مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

چراغی

چراغی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 oh deep shit اوه. گَند زدیم.
اوه توی دردسر بزرگی افتادیم.
١٣٩٦/٠٧/٠٢

2 babbling away چرت و پرت گفتن ١٣٩٦/٠٦/٠٣

3 Its none of my business به من چه ربطی داره؟ ١٣٩٦/٠٥/٢٠

4 my check has been bounced چِکَم برگشت شده ١٣٩٦/٠٥/٢٠

5 what the hell are you doing here اینجا داری چه غلطی میکنی؟ ١٣٩٦/٠٥/٢٠

6 Its on the last legs کنایه از کهنه بودن چیزی است مثلا میگیم; مال عهده عتیقه.
یا
روی پایه های آخرشه
١٣٩٦/٠٥/١٩

7 I hav got one leg in the grave من آفتاب لب بومم.
یه پام لبِ گوره.
١٣٩٦/٠٥/١٩

8 Come clean راستشو بگو.
حقیقت را بگو
١٣٩٦/٠٥/١٩

9 drat you مُرده شورتو ببرَن. ١٣٩٦/٠٥/١٣

10 غلغلک Ticklish ١٣٩٦/٠٥/١٣

11 I cannot find it in my heart دلم نمیاد ١٣٩٦/٠٥/١٢

12 my heart goes out to her دلم براش میسوزه ١٣٩٦/٠٥/١٢

13 bite one s head off کَلّه کسی را کَندن.
مانند. کله تو می کنم
١٣٩٦/٠٥/١٢

14 hit some body the ceiling اعصاب کسی را خُرد کردن ١٣٩٦/٠٥/١٢