پاکت

معنی کلمه پاکت به فارسی


کیسه کاغذی که در آن نامه یاچیزدیگربگذراند
( اسم ) 1- محفظ. کاغذ که نامه و غیره را در آن گذارند و فرستند . 2- بسته جعبه : یک پاکت سیگار . جمع : پاکات
محفظه از کاغذ نامه را
دهی در پایان بلوک قونقری است

معنی پاکت در لغت نامه دهخدا


پاکت. [ ک َ ] (از فرانسوی ، اِ) (از اصل فرانسوی پاکه ، بسته ) و در فارسی محفظه ای از کاغذ نامه را گویند.

معنی پاکت در فرهنگ لغت معین


(کَ) [ فر. ] ( اِ.) ورقة کاغذی تا شده که نامه و غیره را در آن گذارند و در آن را می چسبانند و به جایی ارسال می کنند.

معنی پاکت در فرهنگ عمید


۱. کیسۀ کاغذی یا پلاستیکی که در آن نامه یا چیز دیگر بگذارند. ۲. بستۀ کوچک کاغذی یا مقوایی: پاکت سیگار. ۳. [مجاز] نامه.

معنی پاکت به انگلیسی


اسم
cover
سر , پوشش , جلد , سر پوش , فرش , غلاف , سقف , رویه , روپوش , لفاف , پاکت , غشا
envelope
پوشش , جام , لفاف , پاکت , پاکت نامه , حلقهء گلبرگ
pocket
جیب , پاکت , کیسه هوایی , تشکیل کیسه در بدن
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس