مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

relationship

تلفظ relationship
تلفظ relationship به آمریکاییUs : /riˈleɪʃənˌʃɪp/   تلفظ relationship به انگلیسیUk : /rɪˈleɪʃnʃɪp/

رابطه، وابستگی، پیوند، خویش، خویشاوندی، بستگی، ارتباط، نسبت، خویشی

معنی relationship به فارسی

قیودخویشاوندی، رشته قوم وخویشی

مترادف relationship

- اسم -
وابستگی
affinity , connection , attachment , association , dependence , dependency , coherence , coherency , affiliation , interdependence , vassalage , pertinence , pertinency , relation , relationship , contiguity , kindred , connexion , interdependency
نسبت
format , connection , scale , proportion , relation , bearing , ratio , relationship , respect , blood , cognation , kinship , connexion , rapport
میانه
middle , median , center , relationship , relations
خویشاوندی
relationship , cognation , kinship , familial ties
ارتباط
connection , coherence , coherency , correlation , relation , relationship , relevance , communication , correspondence , relevancy , connexion , liaison , correspondency , hookup , intercommunication
مناسبت
connection , reason , motive , urge , relation , relationship , persuasive , rapport
مراوده
friendship , intercourse , relationship
قرابت
proximity , relationship , immixture kindred , propinquity
خویشی
relationship , kinship , kin , propinquity , sib

معنی relationship در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] رابطه ، وابستگی ، نسبت
[صنعت] ارتباط، رابطه، نسبت، بستگی، خویشاوندی
[ریاضیات] نسبت، رابطه، بستگی، ارتباط
[آمار] رابطه
[ریاضیات] در ارتباط با
[ریاضیات] رابطه ی دوری
[ریاضیات] مرتبط به نقاط رأسی
[صنعت] رابطه فعالیت ها
[عمران و معماری] رابطه ترکشی
[عمران و معماری] رابطه ترکشی
[حسابداری] تجزیه و تحلیل بهای تمام شده ، حجم فعالیت و سود
[ریاضیات] بستگی مستقیم
[زمین شناسی] رابطه ظهور- واکنش در زمین شناسی پزشکی : رابطه بین مقدار زنوبیوتیک موجود در بدن افراد یا حیوانات و تأثیرات حاصل از آن.
[حسابداری] رابطه نمائی
[ریاضیات] رابطه ی عامل-عامل
[ریاضیات] رابطه ی پایان به پایان
[عمران و معماری] ارتباط پایان به آغاز - رابطه پایان به آغاز
[ریاضیات] رابطه ی پایان به آغاز، ارتباط پایان به آغاز

معنی کلمه relationship به انگلیسی

relationship
• emotional connection that exists between two people; connection, association; closeness, kinship
• the relationship between two people, groups, or countries is the way they feel and behave towards each other.
• a relationship is also a close friendship between two people, especially one involving romantic or sexual feelings.
• the relationship between two things is the way in which they are connected.
relationship between cause and effect
• connection between a cause and a result, link between the source and the outcome
blood relationship
• relationship by bloodline, relationship by a common ancestor
broke off the relationship
• ended a relationship, cut off contact, stopped a friendly relation
building a relationship
• developing a bond or association, fostering a relationship
business relationship
• connection made or maintained because of business interactions
close relationship
• firm relations, very warm and friendly kinship
established a relationship
• created a relationship, brought about a relationship, built up a connection (with someone or some organized group)
fabric of a relationship
• basis of a relationship, style of a relationship, manner in which a relationship is managed
good business relationship
• work well together
had a relationship
• associated with, had an affair with, dated, was close to, was friendly with, was intimate with
interpersonal relationship
• relationship between persons, relations between individuals
intimate relationship
• close relationship, strong bond
kinship relationship
• family relationship, relation between family members
long distance relationship
• interpersonal relationship (often romantic) in which the two people live very far from one another
love hate relationship
• if you have a love-hate relationship with someone or something, your attitude towards them often changes, so that sometimes you like them a great deal or strongly approve of them, and sometimes you strongly dislike them or disapprove of them.
permanent relationship
• lasting relationship with a person
striking up a relationship
• becoming acquainted through conversation, making friends
trust relationship
• relationship between a trustee and beneficiary; relationship of dependability and confidence
working relationship
• a working relationship is a relationship that you have with someone at work or in the context of a particular activity that contributes to the successful completion of the job or activity.

پیشنهاد شما در مورد معنی relationship


آخرین پیشنهادات
معنی relationship
کلمه : relationship
املای فارسی : ریلیشنشیپه
اشتباه تایپی : قثمشفهخدساهح
عکس relationship : در گوگل
بستن تبلیغات
حقوق و دستمزد
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
فروشگاه کمپو
نرم افزاری مریم
تبلیغات در دیکشنری آبادیس
دیکشنری آبادیس