معنی کلمه مفاصا به فارسی

مفاصا
1 - ( مصدر ) تصفیه حساب کردن . 2 - ( اسم ) سندی که پس از رسیدگی بحساب شخصی یا مالیات مودی مبنی بر تصفیه حساب او بوی دهند
مفاصا حساب
( اسم ) صورت تفریغ محاسبه 2 - توضیح مستوفیان مرکز اسناد خرج را در حدود کتابچه دستورالعمل ( بودجه ابلاغی و اجازه و دستورهایی که در ظرف سال احیانا صادر میشد کتابچه جمع و خرج آن سال را بنام مفاصا حساب مورد رسیدگی قرار میدادند . مواد کتابچه پس از ثبت در دفترها و مهر مستوفیان وزیر بقایا وزیر لشکر وزیر وظایف مستوفی الممالک یا وزیر دفتر صدراعظم ( صدر اعظم پای هر صفحه کتابچه مفاصا حساب را مهر میکرده ) و توشیح و امضائ و مهر پادشاه کتابچه را به والی یا حاکم تسلیم میکردند ( احمد هرمزد ) .
مفاصات
جداکردن چیزی ازچیزدیگر, روشن کردن حساب, درفارسی مفاصا میگویند
1 - ( مصدر ) جداکردن چیزی از دیگری . 2 - تصفیه حساب کردن
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس