برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
آتون
زنی که دختران را درس دهد
الین
آتشدان آهنین
الی
کوره، آتشکده آهنین.
الی گلی
آتون اسم کاملا آریایی هست. اسم یکی از جدهای بزرگ من که بر میگرده به هفت یا نه پشت قبل آتون بوده و چون جد ما آتش پرست بودن اسمش اتون بوده . همین معنی آتشکده بنظر درست ترین است البته میتونه معنی خورشید رو هم در بر بگیره.
سعید.امیرخانی فراهانی
آتون به معنای خداوند خورشیدیا خداوند ی که خورشید را آفریده میتواند باشد که در نتیجه به همان مفهوم خداوند یکتا وبی شریک میباشد ودر هر زبانی و فرهنگی نامی دارد این خداوند یگانه و بدون شریک که انسان از وصف او عاجز است برای مثال در زبان پارسی باستان و میانه خداوند یگانه را اهورامزدا میخواندند و میخوانند به معنای روان قادر و دانا میباشد و در شبه جزیره حجاز اورا الله میخواندند و همه اعراب اورا الله میخواندند از یهودیان و نصرانیان و حُنفاء که پیرو ابراهیم خلیل بودند و صابئین که پیروان یحیی نبی بودند و بنی فرخ که در مکه ساکن بودند و آنان زردتشتی بودند و بتپرستان همه و همه خالق یگانه را الله میخواندند و در بنی اسرائیل او را یهوه و یا الوهیم وگاه الله صدا میزنند.درنهایت آن خالق یکتا را در هر فرهنگ و هر قوم و نژادی نامیست و اگرچه مختلف هستند این نامها لکن یک معنا و حقیقت مطلق را که همانا خالق و پروردگار آسمانها و زمین است را مد نظر دارند .


نام نویسی   |   ورود