مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 262 100 1

سرا

/sarA/

مترادف سرا: بقعه، بیت، خانه، دار، کاشانه، مسکن، منزل، کوشک، قصر

معنی سرا در لغت نامه دهخدا

سرا. [ س َ ] (اِ) سرای. از پارسی باستان «سراده » ، اوستا «سراذه » ، ارمنی عاریتی و دخیل «سرهک »، «سره » . عربی عاریتی و دخیل سرادق (خانه و بیت ، کوشک و قصر، بنای عالی ). بارگاه. منزلگاه. اندرون و حرم. رجوع کنید به سرای. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). خانه. (غیاث ). رشیدی گوید آنکه فقط لفظ سرای بمعنی مسافرخانه در پیش مردم مستعمل است ظاهراً درست نباشد، بجای آن مهمانسرای باید گفت. (آنندراج ). خانه ٔ سپنجی. (شرفنامه ) :
بهشت آئین سرایی را بپرداخت
ز هر گونه در او تمثالها ساخت.
رودکی.
بگفت این و رفت آنگهی در قفاش
به ارگ اندر آمد بشد در سراش.
فردوسی.
سرایی دیدم چون بهشت آراسته. (تاریخ بیهقی ).
سراآن جهان نردبان این جهانست
بسر برشدت باید این نردبان را.
ناصرخسرو.
و عضدالدوله آنجا [شیراز] سرایی ساخت و صد باغ سخت نیکو. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ). و از جمله اسباب و تجمل او دوازده هزار کنیزک در سراهاء او بودند. (فارسنامه ابن البلخی ص 103). فرمود تا آن پسرک را بسرا بردند. (نوروزنامه ).
مساز عیش که نامردمی است طبع جهان
مخور کرفس که پرکژدم است بوم و سرا.
خاقانی.
خبر وفات او نهان میداشتند تا او را با سرا آوردند و بشرایطعزا قیام کردند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
این سرا و باغ تو زندان توست
ملک و مال تو بلای جان توست.
مولوی.
دیدم ضعیف جانوری مثل عنکبوت
گفتم کزین متاع مرا در سرا بسست.
سلمان ساوجی.
رجوع به سرای شود.
در ذیل به صورت مزید مؤخر آید: آرمان سرا، آستانه سرا، آق سرا، آهوسرا، آیک سرا، احمدسرا، الم سرا، اوطاق سرا، باج سرا، بهارسرا، باغچه سرا، بستانسرا :
بلبل بستانسرا صبح نشان میدهد
وزدر ایوان نخاست بانگ خروشان بام.
سعدی.
پاین سرا. پرده سرا. پله سرا. تلنگ سرا. تنگ سرا. چابک سرا. چاله سرا. چومارسرا. حرمسرا. حسرتسرا. خیمه سرا. خالده سرا. خلوتسرا. خواجه سرا. دانشسرا. دوسرا (بمعنی دنیا و آخرت ) :
نگوید کسی جز به بدنام من
نباشد بهر دوسرا کام من.
فردوسی.
دین نه و دنیا نه همچو کافر درویش
در دوسرا بهره جز عقاب نیاید.
ظهیرالدین.
ده سرا. زاغسرا. سرتکوسرا. سرجه سرا. سنگسرا. سوخته سرا. سیاه پله سرا. سرسرا. صومعه سرا. طرب سرا. عثمانسرا. غم سرا. قلعه سرا. قول سرا. قیامت سرا. کاروانسرا. کله سرا. کوپاسرا. کوشک سرا. کولک سرا. گرجیه سرا. گرمابه سرا. گزنه سرا. گل سرا. مدیحه سرا. ماتم سرا. مصیبت سرا. مهمانسرا. مشهدسرا. مهدی سرا. میانسرا.
رجوع به سرای شود.

سرا. [ س َ ] (نف مرخم ) سرای. سراینده :
نشاندند مطرب بهر برزنی
اغانی سرایی و بربطزنی.
نظامی.
ستایش سرایان نه یار تواَند
نکوهش کنان دوستدار تواَند.
سعدی.
رجوع به سرای شود.

سرا. [ س َ ] (از ع ، اِمص ) در عربی بمعنی نرمی و رأفت لیکن به این معنی در آخر همزه است ، فارسیان بدون همزه نیز آرند. (غیاث ) (آنندراج ).

سرا. [ س َ ] (هندی ، اِ) اسم هندی خمر است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).

سرا. [ س َ ] (اِخ ) قریه ای است در نهاوند. (معجم البلدان ).

سرا. [ س َ ] (اِخ ) در ساحل نهر اتل است و نهر اتل بصحراء قفچق است و سرا برساحل آن است. (ابن بطوطه ، از یادداشت بخط مؤلف ).

سرا. [ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان تورجان بخش بوکان شهرستان مهاباد واقع در 19 هزارگزی جنوب بوکان در مسیر شوسه ٔ بوکان به سقز. هوای آن معتدل و دارای 557 تن سکنه است. آب آنجا از سیمین رود تأمین میشود. محصول آن غلات ، توتون ، حبوب. شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آنان جاجیم بافی است. راه شوسه و دبستان ملی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی سرا به فارسی

سرا
سرای:خانه، جا، مکان، منزل، خانه بزرگ
( اسم ) در ترکیب به معنی سراینده آید : چکامه سرا نغمه سرا .
دهی است از دهستان تورجان بخش بوکان شهرستان مهاباد واقع در ۱۹ هزار گزی جنوب بوکان - در مسیر شوسه بوکان به سقز
بستانسرای
بستانسرای
پرده سرای . یا سراپرده سیاه و سپید . جهان ( باعتبار شب و روز ) . یا سراپرده کحلی . ۱ - آسمان . ۲ - ابر سیاه .
پنهان و آشکار درنهان و آشکار .
سرزنش طعنه ملامت .
( اسم ) آخرت سرای دیگر عقبی آن جهان مقابل این سرای دنیا این جهان .
دهی است از دهستان دابو بخش مرکزی شهرستان آمل .
آنچه امروز باغچه گویند
( اسم ) زری را گویند که در غیر ضرابخانه سکه زده باشند
( اسم ) زری که در غیر ضرابخانه سکه شده باشد .
ده کوچکی است از دهستان رستم آباد بخش رود سر شهرستان رشت
دهی جزئ دهستان حومه شفت
[lyricist] [موسیقی] کسی که شعر برای ترانه می سازد
دهی از دهستان سنگر کهدمات است که در بخش مرکزی شهرستان رشت واقع است .
دهی از دهستان گلیجان است که در شهسوار واقع است .
سرای توکل جایگاه توکل
قریه ایست از قرای ایچرود زنجان قدیم النسق ملکی خورده مالک هوایش ییلاق زراعتش دیمی و آبی است . این قریه در دامنه کوه واقع است و چند چشمه در صحرا دارد که صیفی آنها را مشروب میسازد .
دهی از دهستان حومه بخش رامسر شهرستان شهسوار دارای ۴۳٠ تن سکنه آب آن از چشمه و محصول آن لبنیات و چای شغل اهالی گله داری است .
دهی است از بخش صالح آباد شهرستان ایلام

معنی سرا در فرهنگ معین

سرا
(سَ) (اِ.)= سرای : ۱ - خانه ، مکان . ۲ - بنای عالی . ۳ - پسوند مکان : کاروانسرا.
(سَ) (اِمر.) ۱ - مهمانخانه . ۲ - خانة عاریت . ۳ - کنایه از: دنیا.
( ~ . سَ) [ ع - فا. ] (ص فا.)۱ - غزل - گوی . ۲ - مطرب .
( ی ) ( ~ . سَ) [ ع - فا. ] (اِمر.) ماتمکده ، عزاخانه .
( ~. سَ) (ص فا.) ۱ - آوازخوان . ۲ - شاعر، تصنیف ساز.
( ~. سَ) (ص فا.) ۱ - قصیده سرا. ۲ - شاعر.
( ~. سَ) (ص مر. اِمر.) ۱ - نوکر محرم . ۲ - غلامی که خایة او را کشیده باشند.
( ~ . سَ) (اِمر.) غلامی که شرم وی را بریده باشند، خواجه سرا، خصی .
( ~ . سَ) [ ع - فا. ] (ص فا.) آن که عادت یا گرایش به سرودن مدیحه دارد، مدیحه گو.

معنی سرا در فرهنگ فارسی عمید

سرا
۱. خانه، جا، مکان، منزل.
۲. خانۀ بزرگ.
* سرای بقا: [قدیمی، مجاز] = * سرای پسین
* سرای پسین: [قدیمی، مجاز] آخرت، جهان دیگر.
* سرای جاوید: [مجاز] دنیای دیگر، عالم دیگر، بهشت.
* سرای سپنج: [قدیمی]
۱. خانۀ عاریت.
۲. [مجاز] دنیا.
* سرای فانی: [مجاز] دنیا.
مسرت، شادی، شادمانی، شادکامی، خوشی.
۱. = سراییدن
۲. سراینده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): چکامه سرا، داستان سرا، سخن سرا، مدحت سرا، نغمه سرا.
۱. مهمان سرا، مهمان خانه: بنگر چه ناخلف پسری کز وجود تو / دارالخلافهٴ پدر است ایرمان سرا (خاقانی: ۱۵).
۲. خانۀ عاریه.
۳. [مجاز] دنیا.
ویژگی پول قلبی که در خارج از ضراب خانه سکه می زدند.
۱. سرابُستان.
۲. باغچه و باغ سر خانه.
۳. خانۀ بزرگ که دارای گل ها و درختان بسیار باشد.
محلی در خانۀ پادشاهان و بزرگان که جایگاه اقامت زنان و دختران بوده است، اندرونی.
شاعری که شعرهای حماسی می سراید.
= خلوت خانه
= خوش آواز: نگه داشت بر طاق بستان سَرای / یکی نامور بلبل خوش سرای (سعدی۱: ۱۵۶).
۱. سرای دانش، خانۀ علم، جای دانش آموختن.
۲. مدرسه ای که برای مدارس معلم تربیت می کند، دارالمعلمین.
* دانش سرای عالی: مدرسه ای که در آن دبیر برای دبیرستان ها تربیت می کنند.
* دانش سرای مقدماتی: مدرسه ای که آموزگار برای دبستان ها تربیت می کند.
سرای دولت، بارگاه، قصر، کاخ سلطنتی.
دنیا، ظلمت کده.
غزل سراینده، آن که غزل سراید، غزل گو، غزل پرداز.
۱. [مجاز] دنیا.
۲. [قدیمی] = مهمان خانه
شاعری که اشعار غم انگیز بگوید، نوحه خوان.
سراپرده، خیمه، چادر: بر در پرده سرای خسرو پیروزبخت / از پی داغ آتشی افروخته خورشیدوار (فرخی: ۱۷۶).
۱. شاعر.
۲. آوازخوان که شعری را با آواز بخواند.
۱. شاعر.
۲. ٢. قصیده گو، قصیده سرا.
مرد خایه کشیده یا غلام خصی شده که در حرم سرا و اندرون خانۀ بزرگان خدمت می کرده.
۱. کسی که داستان بگوید یا بنویسد، داستان گو، قصه گو.
۲. افسانه سرای.
کارخانه یا محلی که در آن پول سکه بزنند، دارالضرب، ضراب خانه.

معنی سرا در دانشنامه اسلامی

سرا
معنی سِرّاً: راز - مطلبي که در دل پنهان کرده باشند و نخواهند ديگران از آن خبردار شوند
ریشه کلمه:
سرر (۴۴ بار)

(به کسر و تشدید ر) نهان. امر پوشیده در صحاح گوید «السرّ: الذی یکتم» راغب گوید: حدیثی که در نفس مکتوم است ، . اسرار: نهان کردن است ، . یعنی دعوت خود را هم آشکار و هم نهان بر ایشان رساندم. . اسرار را به فتح همزه و کسر آن هر دو خوانده‏اند و در قرآن‏ها به کسر همزه است یعنی خدا رازهای آنها و یا پنهان داشتنشان را میداند. . آنگاه که پیامبر به بعضی زنانش حدیثی در پنهانی گفت. سریره: مثل سرّ به معنی امر پوشیده است جمع آن سرائر می‏باشد (صحاح) . در نهج البلاغه نامه 10 آمده «مُختَلِفَ الَلانِعیةِ وَالسَّریرَةِ». * یعنی ظالمان راز را پنهان کردند در المیزان آمده: این جمله برای مبالغه است زیرا که «اَسَّرُوا» نجوی بودن را می‏فهماند. راغب آن است که اصلاً راز را اظهار نکردند که نجوی گاهی بعداً آشکار می‏شود. * . نجوی راز گفتن و سرّ حدیث مکتوم در نفس است آیه صریح است در اینکه خدا هم حدیث نفس و سخن باطنی و هم راز گفتن را می‏شنود و سخنی چنانکه گفته . * . معنی آیه در «خفی» گذشت. * . معنی این دو آیه در «بلی» گذشت. امتحان شدن سرائر توأم با ظاهر شدن روز قیامت ظاهر می‏شود انسان را بر پوشاندن آنها نه نیروئی هست و نه یاری. این آیه نظیر . است.
حرم سرا، محلی در قصر خلفا و پادشاهان، ویژه سکونت مادر و همسران و دختران و کنیزان آنها می باشد.
ساختن حرم سرا در قصر پادشاهان پیشینه ای طولانی دارد، از آن جمله حرم سرای خشایارشا در مجموعه تخت جمشید است. ظاهرآ ایجاد حرم سرا در دوره اسلامی، به نوعی تحت تأثیر آشنایی خلفا و پادشاهان مسلمان با دولت های گذشته، از جمله ایران، بوده است.
معنای حرم سرا
واژه عربی حرم، که در اصل به معنای اهل خانه و زنان است، در منابع عربی و فارسی به معنای محل سکونت زنان نیز به کار رفته است. آنچه مسلّم است این واژه بیانگر حرمتی است که مسلمانان برای این مکان و نیز ساکنان آن قائل بوده اند.
نظریه محققان درباره حرم سرا
درباره حرم سراهای حکمرانان مسلمان، به طور کلی دو دیدگاه در میان محققان معاصر وجود دارد. گروهی برآن اند که حرم سراها اساسآ برای ارضای امیال حاکمان تشکیل می شده و هدفی جز برآوردن هوس مردان نداشته است. از نظر اینان، زندگی زنان حرم یک سره به پوچی، بیهودگی، تنبلی، جلوه فروشی و حسادت می گذشته است. در مقابل، گروهی که به نظر می رسد متأثر از جنبش های طرف داری از حقوق زنان در دوره جدیدند، نگاه بدبینانه به حرم سراها را ساخته و پرداخته ذهن مستشرقانِ عصر حاضر می دانند و برآن اند که این گروه از شرق شناسان قصد دارند حرم سرا را نماد استبداد شرقی و حاکمان مستبد مسلمان و نیز مظهر ظلم و بی رحمی به زنان در جامعه اسلامی معرفی کنند. از نظر این گروه، مستشرقان نگاه قالبی، نادرست، مجعول و خیالی خویش را از حرم سرا، بر همه حرم سراهای دوره اسلامی تعمیم داده اند. این عده، با بیان نقش برخی مادران، همسران و کنیزان خلفا و پادشاهان مسلمان در مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی عصر خویش، درصدد اثبات نقش بسیار مهم تربیتی و آموزشی حرم سراها هستند.
نظر جامع در مورد حرم سرا
...
شاعران فارسی سرا، اثر سید احمد حسینی اشکوری، کتابی است پیرامون شرح حال شاعران فارسی سرا که به زبان فارسی و مقدمه آن در سال 1384ش، نوشته شده است.
انگیزه اصلی نویسنده از نگارش این اثر، معرفی شاعران و اعلامی است که گهگاه کلامی به مصداق «إن من الشعر لحکمة» سروده اند و در تذکره ها نام و نشانی ندارند و احوال آنان در منابع شعری نیامده است؛ گمنامانی که سال های سال است به دست فراموشی سپرده شده اند و اگر تلاش های محققینی چون معظم له نبود شاید نام و خاطره آنها کلا به دست فراموشی سپرده می شد و برای همیشه از یادها محو می گردید و این درهای معانی در اعماق تیره جهل مدفون می گشت که این امر به اهمیت کتاب نیز اشاره دارد .
کتاب با دو مقدمه از نویسنده و سید ناصر میبدی آغاز و اسامی افراد به ترتیب حروف الفبا آمده است.
بیشتر مطالب این گنجینه نفیس را نویسنده از لابه لای اوراق پراکنده نسخ خطی و کاوش های متفرقه به دست آورده و خود در این باره می نویسد: «این کمترین، به پیروی از روشی که دارم و معتقدم باید از فرصت های زودگذر استفاده کرد، گهگاه که به چنین معلوماتی دست می یافتم در برگ هایی ثبت و ضبط می کردم. از این نوشته های بی سروته، تذکره حاضر به دست آمده که شرح حال جمعی از نادره های علمی ادبی است» .
در این اثر برای شناخت اینکه شاعر دارای عنوانی در تذکره ها می باشد یا از وی یاد نشده است، به کتاب های «فرهنگ سخنوران» دکتر عبدالرسول خیام پور و «سخنوران نامی معاصر ایران» سید محمدباقر برقعی و «تذکره شعرای اصفهان» سید مصلح الدین مهدوی، مراجعه شده و گاهی از کتاب های دیگر بهره برده شده است .
این صفحه مدخلی از کتاب فرهنگ عاشورا است
محل نوحه، عزاخانه، ماتمکده، ماتم سرا، غمکده. همچنین به کسی که اشعار نوحه و مرثیه می سراید «نوحه سرا» گویند، یعنی سراینده نوحه.
جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، نشر معروف.

معنی سرا در دانشنامه ویکی پدیا

سرا
سرا در بازار همان نقش کاروانسرا را دارد. با این تفاوت که در سرا کالایی جز کالاهای کوچک و آن هم به عنوان نمونه وارد نمی شود. سراها هم در فضای بسیار بزرگ و در دو طبقه ساخته می شدند. در طبقهٔ بالا دفاتر تجارتخانه ها قرار داشت و در طبقهٔ پایین انبارها و کارگاه های تولیدی. در سراها و کاروان سراها خرده فروشی نمی کردند، بلکه معاملات کلی انجام می دادند.
سرا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
سرا د کلسرولا
پارک ملی سرا دا کاپیوارا
سرا (به کردی: سەرا، Sera) روستایی از توابع بخش مرکزی در شهرستان سقز است که در استان کردستان ایران قرار دارد.
سیارک ۱۹۶۲۹ (به انگلیسی: 19629 Serra، نامگذاری:1999RV31) نوزده هزار و ششصد و بیست و نهمین سیارک کشف شده است که در ۸ سپتامبر ۱۹۹۹ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۴٫۱ است.
سرا پداچه (به ایتالیایی: Serra Pedace) یک کومونه در ایتالیا است که در استان کزنتزا واقع شده است. سرا پداچه ۵۹ کیلومتر مربع مساحت و ۱٬۰۵۰ نفر جمعیت دارد و ۷۲۶ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
سرا د دارو (به اسپانیایی: Serra de Daró) یک شهرستان در اسپانیا است که در استان خرنا واقع شده است.
مختصات: ۴۱°۲۴′۴۴″ شمالی ۲°۴′۲۶″ شرقی / ۴۱.۴۱۲۲۲° شمالی ۲.۰۷۳۸۹° شرقی / 41.41222; 2.07389
سرا د کلسرولا (به کاتالان: Serra de Collserola) یا به اختصار کلسرولا رشته کوهی بین رودخانه بسوس و لیوبرگات است و بخشی از ناحیه ساحلی کاتالان محسوب می شود. این رشته کوه بارسلون را از والس جدا می کند و بلندترین کوه آن تیبیدابو با ارتفاع ۵۱۲ متر است.
سرا دآیلو (به ایتالیایی: Serra d'Aiello) یک کومونه در ایتالیا است که در استان کزنتزا واقع شده است. سرا دآیلو ۳ کیلومتر مربع مساحت و ۷۶۸ نفر جمعیت دارد و ۳۷۳ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
سرا ریکو (به ایتالیایی: Serra Riccò) یک کومونه در ایتالیا است که در استان جنوا واقع شده است. سرا ریکو ۲۶٫۱۷ کیلومتر مربع مساحت و ۷٬۹۶۱ نفر جمعیت دارد و ۱۸۷ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
سرا سان کویریکو (به ایتالیایی: Serra San Quirico) یک کومونه در ایتالیا است که در استان آنکونا واقع شده است. سرا سان کویریکو ۴۹٫۱ کیلومتر مربع مساحت و ۳٬۰۷۸ نفر جمعیت دارد.
سرا سانت آبوندیو (به ایتالیایی: Serra Sant'Abbondio) یک کومونه در ایتالیا است که در استان پزارو و اوربینو واقع شده است. سرا سانت آبوندیو ۳۲٫۸ کیلومتر مربع مساحت و ۱٬۱۱۴ نفر جمعیت دارد.
سرا سن برونو (به ایتالیایی: Serra San Bruno) یک کومونه در ایتالیا است که در استان ویبو والنتیا واقع شده است.
سرا گمبل یک نویسنده و تهیه کننده تلویزیونی امریکایی است که بیشتر برای کارش در سریال سوپرنچرال معروف است.
سرا، هیروشیما (به لاتین: Sera, Hiroshima) یک منطقهٔ مسکونی در ژاپن است که در استان هیروشیما واقع شده است. سرا ۱۹٬۲۱۳ نفر جمعیت دارد.
سرا ییلماز (ترکی استانبولی: Serra Yılmaz؛ زادهٔ ۱۳ سپتامبر ۱۹۵۴(1954-09-13)) یک هنرپیشه اهل ترکیه است.
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به باشگاه بازندگان و صدا اشاره کرد.
آدریانا سرا (ایتالیایی: Adriana Serra؛ ۲۷ نوامبر ۱۹۲۳(1923-11-27) – ۱۳ نوامبر ۱۹۹۵(1995-11-13)) یک هنرپیشه اهل ایتالیا بود. او در سال ۱۹۴۱ دوشیزه شایسته ایتالیا شد.
آقاعلی سرا، روستایی از توابع بخش اتاقور شهرستان لنگرود در استان گیلان ایران است.
آلبرت سرا (انگلیسی: Albert Serra؛ زادهٔ ۳۱ مارس ۱۹۷۵(1975-03-31)) یک فیلم نامه نویس، و کارگردان اهل اسپانیا است. وی در سال ۲۰۱۳ توانست برای کارگردانی فیلم داستان مرگ من، برنده جایزه پلنگ طلایی جشنواره فیلم لوکارنو شود.
مختصات: ۳۷°۱۶′۷″ شمالی ۴۹°۵۳′۴۱″ شرقی / ۳۷.۲۶۸۶۱° شمالی ۴۹.۸۹۴۷۲° شرقی / 37.26861; 49.89472
ابراهیم سرا یکی از روستاهای استان گیلان در شمال ایران است که دارای دو بخش بالا محله و پایین محله می باشد.
اتاق سرا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
اتاق سرا (آمل)
اتاق سرا (بابل)
اتاق سرا (چالوس)
اتاق سرا (نور)
اتاق سرا (نوشهر)
اتش سرا، روستایی از توابع بخش اتاقور شهرستان لنگرود در استان گیلان ایران است.
احمدآباد سهرا(به کردی: ئەحمەواوای سەرا، Eḧmewaway sera) روستایی از توابع بخش مرکزی در شهرستان سقز است که در استان کردستان ایران قرار دارد.
ادواردو سرا (انگلیسی: Eduardo Serra؛ زادهٔ ۲ اکتبر ۱۹۴۳(1943-10-02)) یک فیلم بردار، و کارگردان اهل پرتغال است.
وی فیلم بردار فیلم هایی همچون هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت اول، هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت دوم و الماس خونین بوده است، سرا برنده جایزه بفتا بهترین فیلم برداری در سال ۱۹۹۷ برای فیلم بال های کبوتر شده است.
اریک سرا (انگلیسی: Éric Serra؛ زادهٔ ۹ سپتامبر ۱۹۵۹(1959-09-09)) یک ترانه سرا، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی اهل فرانسه است. وی از سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
او، برای بیشترِ فیلم های لوک بسون، کارگردان مشهور فرانسوی، موسیقی متن ساخته است.
اریکا سرا (انگلیسی: Erica Cerra؛ زاده ۳۱ اکتبر ۱۹۷۹(1979-10-31)) یک هنرپیشه است.
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به پرسی جکسون و المپ نشینان: دزد صاعقه اشاره کرد.
اسب سرا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تالش در استان گیلان ایران است.
اسماعیل سرا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان لنگرود در استان گیلان ایران است.
افسانه سرا، روستایی است از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران ایران.
امامزاده محمد مشهد سرا مربوط به سدهٔ ۷ و ۸ ه. ق. است و در شهرستان بابل، بخش گتاب، روستای مشهد سرا واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۵۵۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
باجی سرا، روستایی از توابع بخش اتاقور شهرستان لنگرود در استان گیلان ایران است.
باغچه سرا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان آستارا در استان گیلان ایران است.
بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا یکی از بخش های شهرستان صومعه سرا در استان گیلان در شمال ایران است.
بره سرا، روستایی از توابع بخش پره سر شهرستان رضوان شهر در استان گیلان ایران است.
بلده سرا، روستایی از توابع بخش رحیم آباد شهرستان رودسر در استان گیلان ایران است.
بنه سرا، روستایی از توابع بخش شاندرمن شهرستان ماسال در استان گیلان ایران است.چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سرا در جدول کلمات

معنی کلمه سرا به عربی

شاعر
مطرب , مغني

پیشنهاد کاربران درباره معنی سرا

آریا بهداروند ١٩:٢٥ - ١٣٩٦/٠٦/٢١
در زبان لری بختیاری به معنی
حیاط

به سرا نشستیم چایی بیار::
در حیاط نشسته هستیم
چای بیاور
Sara

م ١٤:٤٥ - ١٣٩٦/٠٦/٢٢
حجره

پیشنهاد شما درباره معنی سرانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

معنی سرا
کلمه : سرا
اشتباه تایپی : svh
آوا : sarA
نقش : اسم
عکس سرا : در گوگل
جستجوی معنی عبارات مرتبط با سرا در گوگلآیا معنی سرا مناسب بود ؟     بله - خیر     ( امتیاز : 99% )
بستن آگهی ها
زبان مارکت
خرید بلیط هواپیما
حقوق و دستمزد
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
نرم افزاری مریم
فروشگاه کمپو