کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه کمد به فارسی

کمد
اشکاف, گنجه پهن کشودارکه در آن لباس یاچیزدیگربگذارند
( اسم ) گنج. دارای کشو که در آن لباسها و اشیائ دیگر گذارند . یا کمد بایگانی . کمدی که در آن پرونده های اداری را بایگانی کنند . یا کمد جالباسی . کمدی که در آن جامه ها را جای دهند .
دردمند گردیدن دل از اندوه . اندوهگین شدن یا تیره شدن رنگ
ژرژ دنیکمدی
نام اسقف الاساقفه نیقوسه . متوفی در حدود سال 890 میلادی . وی قبل از نیقوسه اسقف الاساقفه سن سوفی قسطنطنیه بوده است.
مکمد
تغییر رنگ یافته . تیره رنگ . و هر گاه که سودا با خون آمیخته بود رنگ بول رنگی بود گرفته و به تازی آن را مکمد گویند .
مکمده
کدین کازر .
کمدار
بوجار و کسی که غله را پاک و پاکیزه می کند .
کمدان
از دیه های بزرگ ناحیت رودشت از نواحی هشتگانه اصفهان است .
کمدی
نمایش خنده دار, نوشته خنده دار
( اسم ) اثر نمایشی که دارای موضوع و نتیجه ای شادی بخش و خنده آور باشد مقابل تراژدی . توضیح کمدی اصطلاحی است که برای بیان نوعی از درام بکار میرود که مقصود اصلی آن تفریح تماشا کنندگان است . کمدی از طرفی مخالف تراژدی و از طرف دیگر مخالف لودگی و مسخرگی و تقلید است . کمدی بجهت آنکه بپایانی خوشایند ختم میگردد از تراژدی متمایز میشود و بجهت آنکه از هر گونه حرکات قهقه آور و سخنان بسیار مضحک بر کنار است از هزل و مسخرگی مشخص میباشد .
کمدی الهی
حماسه بزرگ ایتالیایی دانته و آن مجموعه ایست تقریبا شامل 14000 مصراع که بسه قسمت مجزا : دوزخ برزخ و بهشت تقسیم شده و روی هم رفته شامل 100 سرود است. کمدی الهی بطور کلی سفرنامه انسانی زنده ( دانته ) بدنیای جاوید است. در این سفر دانته از دوزخ و طبقات نه- گانه آن که انواع گناهکاران در آن بتناسب گناهان خویش کیفر می بینند میگذرد و به برزخ - که حد فاصل دوزخ و بهشت است - میرسد و سپس ببهشت میرود و نه طبقه آنرا تا عرش اعلی طی میکند و سپس از سفر آن جهان بروی زمین باز میگردد . دانته در لفافه داستان - پردازی زندگی روحی بشر و سیر معنوی او را از مرحله گناهکاری تا بمرحله تزکیه نفس و صفای باطنی مورد تحلیل قرار داده است و جزئ جزئ گفته های وی در واقع تمثیلات و استعاراتی است که از حقیقتی عالی حکایت میکند. این کتاب بفارسی ترجمه و منتشر شده است . بر این کتاب تفاسیری نیز توسط دو نویسنده معروف ایتالیایی [ بوکاچو ] و [ دکامرونه ] نوشته شده . کتاب مزبور را خود دانته فقط [ کمدی ] نامیده بود و لقب الهی یا آسمانی در حدود سه قرن بعد یعنی در قرن شانزدهم بدان داده شد . محققان درباره ماخذ و منابعی که موجب الهام دانته درین کتاب شده اند تحقیقات مشروح کرده اند .
کمدی فرانسز
شعبه ای از کمدی فرانسز که مجاور باغ لوکزامبورگ در محله ادئون پاریس دایر بود و اخیرا نام آن را به تاتر دفرانس تغییر داده اند .
کمدین
بازیگرکمدی, هنرپیشهای که درنمایشنامه های خنده داربازی کند
( صفت ) هنر پیشه ای که در نمایشنامه های کمدی بازی کند .
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران فروشگاه کمپو سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس