کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه نقم به فارسی

نقم
جمع نقمت
( مصدر اسم ) نقب .
جمع نقمه است
نقم بریدن
( مصدر ) نقب ساختن : و آن غلام سخت چالاک بود و نقم نیکو بریدی .
نقم زدن
( مصدر ) نقب زدن .
نقمات
(اسم) جمع نقمت ( نقمه ) کینه کشی ها انتقام جوییها : به نغمات خسروانی از نقمات خسروانه متغافل شده ...
نقمت
کینه کشی, عذاب, عقوبت, پاداش بد, رنج وسختی
(اسم) 1 - عتاب معاتبه . 2 - انتقام کینه کشی پاداش به عقوبت : و بسیار دشمنانند که بقوت و زور بریشان دست نتوان یافت. و بحیلت و مکر در قبضه قدرت و چنگال نقمت توان کشید. جمع : نقم نقم و نقمات.
نقمه
کینه کشی و پاداش به عقوبت 0 عقوبت و کینه 0 ضد نعمت 0
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه کمپو لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس