مولفه

معنی کلمه مولفه به فارسی


( اسم ) مونث مولف جمع :مولفات .
فرقه از اصحاب امام رضا ( ع ) که پس از رحلت آن حضرت مجددا به رای واقفه برگشتند .
توضیح در بخش 1 مولفه قلوبهم را بزرگان مکه که در روز فتح این شهر مسلمان شدند معنی کرده لیکن این تعریف دقیق نیست . چه آن دسته از جنگ حنین که رسول ( ص ) از غنیمت های جنگی بخشی به آنان داد این لقب یافتند.

معنی مولفه در لغت نامه دهخدا


مؤلفه. [ م ُ ءَل ْ ل ِ ف َ ] (اِخ ) مؤلفة. فرقه ای از اصحاب امام رضا(ع ) که پس از رحلت آن حضرت مجدداً به رأی واقفة برگشتند با اینکه در ابتدا به رحلت امام موسی کاظم و امامت حضرت رضا قائل شده بودند. (از خاندان نوبختی ص 265).

معنی مولفه در فرهنگ لغت معین


-

معنی مولفه در فرهنگ عمید


-

معنی مولفه به انگلیسی


اسم
component
جزء , مولفه , ترکیب کننده , ترکیب دهنده
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس