مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 134 100 1

آرامش

/'ArAmeS/

مترادف آرامش: آسایش، آسودگی، استراحت، راحت، راحتی، فراغ بال، فراغت، آشتی، صلح، صلحجویی، مسالمت، آرام، تسکین، سکون، قرار، امان، امنیت، ایمنی، سکینه، طمانینه

متضاد آرامش: آشوب، بلوا

معنی آرامش در لغت نامه دهخدا

آرامش. [ م ِ ] (اِمص ) اسم مصدر از آرامیدن. سکون. آرمِش :
رایتش ساکن نگردد یک زمان در یک زمین
رخشش آرامش نگیرد ساعتی در یک مقام.
فرخی.
|| طمأنینه. (ربنجنی ). اَون. سکینه. (ربنجنی ) (دستوراللغه ) :
دلم را بد آرامشی زآن خبر
روانم ز شادی برآمد بسر.
شمسی (یوسف و زلیخا).
و بنی اسرائیل را بدان [ بتابوت سکینه ] آرامش بود. (مجمل التواریخ ). || غفوه. خواب اندک و سبک. سبت. || رامش. آسایش. استراحت :
منجم بیاورد صلاب را
بینداخت آرامش و خواب را.
فردوسی.
بر این کینه آرامش و خواب نیست
بمانند چشمم بجوی آب نیست.
فردوسی.
ز شب نیمه ای گفت سهراب بود
دگر نیمه آرامش و خواب بود.
فردوسی.
بگسترد آن هر دو در آفتاب
بخواب و به آرامش آمد شتاب.
فردوسی.
زمین سبز و جوئی پر از آب دید
همه جای آرامش و خواب دید.
فردوسی.
ایستادن ملکان را بدر خانه ٔ او
به ز آرامش و آسایش بر تخت بزر.
فرخی.
همه شب گرد چشم من نگردد
ز خیل خواب و آرامش خیالی.
ناصرخسرو.
|| آشتی. سلم :
نخست آفرین کرد بر کردگار
خداوند آرامش و کارزار.
فردوسی.
در تهور کسی فلاح ندید
روی آرامش و صلاح ندید.
سنائی.
|| مأمونی. ایمنی. امنیت : و آرامش اطراف... بسیاست منوط است. (کلیله ودمنه ). || وقفه. || فراغ.
- آرامش با جفت ؛ رفث. مباضعه.
- آرامش دادن ؛ مستریح کردن. مأمون ساختن. آرام و آرمش دادن.
- آرامش یافتن ؛مستریح شدن. مطمئن شدن. آرمش یافتن. آرام یافتن. آسایش یافتن. و رجوع به آرام و آرام کردن و آرامی شود.

معنی آرامش به فارسی

آرامش
( اسم ) ۱- آرامیدن . ۲- فراغت راحت آسایش . ۳ - طمائ نینه سکینه. ۴ - صلح آشتی . ۵ - ایمنی امنیت . ۶ - خواب اندک و سبک . ۷- سکون یا آرامش با جفت . آرامش مباشرت باوی هماغوش گردیدن با او . یا آرامش جان . یا آرامش جهان .
سکون آرمش
آرامش جان
بیست و سومین لحن از لحاظ باربدی آرامش جهان رامش جهان .
آرامش جهان
بیست و سومین لحن از الحان باربدی آرامش جان رامش جهان .
آرامش جو
( اسم ) آنکه طالب آرامش است آرامش طلب آرامش خواه.
آرامش طلب
آرامش دادن
( مصدر ) ۱- استراحت بخشیدن راحت بخشیدن آسایش دادن . ۲ - تسلی دادن تسکین بخشیدن . ۳ - مطمئن کردن .
آرام کردن
آرامش یافتن
آرام گرفتن
فاصلۀ آرامش
[shy distance] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] مقدار فاصلۀ خودرو تا لبۀ راه به نحوی که موانع یا عوارض موجود در کنار راه برای راننده خطرآفرین نباشد و مجبور نشود در سرعت و مسیر خود تغییر ایجاد کند
انرژی مصرفی آرامش
[تغذیه] ← کارمایۀ مصرفی آرامش
کارمایۀ مصرفی آرامش
[resting energy expenditure] [تغذیه] مقدار انرژی که فرد در حالت استراحت مصرف می کند متـ . انرژی مصرفی آرامش

معنی آرامش در فرهنگ معین

آرامش
(مِ) ۱ - (اِمص .) آرامیدن . ۲ - وقار، سنگینی . ۳ - ( اِ.) خواب کوتاه و سبک . ۴ - فراغت ، آسایش . ۵ - صلح وآشتی . ۶ - سکون .
آرامش جان
( ~ِ)(اِمر.) لحن بیست و سوم از الحان باربدی ، آرامش جهان ، رامش جهان .

معنی آرامش در فرهنگ فارسی عمید

آرامش
۱. آسایش، آسودگی، فراغ
۲. سکون.
۳. سکوت.
۴. [مجاز] امنیت.
۵. [مقابلِ جنگ] [قدیمی، مجاز] صلح.
۱. آسایش، آسودگی، فراغ
۲. سکون.
۳. سکوت.
۴. [مجاز] امنیت.
۵. [مقابلِ جنگ] [قدیمی، مجاز] صلح.

معنی آرامش در دانشنامه اسلامی

آرامش
آرامش به آرام بودن، عدم حرکت و همچنین به معنی سکون داشتن و طمأنینه است که در باب صلات آمده است.
آرامش بدن در باب صلات از دو منظر قابل بررسی است:۱ – آرامش بدن در حال نماز۲ - آرامش بدن در غیر حال نماز
آرامش (قرآن)
دستیابی به آرامش واقعی یکی از خواسته ها و آرزوهای همیشگی بشر بوده است.
آرامش، اسم مصدر از آرمیدن است، و در برابر اضطراب و دلهره به کار می رود و به حالت و صفت روانی و قلبی خاص (آسودگی خاطر، ثبات و طمانینه) گفته می شود. آرامش در دو سطح فردی و اجتماعی قابل بررسی است؛ که بعد اجتماعی آن در مدخل امنیت آمده است. در این مدخل از واژه های «اطمینان»، «تثبیت فؤاد»، «ثبات»، «ربط قلب»، «سکن»، «سکینه»، «لاخوف علیهم و لاهم یحزنون» استفاده شده است.
آرامش آدم
حوا، همسر و مایه آرامش آدم علیه السّلام بود.
هو الذی خلقکم من نفس وحدة و جعل منها زوجها لیسکن الیها... اوست آن کس که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد...
آرامش ابراهیم
آرامش ابراهیم علیه السّلام، مسأله ایست که در قرآن کریم به آن اشاره شده است.
احساس آرامش قلبی ابراهیم علیه السّلام بر اثر ایمان به خدای یکتا:وکیف اخاف مآ اشرکتم ولاتخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ینزل به علیکم سلطـنا فای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون؛ الذین ءامنوا ولم یلبسوا ایمـنهم بظلم اولـئک لهم الامن...
آرامش از آیات خدا (قرآن)
آرامش در قرآن آیه ای از آیات خدا دانسته شده است.
آرامش به وسیله همسر، از آیات خدا: و من ءایته ان خلق لکم من انفسکم ازوجا لتسکنوا الیها ان فی ذلک لایات...
آرامش از نگاه قرآن
آرامش حالتی نفسانی همراه، با آسودگی وثبات می باشد.
بشر ، به طور طبیعی در طول زندگی در این جهان با نگرانی ها و اضطراب های بسیاری رو در رو بوده و همواره برای فایق آمدن بر آن ها و از میان بردن عوامل پیدایش آن ها کوشیده است. یکی از اهداف پیدایش مجموعه بزرگ اختراعات و اکتشافات بشر، خانواده، قبیله ، دولت، و دیگر سازمان های اجتماعی، دین ، مذهب ، هنر ، آداب و رسوم و حتّی گاه جنگ ها، دست یابی بشر به آرامش و آسایش درزندگی بوده است. اندیشه های بشری و مکاتب و آیین های گوناگونی نیز در این جهت به ظهور رسیده اند. در این میان، ادیان ابراهیمی و آیین های بومی نیز وصول به آرامش روح و روان را یکی از مهم ترین اهداف خویش قرار داده اند. سفارش های اخلاقی زرتشت در قالب تصویر نزاع مستمّر خیر و شر در جهت وصول به آسایش و آرامش وبهروزی انسان و رهایی از رنج و زیان و ناخوشی قابل تفسیر است. دیدگاه مذاهب مختلفکوشش نور برای رهایی از سرزمین تاری در اندیشه مانی نیز در همین جهت قابل فهم است.
آرامش اصحاب کهف (قرآن)
براساس ظاهر آیات ، اصحاب کهف جوانانی بودند که به خدا ایمان آوردند و خداوند نیز بر هدایتشان افزود.
در قرآن کریم به آرامش روحی اصحاب کهف هنگام قیام و نهضت آنها اشاره شده است آنجاکه می فرماید: ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم... (مگر پنداشتی اصحاب کهف و رقیم (خفتگان غار لوحه دار) از آیات ما شگفت بوده است). و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السمـوت والارض لن ندعوا من دونه الـها لقد قلنآ اذا شططا (و دلهایشان را استوار گردانیدیم آنگاه که به قصد مخالفت با شرک برخاستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است جز او هرگز معبودی را نخواهیم خواند که در این صورت قطعا ناصواب گفته ایم).
آرامش انفاق گران (قرآن)
بر طبق آیات قرآن یکی از عوامل رسیدن به آرامش انفاق است.
انفاق پنهان و آشکار، سبب آرامش انفاق گران در قیامت : الذین ینفقون امولهم بالیل والنهار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
آرامش اولیاءالله (قرآن)
اولیاء الهی در سایه ایمان و تقوا به آرامش می رسند.
اطمینان و آرامش اولیاءالله ، در سایه ایمان و تقوا : الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم و لا هم یحزنون الذین ءامنوا و کانوا یتقون. ترس و اندوه، دو حالت روانی و بر هم زننده آرامش ند. نفی آن دو از اولیای خدا، مساوی با حصول آرامش و بر طرف شدن اضطراب از آن ها است.
آرامش بخشی به ابراهیم (قرآن)
بر اساس آیات قرآن فرشتگان بر حضرت ابراهیم (ع) ظاهر شده و موجب آرامش بخشی به آن حضرت می شدند.
آرامش دادن ملائکه به حضرت ابراهیم علیه السّلام :۱. و لقد جاءت رسلنا ابرهیم بالبشری قالوا سلما قال سلم فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فلما رءا ایدیهم لاتصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفة قالوا لاتخف... فلما ذهب عن ابرهیم الروع وجاءته البشری... ۲. ونبئهم عن ضیف ابرهیم اذ دخلوا علیه فقالوا سلـما قال انا منکم وجلون قالوا لاتوجل انا نبشرک بغلـم علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون قالوا بشرنـک بالحق فلاتکن من القـنطین. ۳. هل اتیک حدیث ضیف ابرهیم... اذ دخلوا علیه فقالوا سلما... فاوجس منهم خیفة قالوا لاتخف...
آرامش بخشی به ابوبکر (قرآن)
پیامبر با تعبیر «لاتحزن» باعث آرامش بخشی به ابوبکر شدند.
دلداری پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم به ابوبکر در غار ثور جهت برطرف ساختن دلهره وی: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصـحبه لاتحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه...
احمد آرامش
احمد آرامش که تحصیلات تکمیلی خود را در آمریکا گذراند در مدت حیاتش مسئولیت هایی از جمله نخست وزیری بر عهده داشت وی در دوره هایی مخالفت با دولت را شروع کرد و در نهایت وی را به قتل رساندند
"احمد اشتری" که بعدها نام خانوادگی خود را به «آرامش» تغییر داد، پسر محمدعلی اشتری است که در سال ۱۲۸۷ش. در یزد متولد شد.احمد آرامش پس از اتمام تعلیمات مقدماتی در یزد، برای گذراندن دوره دبیرستان به تهران آمد و سپس برای تکمیل تحصیلاتش وارد کالج آمریکایی تهران شد. وی مدتی بعد کارمند وزارت راه شد و دیری نپایید که ریاست حسابداری بنادر شمال را بدو سپردند.آرامش در جدول کلمات

آرامش
تسکین
آرامش و بی حرکتی
سکون
آرامش و دلداری
تسلی
آرامش یافتن
آرام گرفتن
آرامش یافته
اسوده
آرامش بخش دلهاست
یاد خداوند
آرامش دادن
تسکین
آرامش دهنده اعصاب
ریحان
آرامش ذهنی
تاف
آرامش و آسودگی
رامش

معنی آرامش به انگلیسی

- اسم -
composure
خود داری ، ارامش ، خون سردی ، تسلط بر نفس
peace
سازش ، ارامش ، اشتی ، سلامت ، سلامتی ، صلح ، صلح و صفا
calm
ارامش ، سکوت ، سکون ، بی سر و صدایی
quiet
ارامش ، سکون ، رفاه
solace
تسکین ، خوشی ، ارامش ، مایه تسلی ، تسلیت خاطر
calmness
سامان ، تمکین ، ملایمت ، روح ، ارامش ، متانت ، خون سردی
silence
خاموشی ، ارامش ، سکوت ، خموشی
pacification
تسکین دادن ، خمود ، ارامش
equilibrium
میزان ، تعادل ، موازنه ، ارامش
repose
سامان ، استراحت ، ارامش ، سکون ، اسودگی
lull
ارامش ، سکون ، ارامی
quietness
ملایمت ، ارامش ، سکون
tranquility
راحت ، ارامش ، اسودگی ، اسایش خاطر
serenity
ارامش ، بی سر و صدایی ، متانت ، صفاء ، صافی ، وقار
placidity
روح ، ارامش ، متانت ، صفاء
quietude
ارامش ، سکون
taciturnity
خاموشی ، ارامش ، سکوت ، کم حرفی

معنی کلمه آرامش به عربی

آرامش
استتب ، استقرار
استقرار صلح و آرامش
استتباب السلام (السلم)

نظر کاربران در مورد معنی آرامش

zahra ٢٢:٠٨ - ١٣٩٦/٠٢/٢٤
relaxed

پیشنهاد شما در مورد معنی آرامش


آخرین پیشنهادات
معنی آرامش
کلمه : آرامش
اشتباه تایپی : Hvhla
آوا : 'ArAmeS
نقش : اسم
عکس آرامش : در گوگل
جستجوی معنی عبارات مرتبط با آرامش در گوگلآیا معنی آرامش مناسب بود ؟     بله - خیر     ( امتیاز : 95% )
بستن تبلیغات
حقوق و دستمزد
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
فروشگاه آنالی
نرم افزاری مریم
تبلیغات در دیکشنری آبادیس