ملاقه

معنی کلمه ملاقه به فارسی


( اسم ) قاشقی بزرگ که بوسیله آن غذا را از دیگ بیرون آورده داخل ظرف کنند .

معنی ملاقه در لغت نامه دهخدا


ملاقه. [ م َ ق َ / ق ِ ] (از ع ، اِ) مأخوذ از تازی ، چمچه و ملاغه. (ناظم الاطباء). مصحف مَلعَقة. کفچه ٔ طعام. قاشق دراز دسته دار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ملاغه و ملعقة شود.
- امثال :
شتر را با ملاقه آب دادن . (امثال و حکم ج 2 ص 1018).

معنی ملاقه در فرهنگ لغت معین


(مَ قِ) (اِ.) گرفته شده از «ملعقة » عربی به معنای قاشق بزرگ که با آن غذا را می کشند.

معنی ملاقه در فرهنگ عمید


قاشق بزرگی که با آن غذا را از دیگ توی کاسه یا بشقاب می ریزند.

معنی ملاقه به انگلیسی


اسم
dipper
دب اکبر , ملاقه
scoop
ملاقه , خاک انداز , کج بیل , چمچه , حرکت شبیه چمچه زنی , بقدر یک چمچه , گلوله بستنی , اسباب مخصوص در اوردن چیزی
ladle
ملاقه , چمچه
spurtle
ملاقه , اسباب اتش همزن
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس