مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 132 100 1

آبادان

/'AbAdAn/

مترادف آبادان: آباد، برپا، پررونق، دایر، معمور

متضاد آبادان: خراب

معنی آبادان در لغت نامه دهخدا

آبادان. (ص مرکب ) مسکون و مأهول. آهل. (زمخشری ) : و مزگت جامع این شهر [ هری ] آبادان تر مزگتها است بمردم از همه خراسان. (حدودالعالم ). || معمور. معموره. عامر. عامره : و اندر وی قبیله های بسیاری از خلخ و جایی آبادان. (حدودالعالم ). و جایی بسیارمردم و آبادان و با نعمت بسیار. (حدودالعالم ). و جایی بسیارمردم و آبادان و با نعمت و بازرگانان. (حدودالعالم ). مرعش ، جذب دو شهرک است خرم و آبادان. (حدودالعالم ).
ویران شده دلها بمی آبادان گردد
آباد بر آن دست که پرورد رزآباد.
ابوالمظفر جخج (؟) (از فرهنگ اسدی ).
به آب باشد ویران جهان و آبادان.
مسعودسعد.
وز تو این باغ نصرت آبادان
بشگفتی چو قندهار شود.
مسعودسعد.
و این عالم که بپای بود باعتدال برپای بود و بوی آبادان. (نوروزنامه ). و جهان آراسته و آبادان بدو [ به آهن ] ست. (نوروزنامه ). تا جهانیان بدانند که ما نیز در آبادان کردن جهان و مملکت همچنان راغبیم. (نوروزنامه ). شب و روز در آن اندیشه بودی... تا آنجا شهری بنا کردندی تا ذکر او در آبادان کردن مملکت در جهان بماندی. (نوروزنامه ). حجاج بهری [ از خانه ٔ کعبه را ] بمنجنیق بیران کرده بود و چون از ابن الزبیر فارغ شد بهمان اساس اول بازبرد و آبادان کرد. (مجمل التواریخ ).
چون کنم خانه ٔ گل آبادان
دل من ، اینما تکونوا، خوان.
سنائی.
ملک ویران و گنج آبادان
نبود جز طریق بیدادان.
سنائی.
چون نکردی خرابی آبادان
بخرابی چه میشوی شادان ؟
اوحدی.
|| توانگر. مرفه : یعقوب بن لیث آنهمه مال و سلاح برگرفت و سپاه را بدان آبادان کرد. (تاریخ سیستان ). حربی صعب کرد و بسیار کفار کشت و غنائمی بسیار به دست آورد و لشکر آبادان کرد و بسیستان بازآمد. (تاریخ سیستان ).
- امثال :
قرض ، دو خانه آبادان دارد. (جامعالتمثیل )؛ قرض دائن را از فراخ خرجی بازدارد و مدیون را از دست تنگی رهاند.
کوشا باشید تا آبادان باشید.
|| تندرست. فربه. ساز : چون یک چندی آنجایگاه ببود [ گاو شتربه نام ] در خصب و نعمت روزگار گذاشت و فربه و آبادان گشت. (کلیله و دمنه ). || خصیب. پرآب وعلف. || مأمون. ایمن : جوابی رسید که خلیفه آل بویه رافرمان داد از دار خلافت تا راه حاج آبادان کردند و مانعی نمانده است. (تاریخ بیهقی ).

آبادان. (اِخ ) بندری است در مصب شطالعرب موسوم بدماغه ٔ گُسبه. درازای آن 64 هزار گز و پهنای آن از 3 تا 20 هزار گز، حد شمالی و شرقی آن کارون و بهمشیر [ بهمن شیر] و حد غربی شطالعرب و جنوبی خلیج فارس. عرض جغرافیائی آن 31 درجه و 21 دقیقه ٔ شمالی و طول جغرافیائی آن 48 درجه و 17 دقیقه ٔ شرقی ، و فاصله ٔ آن تا اهواز 115 هزار گز است. سابقاً به مناسبت مقبره ٔ منسوب بخضرکه در حوالی بهمشیر است جزیرةالخضر نامیده میشده است. از 1327 هَ. ق. ببعد شرکت نفت جنوب تصفیه خانه ها در شهر آبادان ساخته و نفت را با لوله ها از مسجد سلیمان به این شهر می آورد، و طول لوله ها که میان این دومحل کشیده شده 220 هزار گز است. آبادان اکنون شهر وبندری مهم و یکی از مراکز تجارت ایران است ، و در حدود سی هزار سکنه دارد. پلهای متعدد برای بارگیری در آن ساخته شده و همه ساله متجاوز از ششصد کشتی برای حمل نفت به آنجا وارد و از آنجا خارج می شود و هر ماهه چهل الی پنجاه کشتی در این بندر بارگیری می شود. و آبادان را به عربی عبادان گویند. رجوع به عبادان شود.

معنی آبادان به فارسی

آبادان
۱ - شهرستان آبادان از شهرستانهای ده گانه استان ششم ( خوزستان ) و حدود آن ازاین قرار است : ازشمال شهرستان خرمشهر و ورود کارون ازمشرق روخانه بهمنشیر و اراضی مسطح و باطلاقی از جنوب و مغرب اروند رود ٠ شهرستان آبادان به سبب محصور بودن بین رود کارون و اروند رود و رود بهمنشیر جزیره ای را تشکیل می دهد ٠ این شهرستان در دشت واقع و هوای آن گرم و مرطوب است ٠ درجه حرارت آن دربعضی سالها در تابستان تا ۵۸ درجه و در بهمن ماه تا۸ درجه سانتی گراد میرسد و در بعضی سالها در زمستان نزدیک به صفر میشود ٠ جمعیت شهرستانها ۳٠۸/۳۹۱ تن میباشد ٠ مرکز آن شهر آبادان است ٠ آبادان مرکز یکی از بزرگترین پالا یشگاههای نفت جهان است ٠ نفت اغلب مناطق خوزستان با لوله به این جزیره میرسد و پس از تصفیه بنقاط مختلف جهان صادر میگردد ٠ آبادان دارای ۱٠۵ ده است که سکنه آنها کمتر از ۵٠٠٠ تن است ٠ طول جزیره ۶۴ و عرض ۲ تا۳٠ کیلو متر است که در مصب اروند رود قرار دارد ٠ محصول عمده شهرستان خرما و حناست ٠ صنعت زنان حصیر بافی بجهت جلد خرماست رود های بهمنشیر و اروند رود از آن می گذرد . زبان مردم آن فارسی عربی لری است ٠ مذهب اهالی تشیع است ۲ ٠ - شهر آبادان مرکز شهرستان آبادان و یکی از بنادر مهم ایران و جهانست و تصفیه خانه نفت در آن میباشد ٠ طول جغرافیایی آن ۴۸ درجه و ۱۷ دقیقه و عرض ۳٠ درجه و ۲٠ دقیقه و ارتفاع آن ۵ متراست ٠ فاصله آن از تهران با راه آهن ۱٠۶۶ کیلومتر است و جمعیت آن ۲۹۴/٠۶۸ تن است ٠ توضیح ۱ - در قرن اول اسلام چون آبادی عبادان در این جزیره آخرین آبادی قبل از اروند رود در خلیج فارس بوده است بروجه مثل می گفتند : [ لیس قریه ای وجود ندارد ] و همین مثل است که منوچهری در قصیده ای گوید : [ از فراز همت او نیست جای نیست زانسو تر ز عبادان دهی ] یاقوت حموی در وصف عبادان می گوید : [ در این جزیره که بین دو رود خانه قرار دارد مزارات و خانقاههای چند است ٠ سر زمینی است بی قیمت و شوره زار و خیر و برکتی در آن وجود ندارد ] در سال ۱۹٠٠ م جز معدودی کپر متفرق و چند نخلستان چند خانه حصیری و جمعی عرب بادیه نشین در این جزیره چیزی دیده نمی شد ولی پس از آنکه پالایشگاه آبادان در سالهای ۱٠ -۱۹٠۹ احداث شد آبادان از لحاظ اقتصادی و سیاسی اهمیت جهانی یافت ٠ توضیح ۲ - قبلا نام و رسم الخط شهرستان و جزیره مذکور [ عبادان ] بوده است ولی فرهنگستان این نام را به [ آبادان ] تبدیل کرده و هیئت وزیران در شهریور ۱۳۱۴ بموجب تصویب نامه ای تلفظ و رسم الخط اخیر را تایید کرد ٠
( صفت ) ۱- معمور دایر بر پا مقابل ویران خراب : شهر آبادان کشور آبادان . ۲ - مزروع کاشته . ۳ - پر مشحون ممتلی . ۴ - سالم تن درست فربه : ( شتر به فربه و آبادان گشت .) ( کلیله ) . ۵ - مرفه در رفاه . ۶ - مائ مون ایمن مصون یا آبادان بودن . بصفت آبادان متصف بودن
بندری است در مصب شط العرب موسوم به دماغه گسبه
آبادان شدن
( مصدر ) آبادان گردیدن
آبادان گردیدن
( مصدر ) آبادان شدن
آبادان گشتن
( مصدر ) آبادان شدن
آبادان کردن
( مصدر ) ۱ - معمور کردن آباد ساختن . ۲ زراعت کردن کاشتن . ۳- پر کردن ممتلی ساختن . ۴ - سالم کردن تن درست ساختن . ۵ - مرفه کردن توانگر ساختن . ۶ - مائ مون کردن مصون کردن ( راه حاج را آبادان کردند . ) ( تاریخ بیهقی ).
خانه آبادان
مقابل خانه خراب
نا آبادان
( صفت ) ۱ - خراب ویران نا آباد آبادان . ۲ - متروک بی رونق .
پالایشگاه آبادان
تصفیه خانه نفت در آبادان درسالهای ۱٠ - ۱۹٠۹ م . تاسیس شد و به تدریج بر دستگاههای آن افزوده شد . در سال ۱۹۵۸ تقریبا ۱۸٠٠٠٠٠٠ متر مکعب ( ۳۱٠٠٠٠ بشکه در روز ) محصولات مختلف نفت تصفیه شده .
تن آبادان
تن آباد

معنی آبادان در فرهنگ معین

آبادان
[ په . ] (ص مر.) ۱ - معمور، دایر. ۲ - مزروع ، کاشته . ۳ - پر، مشحون . ۴ - سالم ، تندرست . ۵ - مأمون ، ایمن . ۶ - مرفه . ۷ - شهر آبادان .

معنی آبادان در فرهنگ فارسی عمید

آبادان
آباد، باصفا، بارونق.
* آبادان کردن: (مصدر متعدی)
۱. آباد کردن ده یا شهر.
۲. آباد ساختن زمین با کشت وکار.

معنی آبادان در دانشنامه ویکی پدیا

آبادان
آبادان شهری در استان خوزستان و جنوب غرب ایران، مرکز شهرستان آبادان و از مناطق آزاد بازرگانی (منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند) ایران است. بر جزیره ای هم نام خود در ۵۳ کیلومتری خلیج فارس در نزدیکی با مرزهای عراق و کویت جای گرفته است. پس از اهواز این شهر مهم ترین شهر خوزستان است. این شهر همچنین دارای فرودگاه و بندر است و به دلیل داشتن پالایشگاه نفت و راهبردی بودن و هم مرزی با کشور عراق، از زمان جنگ جهانی دوم یکی از مهم ترین شهرهای خاورمیانه و ایران بوده است. یکی از بزرگ ترین پالایشگاه های نفت جهان (پالایشگاه نفت آبادان) در این شهر قرار دارد. نفت از اغلب مناطق خوزستان با لوله به این شهر می رسد و پس از تصفیه به کلیه جهان صادر می شود. نزدیکترین شهر به آبادان، خرمشهر است که حدود ۱۵ کیلومتر با این شهر فاصله دارد.
برخی مؤرخان بر این باورند که پیش از روزگار تاریخ نگار یونانی هرودت، منطقهٔ آبادان سکونت پذیر بوده است. مدتی دراز میان امپراتوری عثمانی و صفویان-قاجاریان مورد مناقشه بود، سپس در ۱۸۴۷ کاملاً به ایران پیوسته شد.
آبادان تا سال ۱۳۵۵ خورشیدی از نظر جمعیت شهر نخست استان خوزستان بود و پس از آن سال جای خود را در رتبه یکم به اهواز داد.
آبادان (ابهام زدایی)
آبادان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره نماید:
آبادان، مرکز شهرستان آبادان
شهرستان آبادان، یکی از شهرستان های استان استان خوزستان
آبادان (فیلم)، فیلمی ایرانی به کارگردانی مانی حقیقی
ابادان، شهری در جنوب غربی نیجریه
آبادان، ترکمنستان، شهری در استان آخال در جنوب ترکمنستان
آبادان (ایرانشهر)
آبادان (ایرانشهر)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
آبادان (ترکمنستان)
آبادان اترپ (به لاتین: Abadan etrap) شهری در ترکمنستان با جمعیت ۵۰٬۰۰۰ نفر است که در عشق آباد واقع شده است.
آبادان (خور و بیابانک)
آبادان (نائین)، روستایی از توابع بخش خور و بیابانک شهرستان نائین در استان اصفهان ایران است.
آبادان (فیلم)
آبادان فیلمی است ساخته مانی حقیقی کارگردان ایرانی. این فیلم که اولین ساخته این کارگردان بود، از جمله فیلم های توقیف شده سینمای ایران است.
آبادان تپه
مختصات: ۳۷°۲۳′۴۸″ شمالی ۵۵°۱۳′۳۳″ شرقی / ۳۷.۳۹۶۶۷° شمالی ۵۵.۲۲۵۸۳° شرقی / 37.39667; 55.22583
آبادان تپه ، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان ایران.
آبادان کبوک
آبادان، کبوک (به لاتین: Abadan, Çubuk) در ترکیه است که در استان آنکارا واقع شده است.
آتش سوزی سینما رکس آبادان
سینما رکس آبادان در شب هنگام ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ و در حین نمایش فیلم گوزن ها دچار آتش سوزی گردید و قریب به اتفاق حاضران در سینما زنده در آتش سوختند. تحقیقات حاکی از عمدی بودن حریق بود. همزمانی این رویداد با اعتراضات و آشوبهای انقلاب ۱۳۵۷ و طولانی شدن رسیدگی به آن در سالهای بعد از انقلاب، گمانه های مختلفی را پیرامون عاملان این حادثه ایجادکرد.
ام تی آبادان
ام تی آبادان (به انگلیسی: MT Abadan) یک کشتی بود که طول آن ۱۳۶ فوت ۴ اینچ (۴۱٫۵۵ متر) بود. این کشتی در سال ۱۹۴۵ ساخته شد.
اندیس آبادان
آبادان یک اندیس مصالح ساختمانی است که در حوالی شهر فرخی استان اصفهان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، سنگ تزئینی است.
باشگاه تاج آبادان
باشگاه فوتبال تاج آبادان یک باشگاه فوتبال ایرانی در آبادان بود و از شعبه های باشگاه تاج محسوب می شد. این تیم در جام منطقه ای ایران ۱۳۴۹ موفق به کسب مقام سوم شد. غلامحسین مظلومی در این باشگاه بازی می کرده است.
باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان
باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان یکی از باشگاه های فوتبال ایران است که در روز دوشنبه مورخه ۲۷ اردیبهشت ۹۵ با پیروزی برابر فجر شهید سپاسی - نماینده شیراز - از لیگ یک آزادگان به لیگ برتر خلیج فارس صعود کرد.
استادیوم جهان پهلوان تختی آبادان زمین رسمی این باشگاه است. مالکیت آن به دست شرکت پالایش نفت آبادان است.
این باشگاه دارای تیم دومی به سبک باشگاه های اسپانیا با نام صنعت نفت نوین می باشد که هم اکنون در لیگ دسته دوم به فعالیت می پردازد و هدف آن پشتوانه سازی برای تیم اصلی باشگاه است. تیم فوتبال نفت آبادان به برزیل ایران شهرت دارد.
باشگاه فوتبال صنعت نفت نوین آبادان
باشگاه فوتبال صنعت نفت نوین آبادان یک باشگاه فوتبال ایرانی است که در شهر آبادان واقع شده است.
بخش مرکزی شهرستان آبادان
بخش مرکزی شهرستان آبادان یکی از بخشهای تابعه شهرستان آبادان در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است.
بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان
مختصات: ۳۰°۱۸′۳۷″ شمالی ۴۸°۱۸′۲۳″ شرقی / ۳۰.۳۱۰۲۷۳° شمالی ۴۸.۳۰۶۵۲۵۴° شرقی / 30.310273; 48.3065254
بیمارستان هفده شهریور مربوط به دوره پهلوی است و در آبادان، ابتدای جاده خسروآباد، روبروی مخازن صنعت نفت واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۲۴۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
بیمارستان بهشتی آبادان
بیمارستان دکتر بهشتی واقع در استان خوزستان، شهرستان آبادان بیمارستانی است درمانی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ۲۰۰ تخت ثابت که در سال ۱۳۴۱ شمسی تاسیس گردید.
هم اکنون این بیمارستان دارای بخش های اورژانس، جراحی عمومی، کودکان، جراحی زنان و زایمان، CCU، داخلی، همودیالیز، تالاسمی، فیزیوتراپی، رادیولوژی، آزمایشگاه می باشد.
بیمارستان طالقانی آبادان
بیمارستان طالقانی یا (بیمارستان آرین سابق) واقع در استان خوزستان، شهرستان آبادان بیمارستانی است آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
هم اکنون این بیمارستان دارای بخش های اورژانس، ICU، CCU، جراحی عمومی، جراحی زنان، کودکان و نوزادان، زایشگاه، داخلی، رادیولوژی، آزمایشگاه، سی تی اسکن می باشد.
پالایشگاه نفت آبادان
مختصات: ۳۰°۲۰′۴۵.۵۷″ شمالی ۴۸°۱۶′۲۹.۳″ شرقی / ۳۰.۳۴۵۹۹۱۷° شمالی ۴۸.۲۷۴۸۰۶° شرقی / 30.3459917; 48.274806
پالایشگاه نفت آبادان، بزرگترین پالایشگاه ایران است که در شهر آبادان، استان خوزستان ِ ایران قرار دارد. ساخت این پالایشگاه در سال ۱۲۹۱ ه. ش به پایان رسید و تا آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ بزرگترین پالایشگاه دنیا با ظرفیت تصفیه ۶۲۸ هزار بشکه در روز بود. این پالایشگاه تا سال ۱۹۷۳ به دست شرکت های نفتی خارجی اداره می شد تا این که در این سال به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده است. پالایشگاه آبادان به وسیله خطوط لوله به چندین میدان نفتی و بندر ماهشهر متصل شده است. خط لوله ای هم از آبادان به سمت تهران می آید و سپس در طول مرزهای شمالی کشور از مشهد تا تبریز امتداد می یابد.
پتروشیمی آبادان
تاسیس پتروشیمی
بعد از کشف نفت توسط بریتانیا و استخراج آن در ایران لزوم احداث کارخانه های بالا دست مبدل جهت جلوگیری از خام فروشی در کشور احساس شد و بعد از تاسیس پالایشگاه آبادان به عنوان نخستین پالایشگاه ایران و با توجه به وجود گاز فراوان همراه با نفت استخراجی و همچنین کشف میادین گازی در سال های بعد کشور نیاز به محصولات پتروشیمی را احساس کرد و در سال ۱۳۴۲ انستیتو نفت فرانسه از طریق سازمان برنامه و بودجه مامور شد تا مکان یابی ایجاد صنایع پتروشیمی در ایران را بررسی کند . و با توجه به نزدیکی آبادان به میادین نفتی و همجین وجود خط لوله های نفت از قبل احداث شده برای پالایشگاه آبادان و دسترسی به منابع آب شیرین دائمی بدلیل مجاورت آبادان با رودخانه اروند رود این مطالعات منجر انتخاب شهر آبادان و به تاسیس شرکت سهامی پتروشیمی آبادان با مشارکت ۷۴ % سهم شرکت ملی پتروشیمی و ۲۶% سهم شرکت ب اف گودریج آمریکا گردید.
و در سال ۱۳۴۶ به دلیل اینکه در داخل کشور هیچگونه تجربه ساخت مجمتع های پتروشیمی وجود نداشت عملیات ساختمانی مجتمع توسط شرکت لاماس آمریکا آغاز و تنها دو سال بعد در سال۱۳۴۸ رسماً به بهره برداری رسید .
جزیره آبادان
مختصات: ۳۰°۰۵′ شمالی ۴۸°۳۲′ شرقی / ۳۰.۰۸۳° شمالی ۴۸.۵۳۳° شرقی / 30.083; 48.533
جزیره آبادان جزیره ای بزرگ است که در شهرستان آبادان و استان خوزستان قرار گرفته است.
حصر آبادان
محاصره آبادان نبرد بزرگی در اوایل جنگ ایران و عراق بود. در تاریخ ۱۸/۷/۵۹ شمسی ارتش متجاوز عراق با عبور از روی رود کارون و احداث دو پل شناور در منطقه مارد و سلمانیه موفق گردید تا نیروهای خود را برای تسخیر شهر آبادان به شرق کارون اعزام کند و در این تاریخ با قطع جاده ارتباطی آبادان به اهواز مسافرین و مردمی را که از آبادان در حال خارج شدن بودند به اسارت خود در آوردند و در تاریخ ۱۹/۷/۵۹ نیز اقدام به قطع جاده ارتباطی آبادان به ماهشهر نمودند و با عبور از این جاده و رسیدن به شمال آبادان و ساحل شمالی بهمنشیر که یکی از دو رودخانه ای است که آبادان را محصور نموده اند موفق شدند این شهر را محاصره نمایند. در این محاصره که زاویه ای ۲۷۰درجه را تشکیل می داد مردم برای خروج از شهر دچار مشکلات زیادی شدند اما تعداد زیادی از مردم نیز برای مقاومت در مقابل دشمن در شهر ماندند تا دشمن موفق به تسخیر شهر نشود اما نیروی مدافع شهر هیچگونه سلاح مؤثر نظامی در اختیار نداشت و در واقع سلاح های موجود تنها بدرد یک جنگ خیابانی می خورد نه نبردی در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح ارتش عراق ولی مردم و نیروهای اکثر غیر حرفه ای موجود در شهر با تمام توان در مقابل دشمن صف ارائی کردند.
حوزه انتخابیه آبادان
حوزهٔ انتخاباتی آبادان یکی از حوزه های استان خوزستان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به مرکزیت آبادان ۳ نماینده دارد.
دبیرستان رازی آبادان
دبیرستان رازی دبیرستانی قدیمی (افتتاح در ۱۳۱۶) در آبادان است که از نمادهای فرهنگی آبادان به شمار می آید.
این دبیرستان که هم اکنون در حال بازسازی ست در منطقه سیکلین و در نزدیکی فلکه مجسمه واقع شده است.
دبیرستان رازی در دهه ۱۳۳۰ از مراکز فعالیت های سیاسی دانش آموزی بوده است.
ساختمان آتش نشانی پالایشگاه آبادان
ساختمان آتش نشانی پالایشگاه آبادان مربوط به اواخر دوره قاجار -اوایل دوره پهلوی است و در آبادان، سیکلین، روبروی راهنمایی و رانندگی واقع شده و این اثر در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۳۵۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
سینما شیرین آبادان
