مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

اسم - نام - دختر و پسر

لیست زیر به نام‌هایی که در ایران رواج بیشتر دارند می‌پردازد. برخی از این نام‌ها فارسی و ایرانی نیستند و بسیاری از آنها ریشهٔ عربی، ترکی یا دیگر زبان‌ها دارند.

فهرست نام ها


مأمون
ماءالسماء
مائده
ماتیار
ماتیسا
ماتینا
ماتیکان
ماجان
ماجد
ماجده
ماحوز
ماخ
مادیا
مادیس
ماراسپند
ماراسفند
مارال
مارتا
مارتین
مارتیک
ماردین
مارگاریتا
مارگریت
مارلین
ماروسپند
ماری
ماریا
ماریان
مارینا
ماریه
مازیار
ماسا
ماسیس
ماشاءالله
ماشگانا
ماگنولیا
مالک
مالکه
مامو
مامک
مامیثا
مانا
ماناسه
مانای
مانترا
ماندا
ماندان
ماندانا
مانگ
مانلی
مانه
مانوش
مانوشا
مانوشاک
مانيا
مانک
مانی
مانیا
مانیان
مانیوک
ماه آذر
ماه آفرید
ماه آفرین
ماه بانو
ماه برزین
ماه بنداد
ماه به
ماه بی بی
ماه پرن
ماه پری
ماه پیکر
ماه تابان
ماه جبین
ماه جهان
ماه چهره
ماه خاتون
ماه خانم
ماه خدای
ماه رخسار
ماه روی
ماه زیور
ماه سیما
ماه شاد
ماه شید
ماه صنم
ماه طلعت
ماه فرزین
ماه گشسپ
ماه لقا
ماه منظر
ماه منیر
ماه مهر
ماه نسا
ماهان
ماهانداد
ماهانه
ماهایا
ماهبد
ماهپاره
ماهتا
ماهتاب
ماهتاج
ماهتیسا
ماهچهر
ماهد
ماهداد
ماهدخت
ماهدیس
ماهرخ
ماهرو
ماهزاد
ماهگل
ماهناز
ماهناک
ماهنوش
ماهنی
ماهو
ماهور
ماهوش
ماهونداد
ماهویه
ماهک
ماهکان
ماهی
ماهیار
ماهین
ماورد
ماونداد
ماکان
مایا
مبارزالدین
مبارک
مبارکه
مبین
مبینا
مةترا
متی
متین
متینه
مجتبی
مجد
مجدالدین
مجدود
مجذوب
مجید
مجیر
مجیرالدین
محب الدین
محبوب
محبوبه
محترم
محتشم
محدث
محدثه
محراب
محرم
محسن
محسنه
محمد
محمد پارسا
محمد جواد
محمد صالح
محمد مهدی
محمد هادی
محمد کیا
محمدآئین
محمدحسین
محمدرضا
محمدعباس
محمدعلی
محمدیار
محمود
محنا
محی الدین
محیا
محیصا
محیط
محیی
مختار
مدریک
مدیا
مدیسه
مدینه
مدیوماه
مراد
مرتضی
مرجان
مرجانه
مرجون
مرحان
مرحمت
مردآوند
مرداس
مردافکن
مردان شه
مرداویج
مردو
مرسا
مرسانا
مرسده
مرسل
مرسیا
مرشد
مرصاد
مرصع
مرضیه
مرمر
مرمرین
مروا
مروارید
مروان
مروانه
مریس
مریم
مزدا
مزدک
مژان
مژده
مژگان
مسباد
مستانه
مستوره
مسرور
مسعود
مسلم
مسلمه
مسیب
مسیح
مسیحا
مشتاق
مشرف
مشرف الدین
مشهود
مشک
مشکات
مشکان
مشکاه
مشکدانه
مشکناز
مشکنک
مشکین
مشی
مشیانه
مشیت
مشید
مشیر
مشیرالدین
مشیما
مصباح
مصطفی
مصفا
مصلح
مصلح الدین
مصیب
مطهر
مطهره
مطیب
مطیع الله
مظاهر
مظفر
مظفرالدین
مظفرعلی
مظهر
معاد
معتصم
معتضد
معتمد
معراج
معزالدین
معصوم
معصومه
معطی
معظمه
معمر
معید
معین
معین الدین
مقبل
مقبله
مقتدر
مقداد
مقدسه
مقصد
مقصود
مقصوده
مقیما
مگابیز
ملاحت
ملورین
ملوس
ملوک
ملک
ملک آفرین
ملک بانو
ملک تاج
ملک سیما
ملک ناز
ملکا
ملکان
ملکه
ملیحه
ملیسا
ملیله
ملینا
ملیکا
ملیکه
منا
منال
منجوق
منجیک
مندا
مندی
منذر
منشور
منصور
منصوره
منظر
منوچهر
منوره
منوش
منوشان
منوشچهر
منیر
منیره
منیژه
مه پاره
مه پیکر
مه جبین
مه سیما
مه فروز
مه فروغ
مه گل
مه لقا
مه یاس
مها
مهابت
مهام
مهان
مهبا
مهباد
مهبان
مهبد
مهبود
مهتا
مهتاب
مهتاج
مهدا
مهداد
مهدخت
مهدی
مهدیا
مهدیار
مهدیس
مهدیسا
مهدیسه
مهدیه
مهذب الدین
مهر
مهرآذر
مهرآذین
مهرآزاد
مهرآسا
مهرآفرید
مهرآگین
مهرآور
مهرا
مهراب
مهراج
مهراد
مهراز
مهراس
مهراسپند
مهرافروز
مهرام
مهران
مهران ستاد
مهرانا
مهراندیش
مهرانگیز
مهرانه
مهراوه
مهربان
مهربانو
مهربد
مهربرزین
مهربنداد
مهرپویا
مهرتا
مهرتاب
مهرتاش
مهرخ
مهرداد
مهردار
مهردخت
مهردیس
مهرزاد
مهرسا
مهرسام
مهرشاد
مهرشید
مهرگان
مهرگل
مهرماه
مهرمنیر
مهرناز
مهرنرسه
مهرنسا
مهرنگ
مهرنگار
مهرنوش
مهرنیا
مهرو
مهروز
مهروش
مهرک
مهری
مهریاد
مهریار
مهریز
مهرین
مهزاد
مهزیار
مهسا
مهسان
مهسانه
مهست
مهستا
مهستی
مهشاد
مهشید
مهفام
مهلا
مهلقا
مهنا
مهناز
مهنام
مهند
مهنور
مهنوش
مهنیا
مهوش
مهکامه
مهکیا
مهیا
مهیاد
مهیار
مهیاره
مهیتا
مهیره
مهیمنه
مهین
مهین دخت
موتا
موژان
موسی
موشا
مولود
مونا
مونجوق
مونس
مونیکا
موکا
مکابیز
مکرمه
مکینا
مکیناس
مکیه
میترا
میترایار
میثاق
میثم
میچکا
میحاد
میخائیل
میخک
میر فرهان
میران
میرانه
میرزا
میرو
میریام
میرین
میسا
میسان
میشا
میشان
میشانه
میشه
میشواک
میشکا
میشی
میعاد
میگل
میلا
میلاد
میلان
میلانا
میمنت
مینا
میناز
مینو
مینوچهر
مینودخت
مینورام
مینورخ
مینوزاد
مینوس
مینوسرشت
مینوش
مینووش
میهن
میهن بانو
میهن تاج
میهن دخت
میهن یار
میکائیل
میکاییل
میکسا
بستن تبلیغات
زبان مارکت
حقوق و دستمزد
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
فروشگاه آنالی
نرم افزاری مریم
تبلیغات در دیکشنری آبادیس