برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اشتباه ‏

/'eStebAh/

مترادف اشتباه ‏: خبط، خطا، خطیئه، ریب، سهو، غلط، لغزش، مغلوط، نادرست، ناصواب

متضاد اشتباه ‏: صواب

برابر پارسی: لغزش، کوتاهی، گمراهی، کژی، نادرست، نادرستی، نرسپان
اشتباه
سهو
اشتباه اصلاح شده
مستدرک
اشتباه معروف
لپی
اشتباه کردن
کور خواندن
اشــتباه کــردن | بد فهمیدن
کور خواندن
اموری که در آن به خطا و اشتباه افتند
کارهای خبت
بنایی در بیت المقدس با گنبدی طلایی که نزدذ عامه مردم به اشتباه مسجدالاقصی تلقی میشود
مسجد قبه الصخره
هلیا
این واژه اربی است و پارسی آن اینهاست:
رمژن ramžan (پارسی دری: رمژک)
برانت brãnt (سنسکریت: بْهْرانتی bhrãnti)
مودات mudãt (سنسکریت: مودهَتوَ mudhatva)
ویریدیت viridit (سنسکریت: ویریدیتَ)
شهریار آریابد
در پهلوی و پارسی " رمژک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
رمژکیدن = اشتباه کردن
جمشید احمدی
گژگزینی/نادرست/
پ ص ر parviz13371348@gmail.com
بدکنش (زبر "ب" ، پیش "ک" ، زیر "ن")
مهدی
کم دقتی، بی دقتی


نام نویسی   |   ورود