کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه منشور به فارسی

منشور
اعلامیه, فرمان, فرمان پادشاهی, نامه سرگشاده
( اسم ) چند وجهیی است که قاعده هایش چند ضلعی متوازی الاضلاع باشند. فصل مشترک هر دو وجه را [ یال ] نامند شوشه یا منشور قایم . منشوری است که یالش بر قاعده عمود باشد . یا منشور مایل . منشوری است که یالش بر قاعده عمود نباشد . یا منشور ناقص . منشوری است که قاعده های آن با هم متوازی نباشند .
منشور السلطان
( میرزا ) اسدالله افشار.
منشور ملل متحد
پیمان نامه ای است شامل 111 ماده که پس از پایان جنگ دوم جهانی روز 26 ژوئن سال 1945 م . مطابق با 5 تیرماه 1324 شمسی در شهر سانفرانسیسکو طی تشریفات خاص و در یک محیط امید بخش و با حسن نیت از طرف نمایندگان کشورهای متفق بامضائ رسید. مفاد این منشور بمنظور حفظ صلح و امنیت جهان و جلوگیری از جنگ است که بابتکار سازمان ملل متحد تهیه و تدوین گردید .
منشور نویس
( صفت ) نویسنده فرمان شاهی دبیر یا منشور نویسان باغ . پرندگان باغ ( بلبل قمری و جز آنها) .
جوت المنشوری
( اسم ) شوک الغنم
حق المنشور
( اسم ) پاداش فرمان : ....نثار منصب و حق المنشور ولایت رسالت او بنص قر آن مجید .... نتواند بود .
منشوره
زن گرامی سخیه. زن گرامی با همت و سخاوت
منشوری
ابوسعید احمد بن محمد بن محمد منشوری سمرقندی از شاعران دوره محمود غزنوی بود. بقول رشیدالدین و طواط وی مختصری شعر در صنعت ملون ساخته است و آنرا خورشیدی شرح کرده بنام کنزالغرائب وی در اینجا بیتی آورده که به سی و اند وزن میتوان خواند. اشعار او در تذکره ها و سفینه ها پراکنده است .
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران فروشگاه کمپو سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس