معنی کلمه کمد به فارسی

کمد
اشکاف, گنجه پهن کشودارکه در آن لباس یاچیزدیگربگذارند
( اسم ) گنج. دارای کشو که در آن لباسها و اشیائ دیگر گذارند . یا کمد بایگانی . کمدی که در آن پرونده های اداری را بایگانی کنند . یا کمد جالباسی . کمدی که در آن جامه ها را جای دهند .
دردمند گردیدن دل از اندوه . اندوهگین شدن یا تیره شدن رنگ
ژرژ دنیکمدی
نام اسقف الاساقفه نیقوسه . متوفی در حدود سال 890 میلادی . وی قبل از نیقوسه اسقف الاساقفه سن سوفی قسطنطنیه بوده است.
مکمد
تغییر رنگ یافته . تیره رنگ . و هر گاه که سودا با خون آمیخته بود رنگ بول رنگی بود گرفته و به تازی آن را مکمد گویند .
مکمده
کدین کازر .
کمدار
بوجار و کسی که غله را پاک و پاکیزه می کند .
کمدان
از دیه های بزرگ ناحیت رودشت از نواحی هشتگانه اصفهان است .
کمدی
نمایش خنده دار, نوشته خنده دار
( اسم ) اثر نمایشی که دارای موضوع و نتیجه ای شادی بخش و خنده آور باشد مقابل تراژدی . توضیح کمدی اصطلاحی است که برای بیان نوعی از درام بکار میرود که مقصود اصلی آن تفریح تماشا کنندگان است . کمدی از طرفی مخالف تراژدی و از طرف دیگر مخالف لودگی و مسخرگی و تقلید است . کمدی بجهت آنکه بپایانی خوشایند ختم میگردد از تراژدی متمایز میشود و بجهت آنکه از هر گونه حرکات قهقه آور و سخنان بسیار مضحک بر کنار است از هزل و مسخرگی مشخص میباشد .
کمدی الهی
حماسه بزرگ ایتالیایی دانته و آن مجموعه ایست تقریبا شامل 14000 مصراع که بسه قسمت مجزا : دوزخ برزخ و بهشت تقسیم شده و روی هم رفته شامل 100 سرود است. کمدی الهی بطور کلی سفرنامه انسانی زنده ( دانته ) بدنیای جاوید است. در این سفر دانته از دوزخ و طبقات نه- گانه آن که انواع گناهکاران در آن بتناسب گناهان خویش کیفر می بینند میگذرد و به برزخ - که حد فاصل دوزخ و بهشت است - میرسد و سپس ببهشت میرود و نه طبقه آنرا تا عرش اعلی طی میکند و سپس از سفر آن جهان بروی زمین باز میگردد . دانته در لفافه داستان - پردازی زندگی روحی بشر و سیر معنوی او را از مرحله گناهکاری تا بمرحله تزکیه نفس و صفای باطنی مورد تحلیل قرار داده است و جزئ جزئ گفته های وی در واقع تمثیلات و استعاراتی است که از حقیقتی عالی حکایت میکند. این کتاب بفارسی ترجمه و منتشر شده است . بر این کتاب تفاسیری نیز توسط دو نویسنده معروف ایتالیایی [ بوکاچو ] و [ دکامرونه ] نوشته شده . کتاب مزبور را خود دانته فقط [ کمدی ] نامیده بود و لقب الهی یا آسمانی در حدود سه قرن بعد یعنی در قرن شانزدهم بدان داده شد . محققان درباره ماخذ و منابعی که موجب الهام دانته درین کتاب شده اند تحقیقات مشروح کرده اند .
کمدی فرانسز
شعبه ای از کمدی فرانسز که مجاور باغ لوکزامبورگ در محله ادئون پاریس دایر بود و اخیرا نام آن را به تاتر دفرانس تغییر داده اند .
کمدین
بازیگرکمدی, هنرپیشهای که درنمایشنامه های خنده داربازی کند
( صفت ) هنر پیشه ای که در نمایشنامه های کمدی بازی کند .
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس