مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 258 100 1

آمار

/'AmAr/

مترادف آمار: احصا، احصائیه، حساب، شمار، استقصا، پی جویی، تتبع

معنی آمار در لغت نامه دهخدا

آمار. (اِ) (از پهلوی به معنی شمار) آماره. آوار. آواره. اَواره. اَوارِجه. حساب :
آنگهی گنجور مشک آمار کرد
تا مر او را زآن نهان بیدار کرد.
رودکی.

آمار. (اِ) احصائیّه. (فرهنگستان ).

معنی آمار به فارسی

آمار
( اسم ) ۱ - حساب شمار. ۲ - استقصا پی جویی تتبع . ۳- علمی که موضوع آن طبقه بندی علمی وقایع اجتماعی است و مبنای آن محاسبه و نشان دادن نتیجه بصورت ارقام و اعداد است مثل شمار. جمعیت یک ده یک شهر یک ایالت یک کشور محصولات صنعتی محصولات فلاحتی ادیان و مذاهب و پیروان آنها مالیاتها و غیره احصائیه یا ادار. آمار . ادارهای که وظیف. آن جمع آوردن اطلاعات مربوط بانواع مختلف آمار و صدور شناسنامه و ثبت عقد و طلاق و تولد و وفات اشخاص همسران و فرزندان آنان در آن میباشد .
آمار استنباطی
[inferential statistics] [آمار] شاخه ای از علم آمار که با به کارگیری روش های گوناگون، به استخراج نتایجی دربارۀ جامعه براساس مشاهدات می پردازد
آمار بوزـ اینشتین
[Bose-Einstein statistics] [فیزیک] قانون حاکم بر سامانه ای از ذرات که تابع موج آنها، درپی جابه جایی دو ذرۀ یکسان، بدون تغییر می ماند
آمار توصیفی
[descriptive statistics] [آمار] شاخه ای از علم آمار که به گردآوری، سازمان دهی، توصیف، و نمایش اطلاعات عددی می پردازد
آمار ثبت و احوال
( اداره کل ) در شهریور ۱۲۹۵ ه. ش تصویب نامه ای مشتمل بر ۴۱ ماده راجع به آمار و ثبت احوال بتصویب هیئت وزیران رسید ولی تا آذر ۱۲۹۷ اجرا نشد . در سال مذکور ثبت احوال در تهران در وزارت داخله ( کشور ) تاسیس شد و به تدریج در نقاط دیگر کشور توسعه یافت . در ۱۳٠۳ آیین نامه ای مفصل راجع با حصائیه و جمع آوری آمار های گوناگون بتصویب هیئت وزیران رسید اداره ثبت و احوال در آغاز [ سجل احوال ] نامیده می شد و گاهی تحت نظر شهرداری و گاهی از ادارات وزارت کشور محسوب می شد در سال ۱۳٠۷ اداره مزبور بنام [ اداره احصائیه و سجل احوال کل مملکتی ] نامیده شد . در سال ۱۳۱٠ آموزشگاه اختصاصی برای تربیت آمارگر تاسیس گردید . در سال ۱۳۱۶ نام اداره مذکور به [ اداره آمار و ثبت احوال ] تغییر داده شد . در خرداد ۱۳۱۸ قانون سر شماری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و از آن تاریخ تا شهریور ۱۳۲٠ در ۳۵ شهر سر شماری بعمل آمد . در سال ۱۳۳۷ وظایف ادارات آمار و ثبت احوال از یکدیگر تفکیک گردید و تشکیلات فعلی ثبت احوال بنام [ اداره کل ثبت احوال ] نامیده شد . اکنون دو اداره مستقل ( اداره کل ثبت احوال - اداره کل آمار عمومی ) تحت نظر وزارت کشور امور سجلی و آماری کشور اداره می نمایند .
آمار شناس
( اسم ) کسی که بقواعد علم آمار آگاهی دارد متخصص احصائیه
آمار عمومی
( اداره کل ) در شهریور ۱۲۹۵ ه. ش تصویب نامه ای مشتمل بر ۴۱ ماده راجع به آمار و ثبت احوال بتصویب هیئت وزیران رسید ولی تا آذر ۱۲۹۷ اجرا نشد . در سال مذکور ثبت احوال در تهران در وزارت داخله ( کشور ) تاسیس شد و به تدریج در نقاط دیگر کشور توسعه یافت . در ۱۳٠۳ آیین نامه ای مفصل راجع با حصائیه و جمع آوری آمار های گوناگون بتصویب هیئت وزیران رسید اداره ثبت و احوال در آغاز [ سجل احوال ] نامیده می شد و گاهی تحت نظر شهرداری و گاهی از ادارات وزارت کشور محسوب می شد در سال ۱۳٠۷ اداره مزبور بنام [ اداره احصائیه و سجل احوال کل مملکتی ] نامیده شد . در سال ۱۳۱٠ آموزشگاه اختصاصی برای تربیت آمارگر تاسیس گردید . در سال ۱۳۱۶ نام اداره مذکور به [ اداره آمار و ثبت احوال ] تغییر داده شد . در خرداد ۱۳۱۸ قانون سر شماری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و از آن تاریخ تا شهریور ۱۳۲٠ در ۳۵ شهر سر شماری بعمل آمد . در سال ۱۳۳۷ وظایف ادارات آمار و ثبت احوال از یکدیگر تفکیک گردید و تشکیلات فعلی ثبت احوال بنام [ اداره کل ثبت احوال ] نامیده شد . اکنون دو اداره مستقل ( اداره کل ثبت احوال - اداره کل آمار عمومی ) تحت نظر وزارت کشور امور سجلی و آماری کشور اداره می نمایند .
آمار گیر
محاسب
آمار گیره
آمارگیر
زمین آمار
[geostatistics] [زمین شناسی] کاربرد آمار و روش های آماری در تفسیر داده های زمین شناختی

معنی آمار در فرهنگ معین

آمار
[ په . ] ( اِ.)۱ - حساب ، شمار. ۲ - واژه ای است فارسی ، برابر استاتیستیک یا احصائیه ، علمی که موضوع آن طبقه بندی علمی وقایع اجتماعی است ، و قاعدة آن محاسبه و نشان دادن نتیجه به صورت ارقام و اعداد است مثل شمارة جمعیت یک ده ، میزان محصولات صنعتی یا کشاورزی

معنی آمار در فرهنگ فارسی عمید

آمار
۱. داده های عددی به دست آمده از بررسی اطلاعات دربارۀ یک مجموعه: آمار اقتصادی، آمار سیاسی، آمار نفوس.
۲. علم گردآوری و بررسی داده های عددی.

معنی آمار در دانشنامه ویکی پدیا

آمار
آمار (در ایران) یا احصائیه (در افغانستان) دانشی است که به مطالعهٔ گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازماندهی داده ها می پردازد. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل دادههای تجربی (حاصل از اندازه گیری و آزمایش) دانست. زمینه های محاسباتی و رایانه ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی، و کاوش های ماشینی در داده ها، در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن از آمار به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوه های ماشینی در همه جا می باشد. علم آمار، علم فن فراهم کردن داده های کمّی و تحلیل آن ها به منظور به دست آورن نتیایجی که اگرچه احتمالی است، اما در خور اعتماد است.
در صورتی که شاخه ای علمی مد نظر نباشد، معنای آن، داده هایی به شکل ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی است که با استفاده از علم آمار می توان با آن ها رفتار کرد و عملیات ذکر شده در بالا را بر آن ها انجام داد. بیشتر مردم با کلمة آمار به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار می رود آشنا هستند؛ ولی این مفهوم منطبق با موضوع اصلی مورد بحث آمار نیست. آمار عمدتاً با وضعیتهایی سر و کار دارد که در آنها وقوع یک پیشامد به طور حتمی قابل پیش بینی نیست. اسنتاجهای آماری غالباً غیر حتمی اند، زیرا مبتنی بر اطلاعات ناکاملی هستند. در طول چندین دهه آمار فقط با بیان اطلاعات و مقادیر عددی دربارهٔ اقتصاد، جمعیت شناسی و اوضاع سیاسی حاکم در یک کشور سر و کار داشت. حتی امروز بسیاری از نشریات و گزارشهای دولتی که توده ای از آمار و ارقام را دربردارند معنی اولیه کلمه آمار را در ذهن زنده می کنند. اکثر افراد معمولی هنوز این تصویر غلط را دربارهٔ آمار دارند که آن را منحصر به ستونهای عددی سرگیجه آور و گاهی یک سری شکلهای مبهوت کننده می دانند؛ بنابراین، یادآوری این نکته ضروری است که نظریه و روشهای جدید آماری از حد ساختن جدولهای اعداد و نمودارها بسیار فراتر رفته اند. آمار به عنوان یک موضوع علمی، امروزه شامل مفاهیم و روشهایی است که در تمام پژوهشهایی که مستلزم جمع آوری داده ها به وسیله یک فرایند آزمایش و مشاهده و انجام استنباط و نتیجه گیری به وسیله تجزیه و تحلیل این داده ها هستند اهمیت بسیار دارند.
آمار (ابهام زدایی)
آمار به معانی زیر است:
آمار علم تحلیل داده ها
آمار (تنگستان) روستایی از توابع استان بوشهر.
آمار (تنگستان)
مختصات: ۲۸°۵۱′۳۵″ شمالی ۵۱°۱۷′۱۳″ شرقی / ۲۸.۸۵۹۷۲° شمالی ۵۱.۲۸۶۹۴° شرقی / 28.85972; 51.28694
آمار، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان تنگستان استان بوشهر ایران.
آمار استفاده کشورها از زمین
این مقاله شامل آمار استفاده کشورها از زمین است.
امار بر اساس، کتاب حقایق جهان منتشر شده است
امار از مجموع مساحت زمین های زراعی و مساحت از محصولات مرتب شده اند.
این امار استفاده از زمین های کشاورزی شامل مرکبات، قهوه، گندم، ذرت و برنج هستند. این همچنین شامل زمین های تحت درختچه های گلدار، درختان میوه، درختان پسته، انگور، الوار درختان، زمین های زراعی، مراتع و جنگلها و ...می شود.
آمار انتخابات ریاست جمهوری ایران
آمار انتخابات ریاست جمهوری ایران ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
آمار انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸)
آمار انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۹۲)
آمار انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸)
آمار انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۹۲)
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار و با پیروزی حسن روحانی به پایان رسید. در این دوره از انتخابات ۵۰٬۴۸۳٬۱۹۲ نفر واجد شرایط رأی دهی هستند که از این میان ۱٬۶۳۱٬۲۰۶ نفر رأی اولی بودند.همچنین برای این انتخابات ۱۳۰هزار صندوق اخذ رأی در قالب ۲۰هزار شعبه درنظر گرفته شده است. بنابر آمار منتشره از شوی سرپرست اداره کل رسانه های خارجی، برای پوشش رسانه ای انتخابات، ۴۲۱ خبرنگار از ۱۹۳ خبرگزاری متعلق به ۲۸ کشور جهان مجوز خبرنگاری در روز انتخابات را دریافت کرده اند.
آمار انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۹۶)
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار گردید و در پایان، حسن روحانی برای دومین دوره متوالی به پیروزی رسید. شمار واجدان شرایط در این دوره از انتخابات ۵۶٬۴۱۰٬۲۳۴ نفر برآورد شد که از این تعداد ۱٬۳۵۰٬۲۹۴ نفر رأی اولی بودند.
آمار انتخابات های ریاست جمهوری ایران
آمار یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به شرح زیر است:
برندگان هر دوره:
آمار باثبات
آمار باثبات راهی برای دستیابی به روش های پایه آماری است به طوری که برآوردها تحت تأثیر مقادیر نامتعارف بسیار بزرگ یا بسیار کوچک قرار نگیرد. در واقع آمار باثبات، آماری با اجرای خوب برای داده ای است که از طیف گسترده توزیع احتمال بدست می آید، به ویژه برای توزیع هایی که نرمال نیستند. روش های آماری مقاوم برای حل بسیاری از مسائل رایج مانند تخمین پارامتر مکان، پارامتر مقیاس و رگرسیون خطی توسعه یافته اند. یکی از اهدا، ایجاد روش های آماری است که به طور بی جهت تحت تاثیر داده پرت قرار نمی گیرند. هدف دیگر فراهم کردن روش هایی با کارایی خوب در زمانی است که خروج های اندکی از توزیع های پارامتری وجود دارد. برای مثال، روش های مقاوم برای ترکیب دو توزیع نرمال با انحرافات استاندارد مختلف به خوبی جواب می دهند: مثلا، یک و سه؛ در این مدل، روش های غیر مقاوم مانند آزمون t کارایی خوبی ندارند.
آمار بوز اینشتین
در مکانیک آماری، آمار بوز-اینشتین (یا آمار B-E)، یکی از دو راهی است که ذرات تمیزناپذیر و بدون برهم کنش، می توانند تعدادی تراز انرژی گسسته را در شرایط تعادل ترمودینامیکی اشغال کنند. ویژگی های ذرات تبعیت کننده از آمار بوز-اینشتین عامل خواص نور لیزر و بدون اصطکاک بودن هلیم ابرشاره است. این آمار در سال ۱۹۲۴ توسط ساتیندرا بوز برای فوتون ها بیان گردید و بعداً توسط اینشتین برای سایر ذرات (بوزون ها) نیز به کار گرفته شد.
ذرات تبعیت کننده از آمار بوز-اینشتین بوزون خوانده می شوند. ویژگی این ذرات، تبعیت نکردن از اصل طرد پائولی است. به این معنا که تعداد ذراتی که می توانند یک تراز انرژی را اشغال کنند نامحدود است. اسپین بوزون ها یک عدد صحیح است. از این رو ذرات حامل نیرو مانند فوتون ها و نیز برخی از اتم ها مانند هلیوم-۴ بوزون هستند و از آمار بوز-اینشتین پیروی می کنند.
آمار پارامتری
آمار پارامتری به مجموعه روش های آماری ای گفته می شود که مدل ای پارامتری برای پدیدهٔ احتمالی مورد مطالعه فرض می شود و همهٔ استنتاج های آماری از آن پس بر اساس آن مدل انجام می شود.
به عنوان مثال فرض می شود که توزیع نمره های یک امتحان از توزیع نرمال پیروی می کند. در نتیجه برای مشخص شدن توزیع احتمال، کافی است میانگین و واریانس توزیع را از روی داده های تجربی (نمره های دانش آموزان) به دست بیاوریم. حال برای پاسخ گفتن به سؤال هایی چون «درصد دانش آموزانی که نمره ای بین ۱۰ تا ۱۵ آورده اند» از تابع توزیع به دست آمده استفاده می کنیم (البته بدیهی است که روش های ساده تری نیز برای چنین کاری وجود دارد).
نقطهٔ ضعف این شیوهٔ تحلیل آماری این است که در صورتی که مدل فرض شده با واقعیت تطبیق نداشته باشد، نتیجه گیری ها صحیح نخواهد بود.
آمار پزشکی
آمار پزشکی (به انگلیسی: Medical statistics) به کاربرد آمار در پزشکی و علوم بهداشتی، شامل همه گیرشناسی، بهداشت عمومی، پزشکی قانونی و تحقیقات بالینی می پردازد.
آمار توصیفی
موضوع آمار توصیفی (Descriptive statistics) تنظیم و طبقه بندی داده ها، نمایش ترسیمی، و محاسبهٔ مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و ... می باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعهٔ مورد بحث است. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می کند و اطلاعات به دست آمده به دسته جات مشابه تعمیم داده نمی شود. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خلاصه سازی داده ها استفاده می شود:
استفاده از جداول
ز نظر تاریخی می توان گفت از لحظه ای که شمارش اختراع شد علم آمار آمار نیزگسترش پیداکرد
استفاده از نمودار
محاسبه مقادیری خاص که نشان دهنده خصوصیات مهمی از داده ها باشند.
آمار چندمتغیره
آمار چندمتغیره شاخه ای از آمار است که به تحلیل داده هایی می پردازد که از مشاهدهٔ چند متغیر تصادفی جمع آوری شده است. یکی از اهداف آمار چندمتغیره، بررسی وابستگی ها بین متغیرهای مشاهده شده است. آمار چندمتغیره به بررسی توزیع های احتمال چندمتغیره می پردازد تا آنهایی که برای مدل سازی داده و استنباط آماری مناسب هستند را تشخیص دهد.
معمولاً رگرسیون خطی چند متغیره حالت خاصی از آمار چند متغیره در نظر گرفته نمی شود چون با آمار تک متغیره و توزیع شرطی تک متغیره قابل بررسی است.
آمار حوادث تروریستی در کشورها
آمار ذرات
آمار ذرات توصیف خاصی از چندین ذره در مکانیک آماری است. مفهوم اساسی آن یک هنگرد آماری است که بر روی ویژگیهای یک سیستم بزرگ به عنوان یک کل و به بهای نادیده گرفتن ویژگیهای ذرات منفرد، تأکید می کند.
آمار رؤسای جمهور ایران
این نوشتار آمارهای مختلف در مورد رئیس جمهورهای ایران را دربر دارد.
آمار زیستی
آمار زیستی (به انگلیسی: Biostatistics) (یا بیومتری)، استفاده از آمار دربارۀ گسترۀ وسیعی از موضوعات در زیست شناسی است. علم آمار زیستی شامل طراحی آزمایش های زیست شناختی، به ویژه در پزشکی، داروسازی، کشاورزی و شیلات است؛ به گردآوری، خلاصه سازی، و تحلیل داده های حاصل از آن آزمایش ها می پردازد؛ و نتایج حاصل را تفسیر کرده و مورد استنتاج قرار می دهد. یک شاخۀ مهم از این علم، آمار زیستی پزشکی ست، که منحصراً به پرشکی و سلامت مربوط است.
آمار سین منتیراس
آمار سین منتیراس نام آلبومی در سبک پاپ لاتین از مارک آنتونی، خواننده آمریکایی است که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد. جنیفر لوپز هم در بخش هایی از ترانه ها حضور دارد. این آلبوم در جایزه گرمی به عنوان برترین آلبوم پاپ لاتین سال ۲۰۰۵ انتخاب شد.
آمار فرمی دیراک
آمار فرمی-دیراک یا آمار F-D بخشی از علم فیزیک است که توصیف کنندهٔ انرژی سامانه ای از تعداد زیادی ذرهٔ یکسان پیروی کننده از اصل طرد پاولی است. نام فرمی-دیراک پس از انریکو فرمی و پاول دیراک که هر دو به صورت جداگانه و هم زمان آن را کشف کرده بودند انتخاب شد.
آمار فرمی-دیراک در سامانه ای با تعادل دمایی، بر ذرات یکسان که گردش (اسپین) نیمه صحیح دارند اعمال می شود. همچنین فرض می شود که اندرکنش متقابل ذرات در این سامانه ناچیز است. این باعث می شود که بتوان این تعداد زیاد از ذرات را در وضعیت حالت پایه ی یک تک ذره توصیف کرد. نتیجهٔ توزیع فرمی-دیراک بر روی این ذرات یعنی هیچ دو ذره ای نمی توانند حالت کوانتومی مشابه هم داشته باشند؛ که این نتیجه گیری تاثیر بزرگی بر روی ویژگی های سامانه دارد. از آنجایی که آمار فرمی-دیراک بر روی ذراتِ با گردش (اسپین) نیمه صحیح اعمال می شود، باید این ذرات را فرمیون خواند. این آمار بیشتر به الکترون هایی که خود فرمیون با گردش ۱/۲ اند اعمال می شود. آمار فرمی-دیراک خود زیرمجموعه ای از مکانیک آماری است و از اصول مکانیک کوانتوم پیروی می کند.
آرماند آمار
پژوهشکده آمار
پژوهشکده آمار به منظور پاسخ گویی به بخشی از نیازهای پژوهشی در زمینهٔ آمار و اطلاعات در نظام آماری کشور، بر اساس مجوز شمارهٔ ۱۷۴۵/۲۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۸ شورای گسترش آموزش عالی، تأسیس شده است. این پژوهشکده، وابسته به مرکز آمار ایران بوده و زهرا رضایی قهرودی رئیس پژوهشکده از سال ۱۳۹۳ تاکنون است.
روز جهانی آمار
روز جهانی آمار (انگلیسی: World Statistics Day) برای نخستین بار در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۰ در سراسر جهان جشن گرفته شد. در این روز که توسط کمیسیون آماری سازمان ملل متحد ‏(en)‏ برپا شده، اقداماتی در کشورهای مختلف برای معرفی علم آمار و اهمیت آن صورت می گیرد.
زمین آمار
بسیاری از علوم در محدوده های مورد بررسی خود با عدم قطعیت مواجه هستند. لذا آمار و ساختن یک مدل برگرفته از جامعهٔ کل در اکثر علوم نقش موثری را ایفا می کند. به طور کلی برای شناخت هر جامعه ای نیاز به داشتن داده هایی از آن جامعه است. اگر جامعهٔ مورد بررسی را کل فرض کنیم، نمونه های برداشته شده از آن جامعه جزء تلقی می شود و در نتیجه می توان بر پایه قوانین آماری پارامترهای آن خاصیت را روی مقدار اندازه گیری شدهٔ آن در اجزاء برداشت شده از کل جامعه تخمین زده در اکثر تکنیک های اکتشافی اساس تجزیه و تحلیل خود را بر احتمال پذیر بودن نتایج و تصمیم گیری های حاصل از آن قرار می دهند و از تحلیل قطعیت پذیر اجتناب می کنند.
پیشوند Geo به فیزیک و شیمی اتصال پیدا کرده و اصطلاحات ژئوفیزیک و ژئوشیمی ایجاد شده است. با همین قیاس پیشوند Geo به کلمه آمار نیز پیوند خورد و واژه زمین آمار شکل گرفت. دو مقوله سری های زمانی و زمین آمار هم به لحاظ مفهومی و هم از منظر تاریخی دارای قرابت هستند. و هر دو از داده های وابسته (autocorrelated data) استفاده می کنند. اما زمین آمار بر خلاف سری های زمانی صرفاً از طریق آماردانها بسط نیافته است. و به همین سبب واژه پردازی و مصطلحات آن با ادبیات آمار کلاسیک قدری متفاوت است.
آنالیز زمین آماری به مفهوم بررسی پدیده های متغیر در زمان و مکان است و بطور کلی از طریق آنالیزمی توان به راحتی یک نقشه یا سطح پیوسته ای از نقاط نمونه برداری شده را ایجاد نمود. نقاط نمونه برداری شده می توانند مقادیر ارتفاع، عمق و یا سطوح آلودگی باشند. همچنین آنالیزهای زمین آماری می توانند برای مدلسازیهای مکانی در کاربردهای مختلف سیستمهای اطلاعات مکانی نیز بکار برده شوند. یکی از مزایای این ابزارها و روشها برازش سطح مدل به نقاط نمونه برداری شده است. آنالیزهای زمین آماری به دنبال راهی برای توصیف پیوستگی مکانی و همچنین جمع آوری ابزارهای آماری و قطعی و مدل نمودن این تغییرات مکانی است.
نظریه آمار
نظریه آمار برای گستره طیفی تمام تکنیک ها، پایه ای را در طراحی مطالعه و آنالیز داده فراهم می کند، که در کاربردهای آمار به کار می روند. این نظریه روش های پیرامون مسائل تصمیم آماری و استنباط آماری را به همراه اعمال و قیاس هایی که اصول پایه بیان شده برای این روش های مختلف را ارضا می کند، در برمی گیرد. با یک روش فرضی، نظریه آمار راه های مقایسه فرایندهای آماری را معین می کند؛ این نظریه می تواند بهترین رویه ممکن در یک موضوع فرضی را برای مسائل آماری پیدا کند، و می تواند راهنمایی پیرامون انتخاب بین رویه های جایگزین فراهم کند.
جدا از ملاحظات فلسفی درباره چگونگی مداخله و تصمیم گیری آماری، نظریه آمار شامل آمار ریاضیاتی می باشد، و ارتباط تنگاتنگی با نظریه احتمال، نظریه مطلوبیت و نظریه بهینه سازی دارد.
کاربردهای آمار
آمار شاخه ای از ریاضیات است که به جمع آوری، تحلیل و تفسیر داده می پردازد. شاخه های تخصصی مختلفی برای استفاده از آمار در حوزه های مختلف شکل گرفته اند. از سوی دیگر، برخی شاخه هایی که واژهٔ «آمار» در نامشان وجود دارد، عملاً به توزیع های احتمالات می پردازند و نه به تحلیل آماری. این
آکچوئری از آمار برای ارزیابی ریسک در حوزه های بیمه و دانش مالی استفاده می کند
اخترشناسی آماری آمار را برای داده های اخترشناسی به کار می گیرد
آمار زیستی شاخه ای از زیست شناسی است که پدیده های زیستی را با استفاده از آمار بررسی می کند، و شامل آمار پزشکی نیز می شود
تحلیل بازرگانی شاخه ای در حال رشد است که آمار را برای ارزیابی عملکرد بازرگانی به کار می گیرد
شیمی آماری شاخه ای از علم شیمی است که اندازه گیری های انجام شده در سامانه ها و فرایندهای شیمیایی را با استفاده از روش های ریاضی و آماری تحلیل می کند
جمعیت شناسی علم تحلیلی آماری جمعیت ها است
اقتصادسنجی با مطالعهٔ نظام مند پدیده های اقتصادی از طریق تحلیل آماری داده های مشاهده شده سر و کار دارد
همه گیرشناسی یا اپیدمیولوژی، علمی است که به بررسی عوامل بیماری زا در جمعیت ها می پردازد، و زیربنایی فراهم می کند برای مداخله هایی که در حوزهٔ سلامت عمومی و پیشگیری پزشکی انجام می گیرند
زمین آمار شاخه ای از جغرافیا است که روش های آماری را در زیرشاخه های جغرافیا نظیر هواشناسی، زمین شناسی، آب شناسی، آب زمین شناسی و غیره به کار می بندد
یادگیری ماشینی
تحقیق در عملیات یک حوزهٔ میان رشته ای است که حاصل تلفیق ریاضیات کاربردی با سایر علوم است و در آن علوم برای مشکلات پیچیده راه حل های بهینه پیدا می کند
بوم شناسی جمعیتی زیرشاخه ای از بوم شناسی است که تحولات جمعیت ها و نحوهٔ میان کنش آنان با محیط را بررسی می کند
روان سنجی علمی است که در آن اندازه گیری های روان شناختی از دانش، توانایی، رویکرد و شخصیت افراد صورت می گیرد
کنترل کیفیت از روش های نمونه گیری آماری برای کمک به تصمیم گیری های کنترل فرایند استفاده می کند
روانشناسی کمی علمی است که به توضیح آماری رفتارهای افراد می پردازد
مهندسی قابلیت اطمینان به بررسی میزان اطمینان پذیری یک سامانه یا فرایند می پردازد
مالی آماری زیرشاخه ای از فیزیک اقتصاد است که از روش های شهودی استفاده می کند تا علوم مالی را از شکل هنجارگرایی به شکل اثبات گرا سو بدهد
مکانیک آماری از نظریه احتمالات و روش های ریاضی مرتبط با آن در علم مکانیک استفاده می جوید
فیزیک آماری یکی از نظریات بنیادی فیزیک است که از نظریه احتمالات برای حل مسایل فیزیک استفاده می کند
ترمودینامیک آماری رفتارهای میکروسکوپی سامانه های ترمودینامیک را با استفاده از آمار توضیح می دهدچنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آمار در جدول کلمات

آمار
احصاییه
آمار متوسط به ازای هر نفر
سرانه

معنی آمار به انگلیسی

- اسم -
census
سرشماری ، احصائیه ، امار ، ممیزی مالیاتی
statistics
احصائیه ، امار ، ارقام ، فن امارگری ، امارشناسی

معنی کلمه آمار به عربی

آمار
أحصاءاتٌ ، أحصائية
آمار گرفت
أحصي
دفتر ثبت آمار
سَجَلٌّ الإحصاءِ

پیشنهاد شما درباره معنی آمارنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

معنی آمار
کلمه : آمار
اشتباه تایپی : Hlhv
آوا : 'AmAr
نقش : اسم
عکس آمار : در گوگل
جستجوی معنی عبارات مرتبط با آمار در گوگلآیا معنی آمار مناسب بود ؟     بله - خیر     ( امتیاز : 95% )
بستن آگهی ها
زبان مارکت
خرید بلیط هواپیما
حقوق و دستمزد
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
نرم افزاری مریم
فروشگاه کمپو