برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آشغال

/'ASqAl/

مترادف آشغال: آخال، خاشاک، خاکروبه، زباله، سقط، کثافت، مزبله، بدردنخور، بنجل، فاسد، منحرف

برابر پارسی: آخال
آشغال
خاکروبه, زباله
پس مانده آشغال
خاکروبه
خاکروبه و آشغال
زباله
مرادف آشغال
ات
همراه آشغال
ات
sina
trash can
تاشبور
در زبان ترکی استانبولی می شود: چوپ
Zohre
Trash
🖤Ayda🖤
Rubbish


نام نویسی   |   ورود