گجسته

معنی کلمه گجسته به فارسی


گجستک:خبیث, ملعون, پلیدوناپاک
( صفت ) ملعون خبیث : اسکندر گجسته گجسته ابالیش .

معنی گجسته در لغت نامه دهخدا


گجسته. [گ ُ ج َ ت َ / ت ِ ] (ص ) از پهلوی گجستک. ملعون. رجیم. مقابل خجسته ، به آفرین و مرحوم. رجوع به گجستک شود.

معنی گجسته در فرهنگ لغت معین


-

معنی گجسته در فرهنگ عمید


۱. خبیث؛ ملعون. ۲. پلید؛ ناپاک.
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس