مها

معنی کلمه مها به فارسی


( اسم ) 1 - کو آرتز متبلور را گویند که بنام بلور سنگ نیز مشهوراست . 2 - یاقوت کبود.
بزرگ 0 کلان و بزرگ

معنی مها در لغت نامه دهخدا


مها.
[ م َ / م ُ ] (اِ) سنگی است مانند بلور و بعضی گویند بلور است .
(برهان ).
بلور.
(دهار) (مهذب الاسماء).
کوارتز متبلور را گویند که به نام بلور سنگ نیز مشهور است .
سنگی است که از نواحی روم و صعید مصر خیزد، سفید و شفاف مانند بلور و بسیار صلب و مثل سنگ آتش زنه ، آتش از او ظاهر می گردد.
و در خون گرم حل می شود.
و در جایی که مغنیسا به هم می رسد او نیز یافت شود و قسمی از آن غیرشفاف و از او صلب تر و شبیه به نمک سنگ می باشد و آن را کوبیده و ظروف می سازند و او غیر حجر سلوان است .
(از تحفه ٔ حکیم مؤمن ).
و رجوع به همان مأخذ شود.
|| یاقوت کبود .

مها.
[ م َ ] (ع اِ) ج ِ مهاة.
(اقرب الموارد) (آنندراج ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
رجوع به مهاة شود.

مها.
[ م ِ] (ص ) بزرگ .
(برهان ).
کلان و بزرگ .
(ناظم الاطباء).<

معنی مها در فرهنگ لغت معین


-

معنی مها در فرهنگ عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس