معنی کلمه منشور به فارسی

منشور
اعلامیه, فرمان, فرمان پادشاهی, نامه سرگشاده
( اسم ) چند وجهیی است که قاعده هایش چند ضلعی متوازی الاضلاع باشند. فصل مشترک هر دو وجه را [ یال ] نامند شوشه یا منشور قایم . منشوری است که یالش بر قاعده عمود باشد . یا منشور مایل . منشوری است که یالش بر قاعده عمود نباشد . یا منشور ناقص . منشوری است که قاعده های آن با هم متوازی نباشند .
منشور السلطان
( میرزا ) اسدالله افشار.
منشور ملل متحد
پیمان نامه ای است شامل 111 ماده که پس از پایان جنگ دوم جهانی روز 26 ژوئن سال 1945 م . مطابق با 5 تیرماه 1324 شمسی در شهر سانفرانسیسکو طی تشریفات خاص و در یک محیط امید بخش و با حسن نیت از طرف نمایندگان کشورهای متفق بامضائ رسید. مفاد این منشور بمنظور حفظ صلح و امنیت جهان و جلوگیری از جنگ است که بابتکار سازمان ملل متحد تهیه و تدوین گردید .
منشور نویس
( صفت ) نویسنده فرمان شاهی دبیر یا منشور نویسان باغ . پرندگان باغ ( بلبل قمری و جز آنها) .
جوت المنشوری
( اسم ) شوک الغنم
حق المنشور
( اسم ) پاداش فرمان : ....نثار منصب و حق المنشور ولایت رسالت او بنص قر آن مجید .... نتواند بود .
منشوره
زن گرامی سخیه. زن گرامی با همت و سخاوت
منشوری
ابوسعید احمد بن محمد بن محمد منشوری سمرقندی از شاعران دوره محمود غزنوی بود. بقول رشیدالدین و طواط وی مختصری شعر در صنعت ملون ساخته است و آنرا خورشیدی شرح کرده بنام کنزالغرائب وی در اینجا بیتی آورده که به سی و اند وزن میتوان خواند. اشعار او در تذکره ها و سفینه ها پراکنده است .
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس