مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

فرزان توانگر

فرزان توانگر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فریبندگی دلبری ١٣٩٦/٠٥/٣١

2 زهر کشنده هلاهل ١٣٩٦/٠٥/٣١

3 خشکی بر ١٣٩٦/٠٥/٣١

4 پلیس مبارزه با هکر ها فتا ١٣٩٦/٠٥/٣١

5 نماز تنهایی فرادا ١٣٩٦/٠٥/٣١

6 جرقه آتش اخگر ١٣٩٦/٠٥/٣١

7 سرزمین تاج محل هند ١٣٩٦/٠٥/٣١

8 عصاره شیره ١٣٩٦/٠٥/٣١

9 به اختصار سخن گفتن اجمال ١٣٩٦/٠٥/٣١

10 یار شبان سگ ١٣٩٦/٠٥/٣١

11 همراه خس خاشاک ١٣٩٦/٠٥/٣١

12 واحد بدمینتون ست ١٣٩٦/٠٥/٣١

13 غله نان پزی گندم ١٣٩٦/٠٥/٣١

14 خاتم انگشتر نگین ١٣٩٦/٠٥/٣١

15 له شده مچاله ١٣٩٦/٠٥/٣١

16 ملحد کافر زندیق - مرتد ١٣٩٦/٠٥/٢٩

17 پشت سر پس- ورا- عقب- دنبال ١٣٩٦/٠٥/٢٩

18 متکبر برتن ١٣٩٦/٠٥/٢٩

19 دوستی و دلبستگی ارادت ١٣٩٦/٠٥/٢٩

20 کارگر کشتی جاشو ١٣٩٦/٠٥/٢٩

21 مقابل حاشیه متن ١٣٩٦/٠٥/٢٩

22 مروارید درشت در ١٣٩٦/٠٥/٢٩

23 دوازده عدد دوجین ١٣٩٦/٠٥/٢٧

24 در دل افکندن مطلبی الهام ١٣٩٦/٠٥/٢٧

25 پوشاک فصل زمستان دستکش ١٣٩٦/٠٥/٢٧

26 پوشاک فصل زمستان پالتو ١٣٩٦/٠٥/٢٧

27 اتحادیه کارگردان سندیکا ١٣٩٦/٠٥/٢٧

28 آموختن لقمان ادب ١٣٩٦/٠٥/٢٧

29 دارای پیچ و خم تابدار ١٣٩٦/٠٥/٢٧

30 نوار نشان دهنده کاپیتان بازوبند ١٣٩٦/٠٥/٢٧

31 فلز نیروگاه اتم اورانیوم ١٣٩٦/٠٥/٢٧

32 کارمند سفارتخانه کاردار ١٣٩٦/٠٥/٢٧

33 آهو مارال- مرال ١٣٩٦/٠٥/٢٧

34 عید ویتنامی ها تت ١٣٩٦/٠٥/٢٧

35 ام الخبائث می ١٣٩٦/٠٥/٢٧

36 جانور تک سلولی آمیب ١٣٩٦/٠٥/٢٧

37 حرف همراهی عربی مع ١٣٩٦/٠٥/٢٧

38 از این رو لزا ١٣٩٦/٠٥/٢٧

39 سختی و تعب رنج ١٣٩٦/٠٥/٢٧

40 کراکر کلاغ ١٣٩٦/٠٥/٢٥

41 بسیار ملامت کننده لوام ١٣٩٦/٠٥/٢٥

42 ایرسا سوسن کوهی ١٣٩٦/٠٥/٢٥

43 بسیار شوخی کننده هزار ١٣٩٦/٠٥/٢٥

44 بزرگوارتر امجد ١٣٩٦/٠٥/٢٥

45 برهنه رت ١٣٩٦/٠٥/٢٥

46 بد خویی شرس ١٣٩٦/٠٥/٢٥

47 برابر پارسی ادویه بوزا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

48 با شرم فا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

49 بد و زشت دش ١٣٩٦/٠٥/٢٥

50 بابل سابق بار فروش ١٣٩٦/٠٥/٢٥

51 بافنده جولا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

52 فکر و اندیشه سگالش ١٣٩٦/٠٥/٢٥

53 فقر و تنگدستی افلاس ١٣٩٦/٠٥/٢٥

54 فرومایگی نامردمی ١٣٩٦/٠٥/٢٥

55 فریبکاری زرق ١٣٩٦/٠٥/٢٥

56 فتوکپی خشک زیراکس ١٣٩٦/٠٥/٢٥

57 فرار رمش ١٣٩٦/٠٥/٢٥

58 فرزند نتیجه نبیره ١٣٩٦/٠٥/٢٥

59 فش پریشان ١٣٩٦/٠٥/٢٥

60 سلطان مغولی قاآن ١٣٩٦/٠٥/٢٥

61 سگی تنومند و قوی بولداک ١٣٩٦/٠٥/٢٥

62 سکو و ایوان صفه ١٣٩٦/٠٥/٢٥

63 سوریه قدیم شامات ١٣٩٦/٠٥/٢٥

64 سوار پیشتاز بی همتا یکه تاز ١٣٩٦/٠٥/٢٥

65 سیاه زخم شاربن ١٣٩٦/٠٥/٢٥

66 شادمان طربناک ١٣٩٦/٠٥/٢٥

67 سیگار قدیمی اشنو ١٣٩٦/٠٥/٢٥

68 شب شدن امسا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

69 شاهدانه بنگ ١٣٩٦/٠٥/٢٥

70 شامگاه مسا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

71 شهر مازنی نکا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

72 شیدان سفره غذا و نعمت را گویند ١٣٩٦/٠٥/٢٥

73 صمغ کاج کهربا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

74 شیره چغندر قند ملاس ١٣٩٦/٠٥/٢٥

75 ضالین گمشده ١٣٩٦/٠٥/٢٥

76 ضربه شمشیر یلمان ١٣٩٦/٠٥/٢٥

77 صبح زود شبگیر ١٣٩٦/٠٥/٢٥

78 طرف راست یمین ١٣٩٦/٠٥/٢٥

79 طایفه عهد صفوی روملو ١٣٩٦/٠٥/٢٥

80 ظاهرسازی تصنع ١٣٩٦/٠٥/٢٥

81 طماع شره ١٣٩٦/٠٥/٢٥

82 عاکف گوشه گیرنده ١٣٩٦/٠٥/٢٥

83 عظمت و شکوه همینه - مجد ١٣٩٦/٠٥/٢٥

84 عقاب سیاه دال ١٣٩٦/٠٥/٢٥

85 کتاب رکوردها گینس ١٣٩٦/٠٥/٢٥

86 مژه چشم هدب ١٣٩٦/٠٥/٢٥

87 کبوتر صحرایی یمام ١٣٩٦/٠٥/٢٥

88 آگاهی داشتن استعلام ١٣٩٦/٠٥/٢٥

89 آلوده وشن ١٣٩٦/٠٥/٢٥

90 آینه ها مرایا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

91 آشیانه پرنده وکر ١٣٩٦/٠٥/٢٥

92 آفریدن صنع ١٣٩٦/٠٥/٢٥

93 آسان گرفتن تساهل ١٣٩٦/٠٥/٢٥

94 آشکار کردن ابانت ١٣٩٦/٠٥/٢٥

95 آب بسته مسر ١٣٩٦/٠٥/٢٥

96 آبگینه مینا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

97 آتور آتش ١٣٩٦/٠٥/٢٥

98 حرف محرمانه راز
١٣٩٦/٠٥/٢٥

99 ترمز کشتی لنگر ١٣٩٦/٠٥/٢٥

100 احاد یکان ١٣٩٦/٠٥/٢٤

101 تاکنون هنیز ١٣٩٦/٠٥/٢٤

102 پس غذا دسر ١٣٩٦/٠٥/٢٤

103 اسب چاپار یام ١٣٩٦/٠٥/٢٤

104 شکست لشکر هزیمت ١٣٩٦/٠٥/٢٤

105 صیاد قانص ١٣٩٦/٠٥/٢٣

106 اخمو دبش ١٣٩٦/٠٥/٢٢

107 افتابگردان ورتاج ١٣٩٦/٠٥/٢٢

108 نت اول دو ١٣٩٦/٠٥/٢١

109 نت دوم را ١٣٩٦/٠٥/٢١

110 بندگی رق ١٣٩٦/٠٥/٢١

111 پارسایان اتقیا ١٣٩٦/٠٥/٢١

112 کشتی جنگی ناو ١٣٩٦/٠٥/٢١

113 پسوند نگهبانی بان ١٣٩٦/٠٥/٢١

114 نا آرامی تنش ١٣٩٦/٠٥/٢١

115 واحد نظامی یگان ١٣٩٦/٠٥/٢١

116 لمس کننده لامس ١٣٩٦/٠٥/٢١

117 مجلس بزرگان سنا ١٣٩٦/٠٥/٢١

118 محل تولد حضرت ابراهیم اور ١٣٩٦/٠٥/٢١

119 شهر آذربایجان غربی خوی ١٣٩٦/٠٥/٢١

120 گردش کودکان ددر ١٣٩٦/٠٥/٢١

121 شعر چهار مصرعی رباعی ١٣٩٦/٠٥/٢١

122 سماق تتری ١٣٩٦/٠٥/٢١

123 سنگ قیمتی و سرخ لعل ١٣٩٦/٠٥/٢١

124 دو دست یدان ١٣٩٦/٠٥/٢١

125 دوباره فعال شدن بازگشایی ١٣٩٦/٠٥/٢١

126 درس نوشتنی انشاء ١٣٩٦/٠٥/٢١

127 دانایان عقلا ١٣٩٦/٠٥/٢١

128 درخت کرم ابریشم توت ١٣٩٦/٠٥/٢١

129 خوردن عرب اکل ١٣٩٦/٠٥/٢١

130 خیزران بامبو ١٣٩٦/٠٥/٢١

131 تیم فوتبال اسپانیایی آلمریا ١٣٩٦/٠٥/٢١

132 چرخانیدن رعی ١٣٩٦/٠٥/٢١

133 چربی نیمه جامد صنعتی گریس ١٣٩٦/٠٥/٢١

134 ترجمان معانی ١٣٩٦/٠٥/٢١

135 تازه آذری ینی ١٣٩٦/٠٥/٢١

136 تبار ایل ١٣٩٦/٠٥/٢١

137 راوی مج ١٣٩٦/٠٥/٢١

138 توشه سفر بنه ١٣٩٦/٠٥/٢١

139 تیم فرانسه رن ١٣٩٦/٠٥/٢١

140 آیم ایتالیا مسینا ١٣٩٦/٠٥/٢١

141 تکبر باد و دم ١٣٩٦/٠٥/٢١

142 تنوره دودکش ١٣٩٦/٠٥/٢١

143 تابلویی از لیختنستاین وم ١٣٩٦/٠٥/٢١

144 تحریک کرون حض ١٣٩٦/٠٥/٢١

145 پیشخانه صفه ١٣٩٦/٠٥/٢١

146 پس روی و عقب رفتن قهقرا ١٣٩٦/٠٥/٢١

147 پرنده ای حشره خوار سسک ١٣٩٦/٠٥/٢١

148 پایتخت کشور ایتالیا رم ١٣٩٦/٠٥/٢١

149 پایین چاه تگ ١٣٩٦/٠٥/٢١

150 پایین حوض تگ ١٣٩٦/٠٥/٢١

151 پا پیچ پتک ١٣٩٦/٠٥/٢١

152 پادگان تهران جی ١٣٩٦/٠٥/٢١

153 بیماری قرن آلزایمر ١٣٩٦/٠٥/٢١

154 بنا خشتی بم ارگ راین ١٣٩٦/٠٥/٢١

155 بله فرانسوی وی ١٣٩٦/٠٥/٢١

156 بزرگ بگ ١٣٩٦/٠٥/٢١

157 بسیار فت ١٣٩٦/٠٥/٢١

158 برنوشته بنر ١٣٩٦/٠٥/٢١

159 آنفولانزا زکام ١٣٩٦/٠٥/٢١

160 آهار اش ١٣٩٦/٠٥/٢١

161 افسر نیروی دریایی ناوبان ١٣٩٦/٠٥/٢١

162 الهه آبهایی روان میترا ١٣٩٦/٠٥/٢١

163 آشامیدن شرب ١٣٩٦/٠٥/٢١

164 آفتاب پرست رب ١٣٩٦/٠٥/٢١

165 شهر اصفهان نایین ١٣٩٦/٠٥/٢١

166 خوان طعام سفره ١٣٩٦/٠٥/٢١

167 شهر همدان رزن ١٣٩٦/٠٥/٢١

168 میل زود گذر هوس ١٣٩٦/٠٥/٢١

169 شهر آذری کلیبر ١٣٩٦/٠٥/٢١

170 شهر آذری مرند ١٣٩٦/٠٥/٠٩

171 جایز و روا مجاز ١٣٩٦/٠٥/٠٩