعظم پای هر صفحه کتابچه مفاصا حساب را مهر میکرده ) و توشیح و امضائ و مهر پادشاه کتابچه را به والی یا حاکم تسلیم میکردند ( احمد هرمزد ) .

معنی مفاصا در لغت نامه دهخدا


مفاصا. [ م ُ ] (از ع ،اِمص ) مفاصاة. رجوع به مفاصاة شود. || سندی است که در تاریخ معین پس از رسیدگی حساب به عضوی که درآمد هزینه بر عهده ٔ او بوده داده می شود، و پس از دریافت آن سند، دیگر از آن تاریخ به بعد رقمهای جزو گذشته به حساب نخواهد آمد . (فرهنگستان ) (از ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ) : و التون تمغای کوچک ساخته که بر بروات خزانه... و مفاصا و مکتوبات دیوانی که جهت معاملات و آب و زمین نویسند زنند. (جامعالتواریخ از یادداشتهای قزوینی ج 7 ص 116). || سند تصفیه ٔ حساب بدهی. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ).
- مفاصا حساب ؛ به معنی مفاصاست. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی ).

معنی مفاصا در فرهنگ لغت معین


(مُ) [ ع . مفاصاة ] 1 - (مص م .) تصفیه حساب کردن . 2 - (اِ.) سندی که پس از رسیدگی به حساب شخصی یا مالیات مؤدی مبنی بر تصفیه حساب او به وی دهند. ؛ ~حساب صورت تفریغ محاسبه .

معنی مفاصا در فرهنگ عمید


۱. تصفیه حساب کردن. ۲. (اسم) (حسابداری) مفاصاحساب.

معنی مفاصا به انگلیسی


اسم
acquittance
بخشودگی , برائت , مفاصا , رهایی , ترک دعوی
quietus
تبرئه , برائت , مفاصا , رهایی , پاکی
recoupment
مفاصا , جبران , کسب مجدد
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس