برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
به فرمایش امام جواد(ع) از رفاقت با ••• بپرهیزید که مانند شمشیر ظاهری خوب و اثری بد دارد
شرور
به فرموده امام جواد(ع) برترین عبادت است
نسخه
از امام جواد(ع)روایت شده است که حضرت مهدی(عج) را •••••• می نامند چون دوران غیبت برای وی | بسیار طولانی خواهد بود
منتظر

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود