آبادیس - FireFox Addon افزونه شامل دو بخش دیکشنری و مترجم می باشد.

شامل زبان های: فارسی - انگلیسی - عربی - فرانسوی - آلمانی - ایتالیایی - اسپانیایی و ...
انتخاب عبارت یا جمله مورد نظر و ترجمه آن به زبان دلخواه
انتخاب کلمه مورد نظر و ترجمه آن به زبان دلخواه
ترجمه کلمه با فشردن کلید Ctrl یا Shift یا ترکیب آنها با کلید سمت راست ماوس
تلفظ آنلاین کلمات و جملات انگلیسی - آمریکایی و ...
قابلیت شناور بودن پنجره دیکشنری و مترجم در صفحه
امکان جا به جایی پنجره دیکشنری و مترجم در صفحه
قابلیت تغییر عملکرد و نحوه نمایش به سلیقه شما با استفاده از بخش تنظیمات
ترجمه متن با استفاده از مترجم گوگل آبادیس - Google Translateآبادیس - Abadis Dictionary Abadis Dictionary
Version 15


آبادیس - پنجره ترجمه کلمه شامل تلفظ آنلاین کلمات انگلیسی
پنجره ترجمه کلمه شامل تلفظ آنلاین کلمات انگلیسی


آبادیس - پنجره ترجمه جمله و عبارت
پنجره ترجمه جمله و عبارت


آبادیس - تنظیمات پنجره صفحه اصلی
تنظیمات پنجره صفحه اصلی


آبادیس - تنظیمات پنجره ترجمه کلمه و جمله
تنظیمات پنجره ترجمه کلمه و جمله


آبادیس - تنظیمات سیستم شناسایی کلمات
تنظیمات سیستم شناسایی کلمات


آبادیس - تنظیمات انتخاب زبان
تنظیمات انتخاب زبان


آبادیس - پنجره ترجمه کلمه

آبادیس - پنجره ترجمه کلمه

آبادیس - پنجره ترجمه کلمه
ویژگی های پنجره ترجمه کلمه


آبادیس - ترجمه کلمه انتخاب شده به زبان مورد نظر با استفاده از منوی کلیک راست

ترجمه کلمه انتخاب شده به زبان مورد نظر با استفاده از منوی کلیک راست


آبادیس - ترجمه کلمه به زبان مورد نظر با استفاده از فشردن کلیدهای Ctrl یا Shift یا ...

ترجمه کلمه به زبان مورد نظر با استفاده از فشردن کلیدهای Ctrl یا Shift یا ...


آبادیس - ترجمه عبارت انتخاب شده به زبان مورد نظر با استفاده از منوی کلیک راست

ترجمه عبارت انتخاب شده به زبان مورد نظر با استفاده از منوی کلیک راست