رای به دیکشنری آبادیس
مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

منشور

/manSur/

مترادف منشور: اجازه، حکم، خط، رقعه، رقیمه، طغرا، طومار، عرضحال، عریضه، فرمان، کاغذ، مراسله، مرقومه، مکتوب، نامه، نبشته، نوشته، ورقه، بلور، چندوجهی، پراکنده، منتشر، زنده شده، مبعوث، اصول، نظریات

معادل فارسی: شوشه، فرمان، فرمان شاهی

معنی منشور در لغت نامه دهخدا

منشور. [ م َ ] (ع اِ) فرمان. (دهار). فرمان شاهی مهرناکرده. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). فرمان پادشاهی و بعضی گویند به معنی فرمان پادشاهی در لطف و عنایت باشد. (غیاث ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). حکم و فرمان امیر یا شاهی ، غیر مختوم یعنی سرگشاده. ج ، مناشیر. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
نبشتند منشور بر پرنیان
به رسم بزرگان و فر کیان.
فردوسی.
به منشور بر مهر زرین نهاد
یکی دل کف رام بر زین نهاد.
فردوسی.
بپیچید و اندیشه زو دور داشت
به مردی ز خورشید منشور داشت.
فردوسی.
بدان تا هرآن کس که دارد خرد
به منشور آن دادگر بنگرد.
فردوسی.
ور ز تیغ است ملک را منشور
جز به منشور ملک را مستان.
فرخی.
در خور پیل کنون رایت و منشور بود
مرتبت را به جهان برتر از این چیست مکان.
فرخی.
خلعت شاهی و منشور فرستد بر تو
تا شود دشمن تو کور و بداندیش تو کر.
فرخی.
از میر مؤمنینش منشور و نامه بود
خورشید خاص بود و سزاوار جامه بود.
منوچهری.
وگر فغفور چینی را دهد منشور دربانی
به سنباده حروفش را بسنباند در احداقش.
منوچهری.
مرا بر عاشقان داده یکی منشور سالاری
که طومارش رخ زردست و مژگانست وراقش.
منوچهری.
لوا به دست سواری و منشور و نامه در دیبای سیاه پیچیده به دست سواری دیگر.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 376). بونصر مشکان نامه بخواند و به پارسی ترجمه کرد و منشور بخواند و نثار کردن گرفتند. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 378). هارون الرشید نیزه و رایت خراسان ببست به نام فضل و منشور بدو دادند. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 422).
چو بختش به هر کار منشور داد
سپهرش یکی نامور پور داد.
(گرشاسب نامه ).
ای پسر، من پیر شدم... ومنشور عزل زندگانی از موی خویش بر روی خویش کتابی می بینم. (قابوسنامه چ نفیسی ص 1). سلمان بن یحیی... را صاحب دیوانی سمرقند دادند و با خلعت و منشوری بفرستادند. (قابوسنامه چ نفیسی ص 162). چنان شنودم که ابوالفضل بلعمی سهل خجند را صاحب دیوانی سمرقند داد، منشوربنوشتند و توقیع بکردند. (قابوسنامه ایضاً ص 162).
شادمانی بدان کت از سلطان
خلعتی فاخر آمد و منشور.
ناصرخسرو.
معزول شده ست جان ز هرچه
داده ست بر آنت دهر منشور.
ناصرخسرو.
از اینجا منشور جهالت خویش برخوان. (کیمیای سعادت چ احمد آرام ص 806).
به لقا سود با بهشت عنان
به بقا یافت از ازل منشور.
ابوالفرج رونی (دیوان چ پرفسور چایکین ص 55).
به توقیعت چو شد منشور مطوی
همانگه شد لوای حمد منشور.
ابوالفرج رونی (ایضاً ص 57).
توقع نیست بی توقیع میمونت
که دارد هیچ حاصل هیچ منشور.
ابوالفرج رونی (ایضاً ص 57).
اقبال دست ملک روان کرد هر سویی
منشورها نوشت جهان را به نام تو.
مسعودسعد.
چون به منشور و نامه آمد کار
رفت چیزی که گفت نتوانم.
مسعودسعد.
با ملک خود از یزدان منشور ابد برخوان
فتنه ز جهان بنشان در صدر شرف بنشین.
عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص 434). راست گویی خسرو عادل جلال ملت است
جبرئیل آورد منشورش به ملک جاودان.
عثمان مختاری (ایضاً ص 429).
چو مدّ و نقش او با نامه و منشور شد پیدا
کلید و قفل شد پیدا در توفیق و خذلان را.
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص 12).
تا نام تو بنوشت دبیر از بر منشور
سیاره غلام قلم و دست دبیر است.
امیر معزی (ایضاً ص 111).
توقع است که منشور من بیاراید
بدان عبارت شیرین که در شهوار است
مرا نوشتن منشور من به از خلعت
که درج پرگهر است آن و گنج دینار است.
امیر معزی (ایضاً ص 117).
منشور خراسان و طبرستان وجرجان ، معتضد به اسماعیل فرستاده با خلعت. (مجمل التواریخ والقصص ).
چون امیر اسماعیل عمرولیث را نزدیک خلیفه فرستاد خلیفه منشور خراسان به وی فرستاد. (تاریخ بخارا).
هست در منشور دین توقیع امر و نهی تو
امر و نهیش را کنم اظهار «کنتم تکتمون ».
سنائی (دیوان چ مصفا ص 280).
ای یافته جمالت در جلوه ٔ نخستین
منشور حسن و تمکین از خلعت خدایی.
سنائی (ایضاً ص 538).
بر جهان وصل باری بنده را منشور ده
تات بنمایم که من فرمان روائی چو کنم.
سنائی (ایضاً ص 482).
یکی از دولت و اقبال ، منشور شرف بخشد
یکی از نصرت و توفیق ، تأیید و ظفر دارد.
عمعق (دیوان چ نفیسی ص 138).
نکرد جلوه ٔ حسن آفتاب تا نستاد
ز نور رای تو منشور عالم آرایی.
بهاءالدین محمد بغدادی (از لباب الالباب چ نفیسی ص 123).
از هوای تو دلم را بخت منشوری نوشت
سوره ٔ اخلاص را توقیع آن منشور کرد.
عبدالواسع جبلی (دیوان چ صفا ج 1 ص 98).
خیال هیبتش در دست شمشیر اجل گیرد
همای همتش بر پای منشور ظفر بندد.
عبدالواسع جبلی (ایضاً ص 110).
طلعت میمون تو طغرای منشور فرح
رایت منصور تو خورشید گردون ظفر.
عبدالواسع جبلی (ایضاً ص 149).
مثل آن منشور کاندر حق تو سلطان نبشت
کس ندید و کس نخواهد دید تا روز شمار.
عبدالواسع جبلی (ایضاً ص 185).
طغرای نکوکاری و منشور سعادت
پیش ملک العرش به توقیع تو بردم.
برهانی.
فرخنده فال صدری و دیدار روی تو
منشور شادمانی و بیزاری غم است.
سوزنی.
شهریارا شادمان بنشین به تخت و ملک خویش
تا برد منشور خانی از تو صد خان دگر.
سوزنی.
خورشید را کسوف و زوال است مر ورا
منشور بی کسوف و زوال است از ازل.
سوزنی.
ای جهان شرف به تو معمور
یافته از دو پادشا منشور.
سوزنی.
منشور تو درج پرجواهر
ایوان تو چرخ پرکواکب.
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص 35).
آنکه ملک بقاش را شب و روز
از سواد و بیاض منشور است.
انوری (ایضاً ص 68).
منشی ملک فلک در هرچه منشوری نوشت
کلکش اندر عهده ٔ توقیع آن منشور باد.
انوری (ایضاً ص 101).
آنکه به منشور اوست مملکت آن و این
و آنکه به تدبیر اوست سلطنت این و آن.
جمال الدین عبدالرزاق (دیوان چ وحید دستگردی ص 307).
داده ایام ترا منشوری
به همه نعمت جاویدانی.
جمال الدین عبدالرزاق (ایضاً ص 339).
ذات حق سلطان سلطانان و کعبه دار ملک
مصطفی را شحنه و منشور قرآن دیده اند.
خاقانی.
از پی طغرای منشور ظفر
تیر حکمش بر کمان ملک باد.
خاقانی.
منشور فقر بر سر دستارتست رو
منگر به تاج تاش به طغرای شه طغان.
خاقانی.
برادر خویش را... به رسولی سوی یعقوب فرستاد... و عهد و منشور و لوا فرستاد به ولایت بلخ و تخارستان و... (تاریخ سیستان ).
چون هر دو صف به هم رسیدند شمشیر خطیب وار بر منابر مناکب منشور عزل عامل سنان می خواند. (ترجمه ٔتاریخ یمینی چ 1 تهران ص 193). حق طاعت و ضراعت او به تیسیر امل و تقریر عمل به ادا رسانید و به تجدید منشور ایالت او مثال داد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ایضاً ص 337).
چو منشور اقبال او خواند پیش
در او بست عنوان فرزند خویش.
نظامی.
پس آنگه داد با تشریف و منشور
همه ملک مهین بانو به شاپور.
نظامی.
فرمود تا به مکافات آن ضیافت منشور آن دیه... به نام دهقان نوشتند. (مرزبان نامه چ قزوینی ص 22).
گفتم ترا خواهم که فضل فاضلتری... چون تو مرا باشی منشور فضل و کرم درنوشتم. (تذکرةالاولیاء عطار).
خسرو حسام دولت و دین اردشیر آنک
منشور ملکش از قلم کن فکان رسید.
کمال الدین اسماعیل (دیوان چ حسین بحرالعلومی ص 71).
بی خم طغرای چین ابروی تو چرخ را
نیست بر منشور دیوان حوادث اعتماد.
کمال الدین اسماعیل (ایضاً ص 150).
پیوسته تاب مهر تو در جان آفتاب
بنوشته دست عمر تو منشور روزگار.
کمال الدین اسماعیل (ایضاً ص 325).
تا به وقتی که از دارالقضا منشور اجل به عزل او نافذ نگشت در آن عمل بود. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج 1 ص 69). مبشران روان شدند و منشورها به هر طرفی فرستاد. (جهانگشای جوینی ).
باز منشوری نویسد سرخ و سبز
تا رهند ارواح از سودا و عجز.
مولوی.
شنیدم که طی در زمان رسول
نکردند منشور ایمان قبول.
سعدی (بوستان ).
گر آن است منشور احسان اوست
ور این است توقیع فرمان اوست.
سعدی.
در این مقام محبان را منشور خلافت نویسند و خلعت شیخوخت بخشند. (مصباح الهدایة چ همایی ص 110). بر منشور خلافت او این توقیع آمد که ان اﷲ خلق آدم علی صورته. (مصباح الهدایه ایضاً ص 95).
هر مثالی کاندر آن توقیع امر و نهی اوست
همچو منشور قضا عقلش نماید امتثال.
ابن یمین.
شه سریر چهارم که شاه انجم اوست
نوشته بر رخ منشور دولتش طغرا.
عبید زاکانی (دیوان چ اقبال ص 3).
امید هست که منشور عشقبازی من
از آن کمانچه ٔ ابرو رسد به طغرایی.
حافظ.
- منشور آتلانتیک ؛ رجوع به سازمان ملل متحد شود.
- منشور ملل متحد ؛ رجوع به سازمان ملل متحد شود.
- منشورنویسان باغ ؛ کنایه از پرندگان باغ است که بلبل و قمری و امثال آن باشد. (برهان ) (آنندراج ). مرغان خوش آواز باغ چون بلبلان و امثال آن. (فرهنگ رشیدی ) :
محضر منشورنویسان باغ
فتوی بلبل شده بر خون زاغ.
نظامی.
|| جسم جامدی که دارای دو قاعده ٔ متساوی و متوازی بود و آن دو قاعده بواسطه ٔ ضلعهای متوازی به هم متصل شده باشد. (ناظم الاطباء). شکلی فضایی است که دو وجه آن چندضلعیهای متساوی و متوازی است و قاعده نام دارند. وجوه دیگر آن متوازی الاضلاع هستند و تعداد آنها برابر با عده ٔ اضلاع هر یک از دو قاعده است مثلاً منشور مثلث القاعده ، که دو قاعده ٔ آن دو مثلث متساوی هستند و وجوه اطراف آن شامل سه متوازی الاضلاع است. (فرهنگ اصطلاحات علمی ). منشور که از اصطلاحات معروف هندسه است در اصل «موشور» به واو است به جای نون و منشور به نون به معنی مزبور در کتب لغت عرب موجود نیست. (از نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات تبریز). فرهنگستان ایران «شوشه » را بجای اصطلاح فرنگی و عربی آن برگزیده است. || (اصطلاح فیزیک ) محیط شفافی است که بین دو سطح مستوی و متقاطعقرار گرفته است. غالباً منشور را به شکل منشور مثلث القاعده می سازند. معمولاً برای نور مرئی از منشورهای شیشه ای و برای اشعه ٔ ماوراء بنفش و مادون قرمز از منشورهای دُر کوهی استفاده می کنند. (از فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- منشور نیکل ؛ منشوری که برای تهیه ٔ نور پولاریزه ٔ مسطح و در مواردی از این قبیل به کار می رود. اگر این منشور از دُر کوهی ساخته شده باشد برای آزمایش تابشهای ماوراء بنفش استعمال می شود. (از فرهنگ اصطلاحات علمی ).
- منشور ولاستون ؛ منشوری است که برای تولید نور «پولاریزه » صفحه ٔ «پولاریزاسیون » به کار می رود. این منشور معمولاً از دُر کوهی ساخته میشود و نظیر منشور نیکل هنگام کار با تابش ماوراء بنفش می تواند مورد استفاده قرار گیرد. (از فرهنگ اصطلاحات علمی ).
|| (ص ) پهن گسترده شده.(ناظم الاطباء). گشاده. گشوده : و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتاباً یلقیه منشوراً. (قرآن 13/17). و الطور و کتاب مسطور فی رق ة منشور. (قرآن 1/52 و 2 و 3).
به توقیعت چو شد منشور مطوی
همانگه شد لوای حمد منشور.
ابوالفرج رونی (دیوان چ پروفسورچایکین ص 57).
اعلام علم و ادب به یفاع قدر علمای آن دیار مرتفع و منشور. (المعجم چ 1 مدرس رضوی ص 2 و 3).
- منشور گردیدن ؛ گشوده شدن. باز شدن. آشکار شدن. گسترده شدن :
کنون کرد باید عمل را حساب
نه وقتی که منشور گردد کتاب.
سعدی (بوستان ).
|| پراکنده شده. (غیاث ) (آنندراج ). || آشکارگشته و شایعشده و فاش شده. || دمیده شده. || با اره بریده شده. (ناظم الاطباء). || مرد پریشان کار. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد).
|| ضد منظوم و آن را منثور نیز گویند و در مجمعالصنایع آرد: کلام یا منظوم است و یا منشور و منشور بر سه قسم است مرجز و مسجع و عاری. مرجز آن است که وزن شعر دارد اما قافیه ندارد و مسجعآنکه قافیه دارد اما وزن ندارد، و عاری آن است که از این هر دو عاری است یعنی نه وزن دارد و نه قافیه ، قافیه ٔ بی وزن شعر نیست چنانکه وزن بی قافیه شعر نیست.(از کشاف اصطلاحات الفنون ص 1384). رجوع به منثور شود. || قسمی از خط عربی و از متفرعات قلم ریاضی است. رجوع به ترجمه ٔ الفهرست ص 14 شود.

معنی منشور به فارسی

منشور
اعلامیه، فرمان، فرمان پادشاهی، نامه سرگشاده
( اسم ) چند وجهیی است که قاعده هایش چند ضلعی متوازی الاضلاع باشند. فصل مشترک هر دو وجه را [ یال ] نامند شوشه یا منشور قایم . منشوری است که یالش بر قاعده عمود باشد . یا منشور مایل . منشوری است که یالش بر قاعده عمود نباشد . یا منشور ناقص . منشوری است که قاعده های آن با هم متوازی نباشند .
[prism] [فیزیک- اپتیک] یکی از اجزای نوری سه بَر، از جنس شیشه یا هر جسم شفاف دیگر، که نور سفید را به طولِ موج های مختلف تجزیه می کند یا نور تک رنگ را از مسیر انتشار منحرف می سازد
( میرزا ) اسدالله افشار.
[accretionary prism] [زمین شناسی] توده ای معمولاً گوِه ای شکل از رسوبات دگرشکل شده در زون فرورانش متـ . گوِۀ برافزایشی accretionary wedge
[dispersing prism] [فیزیک- اپتیک] منشوری که نور مرکب را به اجزای آن تجزیه کند
[project charter] [مدیریت-مدیریت پروژه] سندی که آغازگر یا حامی پروژه صادر می کند و بر پایۀ آن پروژه را رسمیت می بخشد و به مدیر پروژه اختیار می دهد تا منابعِ دراختیار را برای فعالیت های پروژه به کار گیرد
[ocular prism] [فیزیک] منشوری در فاصله یاب که باریکۀ پرتوها را به سمت چشمی هدایت می کند
[زمین شناسی] ← منشور چهارگوشه ای
[tetragonal prism] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری دارای چهار وجه همسان موازی با محور تقارن که در حالت آرمانی دارای برش عرضی مربع هستند متـ . منشور چهارگوش
[زمین شناسی] ← منشور دوچهارگوشه ای
[ditetragonal prism] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری دارای هشت وجه موازی با محور تقارن که در آن هر برش عمود بر محور منشور، دوچهار گوش است متـ . منشور دوچهارگوش
[زمین شناسی] ← منشور دوسه گوشه ای
[ditrigonal prism] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری دارای شش وجه موازی با محور تقارن که در آن هر برش عمود بر محور، دوسه گوش است متـ . منشور دوسه گوش
[زمین شناسی] ← منشور دوشش گوشه ای
[dihexagonal prism] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری دارای دوازده وجه بلوری موازی با محور تقارن که در آن هر برشِ عرضی عمود بر محور منشور، دوشش گوش است متـ . منشور دوشش گوش
[trigonal prism] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری دارای سه وجه موازی با یک محور تقارن سه تایه (threefold) متـ . منشور سه گوش
[زمین شناسی] ← منشور شش گوشه ای
[hexagonal prism] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری دارای شش وجه موازی با محور تقارن و زوایای بین وجهی 60 درجه متـ . منشور شش گوش
پیمان نامه ای است شامل ۱۱۱ ماده که پس از پایان جنگ دوم جهانی روز ۲۶ ژوئن سال ۱۹۴۵ م . مطابق با ۵ تیرماه ۱۳۲۴ شمسی در شهر سانفرانسیسکو طی تشریفات خاص و در یک محیط امید بخش و با حسن نیت از طرف نمایندگان کشورهای متفق بامضائ رسید. مفاد این منشور بمنظور حفظ صلح و امنیت جهان و جلوگیری از جنگ است که بابتکار سازمان ملل متحد تهیه و تدوین گردید .
[enamel prism, enamel fiber] [پزشکی-دندان پزشکی] هریک از میله های منشورمانند تشکیل دهندۀ مین‍ای دندان متـ . میلۀ مینایی enamel rod
( صفت ) نویسنده فرمان شاهی دبیر یا منشور نویسان باغ . پرندگان باغ ( بلبل قمری و جز آنها) .

معنی منشور در فرهنگ معین

منشور
(مَ) [ ع . ] ۱ - (اِ مف .) نشر شده ، گسترده شده . ۲ - برانگیخته شده ، مبعوث .
(مَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - فرمان ، فرمان پادشاهی . ۲ - شکلی هندسی که قاعده هایش یک چند ضلعی و وجوه جانبیش متوازی الاضلاع باشد. ۳ - جسمی از جنس بلور به شکل منشور که نور پس از عبور از آن تجزیه می شود.

معنی منشور در فرهنگ فارسی عمید

منشور
۱. اعلامیه.
۲. [جمع: مواشیر] (فیزیک) قطعۀ بلور که دارای قاعدۀ مثلث است و نور را تجزیه می کند.
۳. نامۀ سرگشاده.
۴. [قدیمی] فرمان، فرمان پادشاهی.

معنی منشور در دانشنامه ویکی پدیا

منشور
مَنشور یا شوشه، جسمی است از جنس بلور یا جنسی دیگر که نور پس از عبور از آن تجزیه می شود. از نگاهی دیگر، منشور محیط شفافی است که به دو سطح صاف و شفاف غیر موازی ختم می گردد که از یک طرف همدیگر را قطع نموده، تشکیل رأس منشور را می دهند و در طرف دیگر قاعدهٔ منشور را می سازند. منشور از اصطلاحات معروف هندسه است.
منشور (به انگلیسی: Prism) چهارمین آلبوم استدیویی خواننده آمریکایی کیتی پری می باشد. که توسط کپیتال رکوردز در تاریخ ۱۸ اکتبر منتشر شد.غرش اولین تک آهنگ این آلبوم در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۱۳ منتظر شد که موفقیت زیادی یافت و در جدول ۱۰۰ آهنگ داغ بیلبورد اول شد. و توانست در ۲۵ کشور تاپ تن شود.
«غرش»
پخش: ۱۰ اگوست ۲۰۱۳
اولین آهنگ تبلیغاتی به نام "اسب تیره" در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳ منتشر شد که مانند غرش در جدول ۱۰۰ آهنگ داغ بیلبورد اول شد.دومین آهنگ تبلیغاتی این آلبوم نیز "قدم زدن در هوا" بود که در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳ منتشر شد.
«بی قید و شرط»
پخش: ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳
«اسب تیره»
پخش: ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳
«زادروز»
پخش: ۲۱ آوریل ۲۰۱۴
«این جوری انجامش می دهیم»
پخش: ۱۱ آگوست ۲۰۱۴
منشور شامل حقوقی است که از جانب اقتدار به دریافت کننده داده می شود و بیان می کند که جانب اقتدار حق ویژه دریافت کننده را به رسمیت شناخته و به او اجازه اجراء و استفاده از آن حقوق را می دهد. در این رابطه به طور معمول جانب اقتدار در موقعیت برتری (حاکمیت) نسبت به دریافت کننده قرار دارد. اصطلاح منشور (به انگلیسی: Charter) برگرفته شده از لاتین است و نخستین بار در زبان فرانسوی کهن مطرح گشته و سپس به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها منتقل گشت. امروزه منشور به معنای سندی می باشد که حقوق و امتیازات ویژه ای را به دریافت کننده اعطا می نماید.
در هندسه، یک منشور، یک چندوجهی است با یک قاعدهٔ n-ضلعی، انتقال یافتهٔ چندضلعی قاعده (در صفحه ای دیگر) و n وجه دیگر که لزوماً همه متوازی الاضلاع بوده و رأس های متناظر دو n-ضلعی را به هم متصل می کنند. همهٔ سطح مقطع های موازی با قاعده، یکسان هستند. منشورها با توجه به تعداد اضلاع قاعده شان نام گذاری می شوند. بنابراین به عنوان مثال، یک منشور با قاعدهٔ پنج ضلعی، منشور پنج ضلعی نامیده می شود.
منشور آتلانتیک نام بیانیه مشترکی است که وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت در اوت ۱۹۴۱ منتشر کردند. نام این منشور اشاره به اقیانوس اطلس (آتلانتیک) دارد. مذاکرات سری مربوط به این بیانیه در کشتی نیروی دریایی آمریکا بنام آگوستا در سواحل نیوفاندلند انجام گرفت. پس از انتشار، منشور آتلانتیک در کنفرانس متفقین و با شرکت بلژیک، چکسلواکی، یونان، لوکزامبورگ، هلند، شوروی، یوگسلاوی و نماینده ژنرال دوگل که دولت فرانسه آزاد را نمایندگی می کرد، به تصویب رسید. این منشور سپس دراول ژانویه ۱۹۴۲ با اعلامیه ملل متحد دنبال شد.
منشور آتن (به انگلیسی: Athens Charter) نام منشوری است که نتایج کلی گردهمایی پنجمین کنگرهٔ جهانی معماران مدرن با تجدید نظر در ۱۹۱۴ با نام مستعار و در ۱۹۴۳ به چاپ رسید.
در چهارمین کنگره جهانی معماران مدرن به سال ۱۹۳۳ که در طول سفر بین مارسی و آتن در کشتی پاتریس دو برگزار شد، سازمان سیام رسیدگی به ۳۳ شهر مهم را بر عهده گرفت و در نتیجه کنگرهٔ پنجم، برنامه ریزی شد که به موضوع شهر عملکردی مربوط می شد (که دو سال پیش در گردهم آیی برلین تعریف شده بود) و به طور کلی اصول آن گردهمایی بر مبنای عقاید لوکوربوزیه تدوین شد که نتایج کلی آن گردهمایی با تجدید نظر در ۱۹۱۴ با نام مستعار و در ۱۹۴۳ به عنوان کتاب منشور آتن به چاپ رسید.
اصول کلی آن، شامل توزیع و تنظیم چهار عملکردی شهر بود (اسکان، کار، اوقات فراغت و ترافیک) که مدرنیسم طراحی شهری را در یک فرمول ساده و موجز قابل درک و بحث انگیز تشریح می نمود.
منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال ایران یک آئین نامه انضباطی مصوب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران (۱۳۸۷) است که دستوراتی را برای انطباق مسائل فوتبال ایران با فرهنگ اسلامی ایران ارائه می دهد.
رعایت مقررات این منشور برای تمامی افرادی که در فوتبال نقش دارند شامل؛ هیئت های فوتبال، باشگاه ها، مقامات رسمی تیم ها، مقامات رسمی مسابقه، بازیکنان، داوران، هر فرد و سازمانی که از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، کمیته اجرایی مسابقات، هیئت های استانی و محلی برای برگزاری مسابقات جهت انجام مسئولیتی منصوب شده باشند، تماشاگران و هواداران، رسانه ها و خبرنگاران مرتبط با محیط های فوتبال الزامی است.
منشور اخلاقی ابتدا درفصل ۸۸-۸۹ لیگ برتر اجرا شد. اجرای این آئین نامه مخالفت های فراوانی را در بین بازیکنان، مربیان، مدیران باشگاه ها، رسانه ها و حتی برخی مسئولان فدراسیون فوتبال برانگیخت اما اجرای آن با موافقت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و بویژه پشتیبانی عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ و حجت الاسلام علیرضا علیپور دبیر ستاد منشور اخلاقی ادامه یافت.
منشور اروپایی برابری زنان و مردان در سطح محلی خطاب به دولت های اروپایی و خواستار پایبندی آنها به اصل برابری زن و مرد و دعوت از آنها برای امضاء تعهدنامه رسمی و عمومی برای به اجرا در آوردن تعهدات منشور ملل متحد است.
منشور اروپایی زبان های ناحیه ای یا اقلیت (به انگلیسی: European Charter for Regional or Minority Languages) از معادهدات اروپایی است که در ۱۹۹۲ توسط شورای اروپا برای حفظ و ترویج زبان های ناحیه ای و اقلیت تاریخی در اروپا ایجاد شد. آماده سازی منشور پیش از کنگرهٔ مقامات منطقه ای و محلی، انجام شد. منشور اصلی در مجمع پارلمانی شورای اروپا بر مبنای پیشنهادهای کنگره نوشته شد. این منشور تنها به زبان هایی که به طور سنتی توسط اتباع کشورهای عضو (نتیجتاً سوا از زبان های مهاجرین اخیر از دیگر کشورها) یا مبنای ارضی دارند یا توسط اقلیت های زبانی درون یک کشور یا در کل (مانند یدیش یا رومانی) استفاده می شوند قابل اعمال است.
منشور المپیک مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی است که به منظور سازماندهی بازی های المپیک و هدایت جنبش المپیک وضع شده اند.
این منشور برپایه اساسنامه و قوانین و اصول اساسی کمیته بین المللی المپیک (IOC) تصویب گردیده و آخرین بار در ۸ ژوئیه ۲۰۱۱ به روزرسانی شده است.
زبان های رسمی منشور المپیک فرانسوی و انگلیسی بوده و هر گاه مغایرتی در متون دیده شود نسخه فرانسوی ارجحیت خواهد داشت.
سند حقوق یا منشور حقوق ایالات متحده (به انگلیسی: United States Bill of Rights) نام ده اصلاحیه ای است که به قانون اساسی امریکا الحاق شد. این متمم ها که قدرت دولت فدرال را محدود و حقوق شهروندان ایالات متحده را تضمین می کرد، پس از نبرد آمریکا با بریتانیا به قانون اساسی ایالات متحده افزوده شد.
منشور حقوق در معیارهای تصویب قوانین کشوری و حقوقی و زندگی مردم امریکا تاثیر بسیاری داشته است. موسسان ایالات متحده آمریکا در آن زمان با هدف حفاظت از آزادی های فردی و محدود کردن قدرت حکومت خودکامه، ده متمم را به قانون اساسی این کشور تازه تاسیس اضافه کردند که به «منشور حقوق» معروف شد.
شماری از ایالت ها به رهبری ویرجینیا ، هنگام تصویب قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۹ در کنگره دوم قاره ای در فیلادلفیا، تائید قانون اساسی را به تصویب «منشور حقوق» (Bill of Rights) مشروط کردند. این ایالت ها که نسبت به نقض حقوق شهروندان توسط دولت در حال تأسیس در ایالات متحده آمریکا به شدت نگران بودند، بر این باور بودند که الحاق اصلاحیه هایی به قانون اساسی می توانست آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان تضمین کند. ده اصلاحیه اول قانون اساسی که به «منشور حقوق» مشهور شد از تلاش های توماس جفرسون در جهت احقاق حقوق و آزادی های شهروندان از جمله آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، دین و حق برابری در مقابل دادگاه به شمار می آید.
در اصل برای جلوگیری از خودکامگی حکومت این حقوق شهروندان تصریح شد و موسسان ایالات متحده این اختیار را به مردم دادند تا با ایجاد گروه های شبه نظامی برای مقابله با خودکامگی احتمالی زمامداران و جلوگیری از ایجاد استبداد در این کشور بتوانند عکس العمل نشان دهند.
منشور حقوق شهروندی لیستی از مهم ترین حقوق شهروندان یک کشور است. نخستین منشور با این نام در ایران باستان در 538 پیش از میلاد توسط کوروش کبیر پادشاه امپراتوری بزرگ ایران و شاه سلسله هخامنشی هنگام فتح بابل صادر شد وبر روی استوانه گلی معروف به منشور کوروش حک گردید و مهمترین اصل آن آزادی دین بود. بعد از قرنها در بریتانیا که نتیجهٔ یک قرن مبارزه (قرن ۱۷ میلادی) بین پادشاهان استوارت از یک سو و مردم و پارلمان انگلیس از سوی دیگر بود و با نگاهی به ماگنا کارتا نوشته شد. پس از آن در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، منشور حقوق شهروندی ایالات متحده به تصویب رسید که بر پایهٔ ماگنا کارتا، منشور حقوق شهروندی بریتانیا و مبارزه های کلنی نشین ها با امپراتور و پارلمان بود.
از جمله حقوقی که می تواند در منشور حقوق شهروندی بیاید آزادی بیان، آزادی عقیده و دین هستند.
منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران بیانیه ای است که توسط چهار تشکل کارگری ایرانی (سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه) در ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ صادر شده و طی آن بر برخی مطالبات صنفی، اجتماعی و سیاسی جنبش کارگری ایران تاکید شده بود.
منشور ملل متحد سّندی است که هدف ها و سازمان و نحوه کار سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن را تعیین می کند. این سند در حکم اساسنامه سازمان ملل است.
متن منشور ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد به امضای ۵۱ کشور رسید و در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ لازم الاجرا شد. امروزه ۱۹۱ کشور آن را امضا کرده اند و رعایت مفاد آن برای همه اعضای سازمان ملل متحد الزامی است. در متن منشور صریحاً تأکید شده که مفاد منشور بر هر قرارداد بین المللی دیگری مقدم است.
ویلیام نیکول در سال ۱۸۲۸ قطعه ای از کریستال کلسیت طبیعی را انتخاب کرد که به شکل متوازی السطوحی با زاویه حاده ۷۱ درجه بود (ساختار هندسی توده کلسیت بصورت متوازی السطوح است).
نیکول برشهایی را در دو طرف کریستال ایجاد کرد، تا جایی که زاویه ۷۱ درجه به ۶۸ درجه کاهش یافت. سپس کریستال را در امتداد قطر کوچک آن به دو قسمت تقسیم کرد و با چسبی بنام صمغ کانادا (Canada Balsam) که چسبی شفاف برای نور مرئی است و ضریب شکست آن برای نور زرد ۱٫۵۵ می باشد، این دو قطعه را به هم وصل کرد. بدین ترتیب، کلسیت به منشور بی رنگی بنام منشور نیکول تبدیل می شود.
منشور ونیز با نام کامل منشور جهانی ونیز برای حفاظت از آثار تاریخی منشوری بین المللی برای نگهداری و مرمت آثار باستانی است که در سال ۱۹۶۴ در ونیزتصویب گردید و راهکارها و سیاست های مرمت آثار باستانی را تعیین می کند.
اولین تلاشهای برای تصویب منشور بین المللی مرمت آثار باسنتانی به ۱۹۵۷ باز می گردد. شورای بین المللی ابنیه و محوطه ها یا ایکوموس نقش اساسی در تصویب این منشور داشت.
