برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اخگر

/'axgar/

مترادف اخگر: آتش، بارقه، جرقه، شراره، شرار، شرر
اخگر
شرر
اتش باره
اتش باره
رضاآپادانا
اتش پاره
علی
تیکه اتش
محمد
شراره


نام نویسی   |   ورود