مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

هادی تاج بخش

هادی تاج بخش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نام قدیم شهر ری راگس ١٣٩٦/٠٦/٢٩

2 متعدی و متجاوز درازدست ١٣٩٦/٠٦/٢٦

3 سیلی زدن لمده ١٣٩٦/٠٥/٢٢

4 نوزاد حشرات شفیره ١٣٩٦/٠٥/٠٩

5 بن بست آمپاس ١٣٩٦/٠٥/٠٩

6 پایکوبی درویشان سماع ١٣٩٦/٠٥/٠٩

7 قابل ارتجاع کشسان ١٣٩٦/٠٥/٠٩

8 پاشنه کفش نعلکی ١٣٩٦/٠٥/٠٩

9 شرمگین فا ١٣٩٦/٠٥/٠٩

10 عظیم الجثه یغر ١٣٩٦/٠٥/٠٩

11 یغر ناتراشیده و ناخراشیده٬ کت و کلفت، عظیم الجثه ١٣٩٦/٠٥/٠٩

12 زگیل آزخ ١٣٩٦/٠٥/٠٩

13 معامله پایاپای تهاتر ١٣٩٦/٠٥/٠٩

14 از واحد‌های حرارت فارنهایت ١٣٩٦/٠٥/٠٩

15 بیشتر اوقات اغلب ١٣٩٦/٠٥/٠٩

16 نوعی کلم اروپایی بروکلی ١٣٩٦/٠٥/٠٩

17 ملاحی و کشتیرانی دریانوردی ١٣٩٦/٠٥/٠٩

18 خزنده خانگی مارمولک ١٣٩٦/٠٥/٠٩

19 جنگ و پیکار کارزار ١٣٩٦/٠٥/٠٩

20 واحد غذا پرس ١٣٩٦/٠٥/٠٩

21 پرز فرش کرک ١٣٩٦/٠٥/٠٩

22 خیر و برکت یمن ١٣٩٦/٠٥/٠٩

23 خوشی و شادی سلوت ١٣٩٦/٠٥/٠٧

24 ماهی فلکی حوت ١٣٩٦/٠٥/٠٧

25 ظرف قدیم حمام تاس ١٣٩٦/٠٥/٠٧

26 بندگی یوغ ١٣٩٦/٠٥/٠٧

27 صدای ناله در گلو غرن ١٣٩٦/٠٥/٠٧

28 ماست چکیده تاشک ١٣٩٦/٠٥/٠٧

29 شاه تیر بالار ١٣٩٦/٠٥/٠٦

30 شادی و مسرت ابتهاج ١٣٩٦/٠٥/٠٦

31 سکون و آرامش قرار ١٣٩٦/٠٥/٠٦

32 تکبر و غرور نب ١٣٩٦/٠٥/٠٦

33 نمک هندی لن ١٣٩٦/٠٥/٠٦

34 عالم الهی لاهوت ١٣٩٦/٠٥/٠٦

35 گرفتاری و مخمصه دردسر ١٣٩٦/٠٥/٠٦

36 کیمیاگر اکسیری
١٣٩٦/٠٥/٠٦

37 کف دریا را
١٣٩٦/٠٥/٠٦

38 زن خوشبوی آراسته عاتکه ١٣٩٦/٠٥/٠٥

39 عاتکه زن خوشبوی آراسته ١٣٩٦/٠٥/٠٥

40 متملق و چاپلوس سالوس ١٣٩٦/٠٥/٠٥

41 پاروی قایقرانان فه ١٣٩٦/٠٥/٠٥

42 مونس الیف ١٣٩٦/٠٥/٠٥

43 شهر مافیا پالرمو ١٣٩٦/٠٥/٠٥

44 گردنبند مروارید سمط ١٣٩٦/٠٥/٠٥

45 احمق و کودن دند ١٣٩٦/٠٥/٠٥