منشور کبیر یا ماگنا کارتا (به لاتین: Magna Carta) منشور قانونی انگلیسی است که به طور رسمی در سال ۱۲۱۵ به تصویب رسید. این منشور به زبان لاتین نوشته شده و به نام لاتین آن شناخته می شود. ترجمه متداول مگنا کارتا، منشور کبیر است.
مگنا کارتا، جان، شاه انگلستان را موظف به پذیرفتن حقوق مشخصی برای مردان آزاد تحت حکومت اش، احترام به برخی رویه های قانونی مشخص، و پذیرفتن این موضوع که قدرت او توسط قانون محدود خواهد شد، می نمود. در این منشور، مقصود از "مردان آزاد"، اقلیتی از بارون ها و فئودال های سرزمین انگلستان بوده است؛ این درحالیست که مردم عادی، رعایا و سرف ها از حیطۀ حقوقی این منشور خارج بودند. تا قرن هجده میلادی در میان مورخان چنین تصور می شد که منظور از این حقوق، دفاع از آزادی های شخصی بوده است. بخشی ازین اسطوره سازی مرهون استفاده های سیاسی بود که مبارزان آزادی خواه قرن ۱۷ (انگلستان) و قرن ۱۸ (ایالات متحده) برای پیشبرد پیکار خود علیه پادشاهی انگلستان به این منشور ارجاع می داده اند. بااینحال مورخان عصر ویکتوریا انحصار حقوق منشور بزرگ به بارون ها را افشا کردند. علی رغم این مسئله، منشور همچنان وجه نمادین خود را حفظ کرده است و در فرهنگ اروپا-آمریکایی از آن به عنوان یکی از دستاوردهای تاریخی علیه استبداد پادشاهی یادمی شود.
این منشور در عین حال حقوقی برای افراد تحت فرمان شاه درنظر می گیرد و بعدها (؟) به طور تلویحی آزادیِ متهمی را که دلیلی برای اتهامش نیست، خواستار بوده است.
منشور کبیر به یکی از مهم ترین اسنادی بدل گشت که در یک روند تاریخی به ایجاد حکومت مشروطه در جوامع انگلیسی زبان امروزی بدل شد. گفته می شود که تدوین کامن لا در انگلستان و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از مگنا کارتا اثر پذیرفته اند.
در سال ۱۲۱۵ اشراف انگلستان که از پادشاه به خشم آمده بودند، جان پادشاه انگلستان را وادار ساختند تا منشور کبیر را در ۱۵ ژوئن ۱۲۱۵ امضا کند. در واقع جان پادشاه انگلستان از اشراف مالیات زیادی درخواست کرده بود و این فرمان بیان می کرد که حتی پادشاه نیز مشمول قانون شده و باید از آن اطاعت کند.
اصلی ترین دلیل تدوین این منشور، اختلاف بین «اینوسنت سوّم» Innocent III (یکی از پاپ های کلیسای کاتولیک رم)، و اشراف انگلستان، با پادشاه بر سر میزان و حد قدرت وی بود. منشور آزادی، پادشاه را وادار می ساخت به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر ارادهٔ شخصی او ارجحّیت دارد.
هدف اشراف انگلیس تحکیم حقوق رایج فئودالی بود و آن منشور هنوز به مثابه رشد جوانه دمکراسی و تکامل آن نبوده و رعایا "انسان آزاد" محسوب نمی شدند. در این منشور قید شده است: «... هیچ انسان آزاد نباید دستگیر، زندانی و یا از دارایی اش محروم و یا محکوم، تبعید و یا بهر صورتی بی خانمان شود... مگر به حکم قانون.»
این منشور البته درطی سالهای بعد چندین بار بازبینی و بازنویسی شد. برخی پادشاهان خصوصاً در هنگامۀ نیاز به مالیات بیشتر به آن وفادار بوده و برخی آن را نقض می کردند. با ضعیف شدن فئودال ها و قدرت گرفتن طبقۀ بورژوازی، این بار مطالبات این طبقه بود که ایشان را به محدودکردن قدرت پادشاه برانگیزاند. این مبارزات در نیمۀ قرن ۱۷ دنبال شد و تدوین اعلامیۀ حقوق مردم را در سال ۱۶۸۹ درپی داشت.


در صورتی که معنی کلمه بالا (استخراج شده از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، لطفا گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معنی منشور به انگلیسی

- اسم -
charter
خط ، مزایا ، فرمان ، اجازه نامه ، منشور ، امتیاز
prism
منشور ، بلور ، شوشه ، رنگهای شوشه

معنی کلمه منشور به عربی

منشور
دستور

پیشنهاد شما در مورد معنی منشور


آخرین پیشنهادات
تصویر - عکس - مخالف منشور
کلمه : منشور
اشتباه تایپی : lka,v
آوا : manSur
نقش : اسم
عکس منشور : در گوگل
جستجوی معنی عبارات مرتبط با منشور در گوگل

حقوق و دستمزد
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
فروشگاه آنالی
نرم افزاری مریم
تبدیل عکس و پی دی اف به متن
تبلیغات در دیکشنری آبادیس
دیکشنری آبادیس