سینما شیرین آبادان که با قدمتی ۸۰ ساله یک از چندین سینماهای آبادان در قبل از انقلاب می باشد در سال ۱۳۱۰ در دوره پهلوی اول با ظرفیت بیش از ۷۰۰ نفر توسط بخش خصوصی
و یک تاجر هندی ساخته شد سینما شیرین تنها سینمای غیردولتی در آن زمان بود. این سینما در مرکز تجاری شهر آبادان در منطقه امیری خیابان شهید منتظری(شاپور سابق) قرار دارد.
سینما شیرین در دوره ساخت خود نخستین سینمای مجهز آبادان به شمار می رفت که دو طبقه سر پوشیده و یک سالن نمایش تابستانی داشت.
پس از جنگ جهانی دوم، با افزودن دو طبقه دیگر به ساختمان، این سینما به بزرگترین سینمای ایران تبدیل شد.
سینما شیرین بعد از انقلاب
سینما شیرین بعد از انقلاب به فعالیت خود ادامه داد اما با شروع جنگ عراق علیه ایران تعطیل شد و مثل بیشتر سینماهای آبادان هیچ وقت مجددا راه اندازی نشد و در اثر جنگ خسارت هایی هم به این سینما وارد شد.
شهرستان آبادان
شهرستان آبادان یکی از معروفترین شهرستان های ایران در جنوب غربی ایران است. این شهرستان با شهرستانهای خرمشهر، شادگان و ماهشهر هم مرز است. مرکز شهرستان آبادان شهر آبادان است. جنوب این شهرستان را خلیج فارس در بر می گیرد. جمعیت این شهرستان طبق آمار سرشماری سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۸۳۶۰۱ نفر و سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۷۱۴۸۴ بوده است.
آبادان با مساحت ۲۰۶۳ هکتار در جنوب باختری استان خوزستان جای گرفته است. این شهر با وجود پالایشگاه نفت، کارخانه پتروشیمی، و دسترسی به آب های آزاد نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی می کند. آبادان پر آب ترین شهر استان خوزستان است که دو رود اروند و بهمنشیر در آن جاری است.
رشد این شهر به دلیل وجود پالایشگاه بزرگ نفت، بر پایه اصول شهر سازی بوده است، چیزی که مرکز استان در دهه های اخیر از آن بی بهره بوده است. این شهر با بهره گیری از فرودگاه بین المللی، ایستگاه فرستنده رادیو، و تلویزیون با برنامه های برون مرزی، و دانشکده نفت، سال ها پیش از جنگ ایران و عراق، از مهمترین، زیباترین، و خاطره انگیزترین شهرهای ایران به شمار می رفت.
نخستین فرستنده تلویزیونی آبادان در اسپند ۱۳۳۸ خورشیدی و تلویزیون ملی ایران در این شهر در سال ۱۳۴۹ برپا شد. دانشکده نفت آبادان در سال ۱۳۱۸ خورشیدی، سینما شیرین در سال ۱۳۱۰ سینما تاج (سینما نفت) در سال ۱۳۲۴ و ساختمان یادمانی موزه آبادان در سال ۱۳۴۱ خورشیدی ساخته شدند.
آبادان، در پی جنگ مورد یورش سنگین عراق قرار گرفت و پس از ویرانی های فراوان پس از عملیات بزرگ ثامن الائمه این شهر از محاصره آزاد شد. پس از اینکه لشکر ۷۷ خراسان باکمک واحدهای دیگر محاصره آبادان را شکست، لقب پیروز به لشکر ۷۷ خراسان اعطا شد و نام آن رسما به لشکر ۷۷ پیروز خراسان تغییر کرد.
صدا و سیمای مرکز آبادان
صدا و سیمای مرکز آبادان یکی از مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در شهر آبادان فعالیت می کند.در صورتی که معنی کلمه بالا (استخراج شده از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، لطفا گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

پیشنهاد شما در مورد معنی آبادان


آخرین پیشنهادات
معنی آبادان
کلمه : آبادان
اشتباه تایپی : Hfhnhk
آوا : 'AbAdAn
نقش : صفت
عکس آبادان : در گوگل
جستجوی معنی عبارات مرتبط با آبادان در گوگلآیا معنی آبادان مناسب بود ؟     بله - خیر     ( امتیاز : 95% )
بستن تبلیغات
حقوق و دستمزد
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
فروشگاه آنالی
نرم افزاری مریم
تبلیغات در دیکشنری آبادیس