هم معنی

معنی کلمه هم معنی به فارسی


( صفت )دو یا چند کلمه که دارای یک معنی باشند ( نسبت بهم ) مترادف .

معنی هم معنی در لغت نامه دهخدا


هم معنی. [ هََ م َ ] (ص مرکب ) دو لفظ که مرادف یکدیگر باشند. (آنندراج ).

معنی هم معنی در فرهنگ لغت معین


-

معنی هم معنی در فرهنگ عمید


-

معنی هم معنی به انگلیسی


اسم
synonym
هم معنی , مترادف , واژه مترادف , کلمه مترادف , لفظ مترادف , کلمه هم معنی
صفت
equivalent
مشابه , متعادل , مقابل , برابر , هم معنی , معادل , هم ارز , همچند , قابل تعویض
equipollent
برابر , هم معنی , هم قوه , معادل , هم نیرو , اشیاء هم قوه
synonymous
هم معنی , مترادف , دارای ترادف , دارای تشابه
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس