مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 263 100 1

کری

/kari/

معنی کری در لغت نامه دهخدا

کری. [ ک َرْی ْ ] (ع مص ) کری ً. (منتهی الارب ). سخت دویدن. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || کندن در جوی حفره ای جدید. (از اقرب الموارد). کندن جوی را و کذا کری البئر؛ ای استحدث حفرها. (منتهی الارب ). || بشتافتن و دست و پای ناهموار اندختن دابّه در رفتن. کرت الدابة. (منتهی الارب ). || گوی باختن و زدن بر آن تا بلند گردد. (ناظم الاطباء).

کری. [ ک َ ](حامص ) علتی است معروف در گوش. (برهان ). ناشنوائی وعلتی که در گوش بهم رسد و شخص کر و ناشنوا گردد. (ناظم الاطباء). سنگینی گوش. صمم. (ترجمان القرآن ) (منتهی الارب ). طَرشة. طرش. (ناظم الاطباء). || (اِ) پرده ٔ سفیدی را نیز گویند که عنکبوت بجهت تخم کردن و بچه برآوردن می سازد. (برهان ) (ناظم الاطباء).

کری. [ ک َ ] (اِ) در تداول مردم قزوین ، زال زالک است. (یادداشت مؤلف ). و به طنز گویند کری هم داخل میوه شده است.

کری. [ ک َ ری ی ] (ع ص ) کَر. (منتهی الارب ). خوابنده. چرت زننده. (از ناظم الاطباء). || دونده. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

کری. [ ک َ ری ی ] (ع ص ، اِ) خربنده. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). مکاری و کرایه دهنده. ج ، اکریاء. (ناظم الاطباء). || به کرایه گیرنده. (منتهی الارب ). کرایه گیرنده. (ناظم الاطباء). || بسیار از هر چیزی. || یک نوع گیاهی و درختی که در ریگ روید. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

کری. [ ک َرْ ری ] (حامص ) کندی. بطوء. (یادداشت مؤلف ) :
چیزی که تو پنداری در حضرت و در غربت
کاری که تو اندیشی از کری و همواری
نیکوتر از آن باشد باﷲ که تو اندیشی
آسانتر از آن باشدحقا که تو پنداری.
منوچهری.

کری. [ ک َ ] (اِ) مقابل جفت است. واحدی از زمین از لحاظ کشت و زرع. (یادداشت مؤلف ). فرد : و به نواحی قزوین به وشمار شاهی جفت پیمایند و به وشمار شاپوری کری. (یواقیت العلوم ). گویند صد کری زمین سرای او بود. (تاریخ طبرستان ). در مقابل سرای از آن جانب میدان چهارصد کری زمین باغی دیگر ساختند. (تاریخ طبرستان ). مردی صاحب عیال یک کری زمین ملک داشت براو تکلیف کردند، گفت : هرگز نفروشم. (تاریخ طبرستان ). دیهی است مندول گویند شصت کری زمین بود برنج درفشاندندی. (تاریخ طبرستان ). || واحدی در وزن : خرمنی باشد ثلث وی به صدقه داده اند و ثمن وی برای نفقه و تخم بازگرفتند و خمس باقی از بهر برزیگری بگذاشتند و سبع باقی در کندوج افکندند. بیست کری بماند اصل خرمن چند بوده است ؟ (یواقیت العلوم ).
چرخ است و خوشه ای بزکاتش مدار چشم
کآن صاع کو دهد دو کری یک قفیز نیست.
خاقانی.
و رجوع به گری شود.

کری. [ ک ُ ] (اِ) در لهجه ٔ روستایی گیلان بمعنی دختر است. (یادداشت مؤلف ).

کری. [ ] (اِخ ) دهی است در شش فرسنگی مغرب کاکی. (فارسنامه ٔ ناصری ).

کری. [ ک ُ ] (اِ) در تداول اطفال ، کره ٔ اسب و دیگر ستور بارکش. (یادداشت مؤلف ).

کری. [ ک ُ ری ی ] (ع ص نسبی ) منسوب به کره. کروی. (یادداشت مؤلف ) (ناظم الاطباء) : شکل کری و مستدیری یافت. (سندبادنامه ص 12).
- اصطرلاب کری ؛ نوعی اصطرلاب که بر روی آن کره ٔ مشبکی کرده اند و آن نیم کره بمنزله ٔ عنکبوت اصطرلاب مسطح باشد. (یادداشت مؤلف ).

کری. [ ک ِ ] (از ع ، اِ) ممال کراء عربی. (فرهنگ فارسی معین ).کرا. کرایه. مال الاجاره. (ناظم الاطباء) :
روا بود که ز بهر سخن به مصر شوی
وگر همه به مثل جان و دل دهی به کری.
ناصرخسرو.
تا بدان مندگان (؟) رسم به کری
خر بیار ای غلام خربنده.
سوزنی.
خانه ٔ اجرت گرفتی و کری
نیست ملک تو به بیعی یا شری.
(مثنوی ).
|| سود. ارزش :
گو بیایند و ببینند این شریف ایام را
تا کند هرگز شما را شاعری کردن کری.
منوچهری.
ترا که حشمت ذاتی و هرچه خواهی هست
به کعبه گر کند این زادها بجمله کری.
ادیب صابر.
بنا کرد شهری چو شهر هری
کز آنسان کند شهر کردن کری.
نظامی.
و رجوع به کرادر این معنی شود. الاکتراء؛ به کری فاستدن. (المصادرزوزنی ).

کری. [ ک ُرْ را ] (ع اِ)حمله برای نبرد. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

کری. [ ] (اِ) وزغه. (از فهرست مخزن الادویه ). || چلپاسه. کرباسو. کرباسه. و شاید صورتی از کرباسه باشد. رجوع به کرباسو شود.

کری. [ ک َ رَن ْ ] (ع اِ) خواب. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || آغاز خواب. (غیاث اللغات ). چکرنه. (دهار). || چوبینک نر و کبک سرخ پای. (ناظم الاطباء). مرغ حباری که نر باشد. (غیاث اللغات ). و گفته اند هنگام شکار چوبینک این عبارت را چون گویند: «اطرق کری ان النعام فی القری »؛ چوبینه بر زمین می چسبد و مکث می کند، آنگاه جامه ای بر روی وی اندازند و صیدش کنند و نیز این عبارت را بطور مثل برای کسی که عجب کند می گویند و نیز برای کسی گویند که در کلام خود بزبان خوش خدعه کند در صورتی که مراد و مقصودش غائله باشد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ).

کری. [ ک َ را ] (ع مص ) به خواب شدن یا بحالت چرت رفتن. (ناظم الاطباء). بخواب شدن. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). سبک خفتن. (المصادر) کَرْی ْ. (منتهی الارب ). || کَرْی ْ. (منتهی الارب ). سخت دویدن. (ناظم الاطباء). || برگشته و ناراست انداختن ماده شتر پایها را در دویدن. || باریک ساق گردیدن. (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب ).

کری. [ ] (اِخ ) شهرکی است [ به خراسان ] از حدود کوهستان و نشابور با کشت و برز بسیار اندر میان بیابان و از او کرباس خیزد. (حدود العالم ).

معنی کری به فارسی

کری
( اسم ) پرد. سفیدی که عنکبوت برای تخم کردن و بچه آوردن سازد .
وزغه است .یا چلپاسه
کری بنده
خربنده
کری بکوزی
چیز بیکار و بی اعتبار . هر چیز نابکار و بی فایده و بی قدر و قیمت
کری کردن
( مصدر ) کرا کردن : ( گو بیایید و ببینید این شریف ایام را تا کند هرگز شما را شاعری کردن کری ? ) ( منوچهری )
کری کش
کرایه کش .مکاری
اصطرلاب کری
یا اصطرلاب الکری یکی از اقسام اصطرلاب است . ذات الحلق .
فعله کری
دهستانی است در بخش سنقر کلیائی شهرستان کرمانشاهان و آن در قسمت شرقی بخش واقع و حد طبیعی آن با دهستان کلیائی راه قدیم گردنه مله ماس به قروه میباشد. قرای این دهستان در دامنه دودره گاورود و سنقر چای واقع است . سردسیر آب از چشمه و زه آب رودخانه های محلی محصول عمده غلات و حبوبات .این دهستان از ۶۵ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل شده . جمعیت آن حدود ۱۶۷۵ تن است .

معنی کری در فرهنگ معین

کری
(کَ) (حامص .) کر بودن ، ناشنوایی .

معنی کری در فرهنگ فارسی عمید

کری
= کرایه

معنی کری در دانشنامه ویکی پدیا

کری
کری می تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
ناشنوایی
کری (فیلم) فیلمی آمریکایی در ژانر ترسناک
جزیره کری
کری (تنگستان) از توابع شهرستان تنگستان استان بوشهر در جنوب ایران
فرودگاه کری
کری (تنگستان)
مختصات: ۲۸°۲۴′۵۷″ شمالی ۵۱°۰۸′۲۵″ شرقی / ۲۸.۴۱۵۸۳° شمالی ۵۱.۱۴۰۲۸° شرقی / 28.41583; 51.14028
کَرّی، روستایی است از توابع بخش دلوار در شهرستان تنگستان استان بوشهر ایران.
روستای کرّی (Karri) در دهستان بوالخیر و بین دو روستای سالم آباد در شمال و کلات در جنوب قرار گرفته است، و در شرق آن دنباله کوههای زاگرس و در غرب آن خلیج فارس قرار دارند. ساحل این روستا به دلیل تورفتگی زیاد آب در آن خلیج کوچکی درست شده که به خلیج کرّی (Karri bay) معروف است. از مشخصه های اصلی آن فانوس دریایی بزرگی است که بیش از 35 سال پیش جهت راهنمایی دریانوردان نصب شده است.
شغل اکثر مردم، ماهیگیری و خرید و فروش ماهی است ولی در کنار آن به تجارت از طریق سفر با لنجهای تجاری به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز می توان اشاره کرد. به تازگی (سال 1390) در این روستا اسکله صیادی احداث شده که باعث بالا بردن ایمنی ماهیگیران و قایق هایشان شده است. این روستا دارای یک باب مدرسه دبستان (شهید مقاتلی) و دو مدرسه راهنمایی پسرانه (امام علی) و دخترانه (حدیث) می باشد که ساختمان هر دو مدرسه راهنمایی توسط دو خیّر ساخته شده است.
کری (فدایی)
آرشام گاوافیان (ارمنی: Արշակ Գավաֆյան; انگلیسی: Arshak Gavafian) مشهور به کِری (ارمنی: Քեռի; انگلیسی: Keri)، (زاده ۱۸۵۸ میلادی در کارین - درگذشت ۱۵ مه ۱۹۱۶ رواندز، عراق)، یک فدایی ارمنی و فرمانده گردان چهارم واحد داوطلب ارمنی بود. کِری از اعضای فدراسیون انقلابی ارمنی بود و در خیزش هایی همچون جنبش آزادی بخش ملی ارمنی، جنبش مشروطه ایران، جنگ جهانی اول و نبرد ساری قمیش شرکت نمود.
کری (فیلم ۱۹۵۲)
«کری» (انگلیسی: Carrie) یک فیلم به کارگردانی ویلیام وایلر است که در سال ۱۹۵۲ منتشر شد.
این فیلم براساس رمان "خواهر کری" نوشته تئودور درایزر ساخته شده است
کری (فیلم ۲۰۱۳)
کری (انگلیسی: Carrie) یک فیلم در سبک ترسناک به کارگردانی کیمبرلی پرس است که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به کلویی مورتز، جولیان مور، جودی گریر، گابریلا وایلد و پورتیا دوبلدی اشاره کرد. این فیلم سومین اقتباس سینمایی از رمانی به همین نام نوشتۀ استیون کینگ است.
کری (فیلم)
کری (به انگلیسی: Carrie) فیلمی در سبک ترسناک ماورا طبیعی به کارگردانی برایان دی پالما بر اساس رمانی به همین نام از استیون کینگ محصول سال ۱۹۷۶ است. این فیلم داستان بلوغ و قدرت های فرابشری قهرمان داستان را بیان می کند.
این فیلم عموماً نقدهای بسیار خوبی را از منتقدین کسب کرد و به عنوان یکی از بهترین آثار ژانر وحشت شناخته می شود. و در فروش نیز موفق بود. این فیلم نامزد دریافت جوایز اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن و نقش دوم زن نیز شده بود.
کری آرمسترانگ
کری آرمسترانگ (انگلیسی: Kerry Armstrong؛ زادهٔ ۱۲ سپتامبر ۱۹۵۸(1958-09-12)) یک هنرپیشه اهل استرالیا است. وی از سال ۱۹۷۴ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
کری آلویک گریمسو
کری آلویک گریمسو (انگلیسی: Kari Aalvik Grimsbø؛ زادهٔ ۴ ژانویهٔ ۱۹۸۵(1985-01-04)) یک بازیکن هندبال اهل نروژ است. وی دارنده طلا بازی های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ و برنز بازی های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در رشته تیمی هندبال است.
کری آن اینابا
کری آن اینابا (به انگلیسی: Carrie Ann Inaba) (زاده ۵ ژانویه ۱۹۶۸) بازیگر آمریکایی است.
از فیلم های معروف او می توان به بازی در فیلم آستین پاورز: در عضو طلایی اشاره کرد.
کری آن پاین
کری-آن پاین (به انگلیسی: Keri-Anne Payne) شناگر زادهٔ ۹ دسامبر ۱۹۸۷(1987-12-09) میلادی اهل کشور بریتانیا است.
کری آن گوس
کری-آن گوس (انگلیسی: Kerry-Anne Guse؛ زادهٔ ۱۲ آوریل ۱۹۷۲(1972-04-12)) یک تنیس باز اهل استرالیا است.
کری آندروود
کری ماری آندروود (به انگلیسی: Carrie Marie Underwood) (زادهٔ ۱۰ مارس ۱۹۸۳) خواننده و ترانه سرای سبک کانتری پاپ آمریکایی است. او برنده فصل چهارم شوی تلویزیونی آمریکن آیدل، چندین جایزه گرمی و چندین جایزه پلاتینِ فروش برای آلبوم ها و تک آهنگ هایش شده است. نخستین آلبوم او با نام بعضی قلب ها به عنوان پرفروش ترین آلبوم نخستین از یک خواننده تک زن در تاریخ سبک کانتری شناخته شده است.
او در چهل و نهمین دوره مراسم گرمی (۲۰۰۷) برندهٔ جایزهٔ بهترین هنرمند جدید شد و در سه سال متوالی در سال های ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، جایزهٔ گرمی بهترین اجرای خواننده زن در سبک کانتری را به دست آورد. او همچنین در مراسم «جایزه انتخاب مردم» ۲۰۰۹، سه جایزه بهترین خواننده، جایزه «دوست داشتنی ترین ستاره زیر ۳۵ سال» و بهترین ترانه سبک کانتری به خاطر آهنگ «نام خانوادگی» را کسب کرد.
کری استینسیفر
کری استینسیفر (به انگلیسی: Carrie Steinseifer) شناگر زادهٔ ۱۲ فوریهٔ ۱۹۶۸(1968-02-12) میلادی اهل کشور ایالات متحده آمریکا است.
کری استیونس
کری استیونس (به انگلیسی: Carrie Stevens) (زاده ۱ می ۱۹۶۹) مدل، بازیگر آمریکایی است.
از فیلم های معروف او می توان به بازی در فیلم ستاره راک اشاره کرد.
کری اسمیت
کری اسمیت (انگلیسی: Carrie Smith؛ ۲۵ اوت ۱۹۲۵(1925-08-25) – ۲۰ مه ۲۰۱۲(2012-05-20)) یک نوازنده، و خواننده اهل ایالات متحده آمریکا بود.
کری اسنادگرس
کری اسنادگرس (انگلیسی: Carrie Snodgress؛ ۲۷ اکتبر ۱۹۴۵(1945-10-27) – ۱ آوریل ۲۰۰۴(2004-04-01)) هنرپیشه اهل ایالات متحده آمریکا بود. وی بین سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۴ میلادی فعالیت می کرد.
از فیلم هایی که وی در آن نقش داشته است می توان به خاطرات یک زن خانه دار دیوانه، آسمان آبی و چیزهای وحشی ، از میان مسیرها اشاره کرد.
کری الویس
کری الویس (به انگلیسی: Cary Elwes) (زاده ۲۶ اکتبر ۱۹۶۲) بازیگر انگلیسی است. از فیلم های معروف او می توان به فیلم روزهای تندر اشاره کرد.او همچنین در فیلم هایی مانند سرود کریسمس و طلسم الا بازی کرده است.
کری ان ماس
کری-ان ماس (به انگلیسی: Carrie-Anne Moss) (زاده ۲۱ اوت ۱۹۶۷) بازیگر کانادایی است که بیشتر برای ایفای نقش ترینیتی در سری ماتریکس شناخته شده است. از دیگر کارهای مطرح وی ممنتو٬ شکلات و فکر نکردنی هستند.
کری اینگرام
کری اینگرام (انگلیسی: Kerry Ingram؛ زادهٔ ۲۶ مهٔ ۱۹۹۹(1999-05-26)) یک هنرپیشه اهل بریتانیا است.
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به بازی تاج و تخت اشاره کرد.
کری بایرن
کری بایرن (انگلیسی: Kari Byron؛ زاده ۱۸ دسامبر ۱۹۷۴(1974-12-18)) یک مجری اهل ایالات متحده آمریکا است. وی از سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
کری براونستین
کری براونـِستین (انگلیسی: Carrie Brownstein؛ زادهٔ ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۴(1974-09-27)) یک خواننده، نوازنده گیتار، موسیقی دان، هنرپیشه و نویسنده اهل ایالات متحده آمریکا است.
آدام کری
آدام کری (به انگلیسی: Adam Curry) (زاده ۳ سپتامبر ۱۹۶۴) تهیه کننده، بازیگر آمریکایی است.
از فیلم های معروف او می توان به بازی در فیلم وزن آب اشاره کرد.
آلیسیا دبنم کری
آلیشیا دبنم کری (انگلیسی: Alycia Jasmin Debnam-Carey؛ زادهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۱۹۹۳(1993-07-20)) یک هنرپیشه اهل استرالیا است.
استیو مک کری
استیو مک کری (به انگلیسی: Steve McCurry) عکاس اهل ایالات متحده آمریکا است. وی در سال ۱۹۵۰ در فیلادلفیا متولد شد و در دانشگاه پنسیلوانیا به تحصیل در رشتهٔ سینما پرداخت. مک کری عکاسی خبری را به صورت حرفه ای از جنگ شوروی در افغانستان آغاز کرد.
وی با چاپ عکس یک دختر افغان در مجله انجمن جغرافیای ملی به شهرت جهانی رسید؛ تصویری که عنوان «فراموش نشدنی ترین عکس» را به خود اختصاص داد و چهرهٔ دختر را تبدیل به مشهورترین عکس روی جلد در تمام انتشارات ماه جون ۱۹۸۵ کرد. این عکس همچنین در بروشورها، پوسترها و تقویم های کمک های بین المللی مورد استفاده های مکرر قرار گرفت. هویت «دختر افغان» برای ۱۵ سال پنهان بود تا اینکه مک کری نام او یعنی «شربت گول» را به همه معرفی کرد. این عکس تبدیل به جنجالی ترین تصویر شد و در اندازه های بزرگ و تعداد انبوه به چاپ رسید و نیز توانست مدال طلای مسابقه رابرت کاپا را به خاطر بهترین گزارش تصویری از آن خود کند.
استیو مک کری قبل از همکاری با مجلهٔ نشنال جئوگرافی، طی سفرهایش به شبه قارهٔ هند در اواخر دههٔ ۷۰ متوجه علاقه شدید خود به عکاسی شد. وی در ابتدا برای یک روزنامهٔ محلی کار می کرد و از نشست ها، مسابقات کشتی مدارس و مسابقات فوتبال به صورت سیاه و سفید عکس می گرفت ولی کارنامه کاری او به اندازه ای خوب نبود که بتواند جذب روزنامه های بزرگتر شود. خود او می گوید: «به این نتیجه رسیدم چیزی که من را مجذوب می کرد سفر کردن بود، در نتیجه کارم را رها کردم. اما تا آن زمان تجربهٔ عکاسی رنگی را نداشتم و می دانستم که مجلات سراسر جهان خواهان عکس های رنگی هستند.» بنابراین او ۲۰۰ حلقه فیلم کداکروم با خود به هند برد.
او کار کردن روی تضادها و کشمکش های بین المللی را ادامه داد، از جمله جنگ های ایران و عراق، بیروت، کامبوج، فیلیپین، جنگ خلیج و جنگ افغانستان. عکس های مک کری به صورت جهانی در مجلات زیادی به چاپ رسیده و همین طور به صورت دائمی با مجله انجمن جغرافیای ملی همکاری می کند.
او به عکاسان جوان نصیحت می کند: «اگر می خواهید عکاس موفقی شوید باید عکس های زیادی بگیرید. گاهی به عکس های عکاسانی نگاه می کنید که کارهایشان مورد تحسین است زیرا آنها موضوع یا مکان خاصی را پیدا می کنند و در آن عمیق می شوند که این زمان زیادی خواهد برد و این موفقیت برای هر کس میسر و ساده نیست.» در حادثه ۱۱ سپتامبر مک کری در استودیویش بود که هواپیماها به برج های دوقلو برخورد کردند او به سرعت به سمت شلوغی رفت و عکس هایش در کتابی با عنوان «۱۱ سپتامبر در نیویورک» چاپ شد که مجموعه عکس های عکاسان مگنوم بود.
مک کری از سال ۱۹۸۶ به عضویت آژانس عکس مگنوم درآمده است.
استیون کری
واردل استفن کری دوم (به انگلیسی: Wardell Stephen Curry II) (زادهٔ ۱۴ مارس ۱۹۸۸ در اکران، اوهایو) معروف به استف کری (انگلیسی: Steph Curry)، بازیکن تکنیکی و چیره دست بسکتبال اهل ایالات متحدهٔ آمریکا است. او یکی از بهترین شوت زن های پرتاب سه امتیازی در اِن بی اِی است. بازیکن گارد رأس تیم گلدن استیت واریرز است. کری در درَفت سال ۲۰۰۹ توسط تیم گلدن استیت انتخاب شد و از همان سال در تیم گلدن استیت واریرز فعالیت می کند. کری در سال ۲۰۱۵ به عنوان بهترین بازیکن فصل انتخاب شد و در همان سال نیز به همراه گلدن استیت واریرز قهرمان ان بی ای شد.اما در فینال پلی آف ان بی ای سال ۲۰۱۶ لبران جیمز و کلیولند کاوالیرز انتقام فینال سال ۲۰۱۵ را از او و تیم گلدن استیت گرفتند.
الیو کری
الیو کری (انگلیسی: Olive Carey؛ ۳۱ ژانویهٔ ۱۸۹۶(1896-01-31) – ۱۳ مارس ۱۹۸۸(1988-03-13)) یک هنرپیشه اهل ایالات متحده آمریکا بود.
باب کری
باب کری (به انگلیسی: Bob Kerrey) سناتور سابق عضو حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا بود. وی در سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱ میلادی سناتور ایالت نبراسکا در سنای ایالات متحده آمریکا بود.
پاتاوه کری
پاتاوه کری، روستایی از توابع بخش سرفاریاب شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران است.
پیتر کری
پیتر کری (انگلیسی: Peter Carey؛ زادهٔ ۷ مهٔ ۱۹۴۳(1943-05-07)) نویسنده، پدیدآور و رمان نویس اهل استرالیا است. وی دو بار در سال های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۱ برندهٔ جایزه ادبی من بوکر شده است. وی هم چنین عضو برگزیده انجمن پادشاهی ادبیات انگلستان (۱۹۸۹)، عضو افتخاری آکادمی علوم انسانی استرالیا (۲۰۰۱)، و عضو آکادمی علوم و هنر آمریکا (۲۰۰۳) است.
تامی کری
تامی کری (انگلیسی: Tommi Kari؛ زادهٔ ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۶(1986-09-22)) یک ورزشکار اهل فنلاند است.
تریسترام کری
تریسترام کِری (انگلیسی: Tristram Cary؛ ۱۴ مهٔ ۱۹۲۵(1925-05-14) – ۲۴ آوریل ۲۰۰۸(2008-04-24)) یک آهنگساز و رهبر ارکستر پیشگام انگلیسی-استرالیایی بود. او مدرس و منتقد موسیقی هم بود.
از فیلم ها یا مجموعه های تلویزیونی که وی در آن ها نقش داشته است می توان به قاتلین پیرزن و سرود کریسمس اشاره نمود.
توت کری
توت کری روستایی در دهستان قهستان بخش قهستان شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۵۹ نفر (در ۱۹ خانوار) بوده است.
تیموتی کری
تیموتی کری (انگلیسی: Timothy Carey؛ ۱۱ مارس ۱۹۲۹(1929-03-11) – ۱۱ مه ۱۹۹۴(1994-05-11)) هنرپیشه اهل ایالات متحده آمریکا بود. وی بین سال های ۱۹۵۱ تا ۱۹۹۰ میلادی فعالیت می کرد. از فیلم هایی که وی در آن نقش داشته است می توان به کشتن، راه های افتخار، شرق بهشت و آخرین واگن اشاره کرد.
تینسل کری
تینسل کُری (انگلیسی: Tinsel Korey؛ زادهٔ ۲۵ مارس ۱۹۸۰) یک هنرپیشه اهل کانادا است.
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به گرگ و میش: ماه نو، گرگ و میش: کسوف، گرگ و میش: سپیده دم - قسمت اول و گرگ و میش: سپیده دم - قسمت دوم اشاره کرد.
جان مک کری
جان مک کری (انگلیسی: John McCrae؛ زاده ۳۰ نوامبر ۱۸۷۲(1872-11-30) درگذشته ۲۸ ژانویه ۱۹۱۸(1918-01-28)) یک شاعر، پزشک، و پدیدآور اهل کانادا بود.
جان کری
جان فوربز کِری (به انگلیسی: John Forbes Kerry) متولد ۱۱ دسامبر ۱۹۴۳، سیاستمدار آمریکاییست که ۶۸مین وزیر امورخارجه و کنونی ایالات متحدهٔ آمریکاست. او از ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۳ سناتور دموکرات ایالت ماساچوست در مجلس سنای آمریکا بود. در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۴ او رسماً به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ معرفی شد که از جورج بوش شکست خورد. کری در یک منطقه تاریخی در شهر بوستون به نام بیکن هیل زندگی می کند که یکی از گران قیمت ترین مناطق این شهر به شمار می رود.
جانی کری
جانی کری (انگلیسی: Johnny Carey؛ ۲۳ فوریهٔ ۱۹۱۹(1919-02-23) – ۲۲ اوت ۱۹۹۵(1995-08-22)) یک بازیکن فوتبال اهل ایرلند بود.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتبال میدلزبورو، باشگاه فوتبال منچستر سیتی، باشگاه فوتبال لیورپول، باشگاه فوتبال کاردیف سیتی، باشگاه فوتبال شامروک روورز، باشگاه فوتبال منچستر یونایتد، و باشگاه فوتبال اورتون اشاره کرد.
جزیره کری
مختصات: ۲°۵۲′ شمالی ۱۰۱°۲۲′ شرقی / ۲.۸۶۷° شمالی ۱۰۱.۳۶۷° شرقی / 2.867; 101.367
جزیره کری (به مالزیایی: Pulau Carey) جزیره ای در ساحل غربی ایالت سلانگور، مالزی است. این ایالت به سکونت اقوام بومی ماه مری و صورتک های چوبی آنها معروف است. این جزیره، برای غذاهای دریایی خود مانند خرچنگ، میگو و ماهی های مختلف مشهور است همچنین، این جزیره دارای مزارع نخل روغنی می باشد. این جزیره زادگاه و محل سکونت قبایلی به نام ماه مری می باشد که از قبایل قدیمی و سنتی مالزی محسوب می شوند. جدا از نمایش رقص های سنتی و موسیقی آنها، مری ماه ها مخصوصا برای مجسمه های منحصربه فرد خود شناخته شده اند ،
این مجسمه ها از یک نوع چوب جنگل باتلاقی به نام "Nyireh Batu" در ساخته می شوند . هدف قبیله از ساختن این مجسمه ها، حفظ و انتقال افسانه های نیاکان خود می باشد. جزیره کری دارای طبیعتی منحصربه فرد و شگفت انگیز می باشد که هر ساله، تعداد بیشماری از توریست ها و بازدید کنندگان را به سوی خود جلب می کند.
جوئل مک کری
جوئل مک کری (انگلیسی: Joel McCrea؛ ۵ نوامبر ۱۹۰۵(1905-11-05) – ۲۰ اکتبر ۱۹۹۰(1990-10-20)) هنرپیشه اهل ایالات متحده آمریکا بود. از فیلم هایی که وی در آن نقش داشته است می توان به این سه نفر، بن بست، خبرنگار خارجی، بانوی الهی، جهان های خصوصی و اسلحه ها در بعد از ظهر اشاره کرد.
جورج مک کری
جورج مک کری (انگلیسی: George McCrae؛ زادهٔ ۱۹ اکتبر ۱۹۴۴(1944-10-19)) یک موسیقی دان اهل ایالات متحده آمریکا است.
جوزف ام• کری
جوزف ام. کری (به انگلیسی: Joseph M. Carey) سناتور سابق عضو حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا بود. وی در سال ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۵ میلادی سناتور ایالت وایومینگ در سنای ایالات متحده آمریکا بود.چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کری در جدول کلمات

فیلمی از کریستوفر نولان با هنرنمایی گای پیرس و کری آن موس
یادگاری
فیلی از استنلی دانن با حضور کری گرانت و آدری هپبورن
معما

پیشنهاد کاربران درباره معنی کری

مجتبی عیوض صحرا ٢٣:٤٣ - ١٣٩٦/٠٢/١١
کُری-رَجَز خوانی،کل!

آریا بهداروند ٠٠:٢١ - ١٣٩٦/٠٦/٢٣
در زبان لری بختیاری به معنی
غاری که در آن آب جاری باشد و
بتوان آنجا استراحت کرد

کر::چین وچروک.جمع و جور.
پیچ و تاب.

Keri


پیشنهاد شما درباره معنی کرینام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

معنی کری
کلمه : کری
اشتباه تایپی : ;vd
آوا : kari
نقش : اسم
عکس کری : در گوگل
جستجوی معنی عبارات مرتبط با کری در گوگلآیا معنی کری مناسب بود ؟     بله - خیر     ( امتیاز : 95% )
بستن آگهی ها
زبان مارکت
خرید بلیط هواپیما
حقوق و دستمزد
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
نرم افزاری مریم
فروشگاه آنالی