معنی کلمه گویه به فارسی

گویه
( اسم ) گفتن .
بمعنی غار باشد و آن گوی و شکافی است که در کوهها بهم رسد و بیشتر مردم فقیر در آنجا بسر برند .
برد گویه
دهی است از دهستان وراوی بخش کنگان شهرستان بوشهر .
بازگویه
( اسم ) تکرار سخنی اعاده مطلبی .
واگویه
بازگوکردن, دوباره گفتن حرفی, سخن شنیده راگفتن
( اسم ) بازگفتن سخن شینده را تکرار گفته .
واگویه کردن
( مصدر) تکرارکردن سخن شنیده را.
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس