برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

باغ

/bAq/

مترادف باغ: بستان، بوستان، حدیقه، روضه، فردوس، گلستان، گلشن، لاله زار، ملک

متضاد باغ: راغ
باغ
بستان
باغ ا فلاطون
اکادمی
باغ افلاطون است و معادل فرهنگستان
اکادمی
باغ انار
نارستان
باغ انگور
تاکستان
باغ بزرگ بدون حصار
بستان
باغ پرگل
گلشن
باغ خرما
نخلستان
باغ درخت انار
نارکند
باغ درختان مرکبات
نارنجستان
باغ درختان میوه دانه دانه
انارستان
باغ شداد
ارم
باغ شیراز
ارم
باغ شیرین
یکی از سی لحن باربد
باغ صدر اسلام
فدک
باغ غصب شده
فدک
باغ معروف
فدک
باغ مهریه حضرت فاطمه (س)
فدک
باغ و بستان
ابسال
باغ و بوستان و زراعت
بن, حدیقه, آبسال
باغ وحش بیگانه
زو
بانی باغ شاهزاده ماهان
محمد حسن خان سردار
صفت باغ و بوستان و جای خوش آب و هوا
باصفا
نویسنده ایتالیایی باد در باغ زیتون
فرتوناتو سمینارا
یکی از باغ های زیبا و تاریخی شهر کرمان است
بیرماباد
از بازیگران باغ قرمز
رامین راستاد
از بازیگران گروه "ساعت خوش" با سریال هایی چون "مسافران" و" باغ مظفر"
رادش
از بازیگران گروه ساعت خوش با سریال هایی چون مسافران و باغ مظفر
رادش
از جاذبه های توریستی استان اردبیل با امکانات تفریحی | ورزشی | و فرهنگی بسیاری چون قایقرانی | دوچرخه سواری | باغ وحش و هتل های مجهز و زیبا
دریاچه شور ابیل
آب مایه دباغی
اش
آب که ••••میره قورباغه ابوعطا میخونه
سربالا
از گل های زینتی باغچه ای
لادن
باباغوری
چشمی که ترکیده و مردمکآن بیرون آمده باشد
باغبان
گلپیرا
باغبان تاک
رزبان
باغبان درخت انگو
رزبان
باغبان درخت انگور
رزبان
باغبانی که تاک پرورش می دهد
رزبان
باغچه و دهانه جوی
ترعه
باغها
بساتین
باغی بود در یمن
عدن
پوست بز دباغی شده
ساختیان
پوست دباغی شده
اهاب ,چرم
پوست دباغی نشده
اهاب
پیراستن به شیوه باغبان
هرس
تله فیلمی پلیسی ساخته مهدی صباغ زاده با شرکت فریبرز عرب نیا
مانگرو
چرم دباغی نشده
لکا
دباغ
وتگر
دباغی پوست
اش
دست افزار باغبان
بیل
ساخته مهدی صباغ زاده با بازی ثریا قاسمی | حدیث فولادوند و فرامرز صدیقی
مارال
ساخته مهدی صباغ زاده با بازی فرامرز قریبیان | ولی شیراندامی | سیامک اطلسی | بیژن امکانیان و مرحوم حسین کسبیان
پرونده
ساخته مهدی صباغ زاده با شرکت فرامرز صدیقی | ثریا قاسمی و حدیث فولادوند
مارال
ساخته مهدی صباغ زاده در سال 62 با بازی فرامرز قریبان | بیژن امکانیان | فردوس کاویانی و مرحوم حسین کسبیان
پرونده
ساخته مهدی صباغ زاده در سال 67 با بازی پروانه معصومی | علی نصیریان | حبیب اسماعیلی و مرحوم فیروز بهجت محمدی
سالهای خاکستری
سریال پارسال شبکه تهران به کارگردانی مهدی صباغ زاده با بازی اکبر عبدی | مجید مظفری | شهره لرستانی و مریم امیرجلالی
اولین انتخاب
سریالی ساخته مهدی صباغ زاده با بازی مجید مظفری | شهره لرستانی | لاله اسکندری | افشین هاشمی و••• که پارسال از شبکه تهران پخش شد
اولین انتخاب
هلیا
باغ
