مها

معنی مها در لغت نامه دهخدا


مها. [ م َ / م ُ ] (اِ) سنگی است مانند بلور و بعضی گویند بلور است. (برهان ). بلور. (دهار) (مهذب الاسماء). کوارتز متبلور را گویند که به نام بلور سنگ نیز مشهور است. سنگی است که از نواحی روم و صعید مصر خیزد، سفید و شفاف مانند بلور و بسیار صلب و مثل سنگ آتش زنه ، آتش از او ظاهر می گردد. و در خون گرم حل می شود. و در جایی که مغنیسا به هم می رسد او نیز یافت شود و قسمی از آن غیرشفاف و از او صلب تر و شبیه به نمک سنگ می باشد و آن را کوبیده و ظروف می سازند و او غیر حجر سلوان است. (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ). و رجوع به همان مأخذ شود. || یاقوت کبود .

مها. [ م َ ] (ع اِ) ج ِ مهاة. (اقرب الموارد) (آنندراج ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به مهاة شود.

مها. [ م ِ] (ص ) بزرگ. (برهان ). کلان و بزرگ. (ناظم الاطباء).

معنی مها به فارسی


( اسم ) 1 - کو آرتز متبلور را گویند که بنام بلور سنگ نیز مشهوراست . 2 - یاقوت کبود.
بزرگ 0 کلان و بزرگ

معنی مها در فرهنگ معین


-

معنی مها در فرهنگ فارسی عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس