مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

شاهین حسینی راد

شاهین حسینی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 VALUE اعتبار ١٣٩٦/٠٦/١١

2 INVOLVEMENT دست اندر کار ١٣٩٦/٠٦/١١

3 ASSOCIATE همراه شدن ١٣٩٦/٠٦/١١

4 importantly بالاخص ١٣٩٦/٠٦/١١

5 ultimately در نهایت ١٣٩٦/٠٦/١١

6 IN ORDER OF بر طبق ١٣٩٦/٠٦/٠٩

7 STRUCTURE پیکربندی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

8 SUPPORTING حامی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

9 DESCRIPTIVE مقایسه ای ١٣٩٦/٠٦/٠٩

10 LIE نهفتن ١٣٩٦/٠٦/٠٩

11 INCREMENTAL افزایشی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

12 ACTOR عملگر ١٣٩٦/٠٦/٠٩

13 RATIONAL ACTOR عملگر منطقی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

14 EMERGE سرچشمه گرفتن ١٣٩٦/٠٦/٠٩

15 FREQUENCY پراکندگی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

16 BIAS یکطرفه ١٣٩٦/٠٦/٠٩

17 fragmentation جداسازی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

18 jurisdictional قضایی
کیفری
١٣٩٦/٠٦/٠٩

19 out of kilter درهم ١٣٩٦/٠٦/٠٥