1) اشتقاق واژه . واژه فارسی دری و میانه «باغ»؛ فارسی میانه مانوی b'w ( بویس، ص 26)؛ سُغدی مسیحی g B' در اصل به معنای تکه یا پاره زمین، (بنونیست، ص 105؛ گرشویچ، ذیل ش 1136)؛ ختنی bؤga (بیلی، ذیل واژه) به معنای بخش، بهر؛ ارمنی bag (ایوازیان، ص 21؛ آچاریان، ج 1، ص 373) با معانی تکه، بخش، سهم، میراث، با واژه گاهانی ga ¦ ba ، اسم خنثی به معنای بخش، بهر، برخ (یسنا 51، بند 1؛ بارتولومه، ستون 952) و هندی باستان ga ¦ bha ، اسم مذکر به معنای بخش، ملک، بهر که در ترکیب ga ¦ mi- bha ¦ bhu (مونیر ـ ویلیامز، ص 763، ذیل همین ترکیب؛ ترنر، ذیل ش 9430) به معنی قطعه زمین یا سهمی از ملک آمده است، برابر و همگی از ریشه باستانی bag * (بخش کردن) هستند که مصدر بَخْتَن در فارسی میانه و بخشیدن در فارسی نو به معنی بخش کردن از آن آمده است. نظیر همین گسترش معنایی در واژه عبری leq ¦ e ¤ h (سهم، بخش) که بعداً معنی کشتزار یافته (و نباید با eqlum اَکّدی و حَقْل عربی به مفهوم مزرعه اشتباه شود) و در ho klإros و tئmإros یونانی نیز دیده میشود ( ایرانیکا ، ذیل «باغ»)، وام واژه آرامی ¦ a ¦ g ¦ ba در تلمود به معنی زمین مشترک نیز از همین اصل است (دالمان، ص 45).
واژه رَز در فارسی نو و میانه به معنی تاکستان (احتمالاً از ریشه raod (اوستایی «روییدن»)، در گویشهای طبری و خوانساری و گویشهای شمال غربی ایران مرادف واژه باغ و به همین معنی به کار میرود و بهترین شاهد آن ترکیب «خرمه رز» به معنای باغ خرّم، و «رزان» به معنی باغها و درختستانها، در تاریخ طبرستان است (ج 1، ص 72، 300؛ کیا، ص 238). کاربرد ترکیب Dadbaka-bag در کنار Dadbaka-ras و اطلاق آنها به زمین قابل کشت در اسناد یونانی اورامان از کاربرد همزمان باغ و رز به یک معنی از روزگار باستان حکایت دارد. هزوارش رز در فرهنگ پهلوی به صورت کَرْما (درعربی کَرْم) و در اسناد اورامان ونسا آمده است (آیلرز و مایرهوفر، ص 92، آیلرز و شاپکا، ص 379). واژه ایرانی پالیز که در فارسی نو به معنای مزرعه صیفی کاری است و در اصل به معنای مطلق باغ به کار میرفته و به صورت فالیز معرب شده، از صورت اوستایی pairi- za ¦ dae (و صورت مفروض فارسی باستان paridayda * ) است که وام واژه یونانی hت Parؤdeisos به معنای «آغل صحرایی چارپایان» بهشت و نیز «فردوس» عربی برگرفته از آن است.
منابع: ابناسفندیار، تاریخ طبرستان ، چاپ عباس اقبال، تهران 1320 ش؛ اوستا. یسنا. گاثاها، مجموعه اوستا، گاثاها: سرودهای زرتشت ، گزارش پورداود، تهران 1354 ش؛ ماریا ایوازیان، وام واژههای ایرانی میانه غربی در زبان ارمنی ، تهران 1371 ش؛ محمدصادق کیا، واژه نامه طبری ، تهران 1316 ش؛
H. Acharian, Haieren Armatakan Bar aran , Yerevan 1971; H.W.Bailey, Dictionary of Khotan Saka , London 1979; Ch.Bartholomae, Altiranisches Wخrterbuch, Strasburg 1940; E.Benveniste, Grammaire Sogdienne , 2.e Partie, Paris 1929; M. Boyce, A word list of Manichean Middle Persian and Parthian , Leiden 1977; G.Dalman, Aramجisch- Neuhebrجisches wخrterbuch , Frankfurt 1901; W. Eilers, M. Mayrhofer, "kurdisch bu ¦ z und die indogermonisehe "Buchen"-Sippe...", Mitteilungen fدr Die Anthropologische Gesellshaft Wien , 92 (1962); W. Eilers, V. Schapka, "Mitteliranische Mundarten" aus der Sammlung W. Eilers 1: Die Mundart von Chunsar , Wiesbaden 1976; Encyclopaedia Iranica, s.v. "Ba ¦ g ¦ " (by W. Eilers); I.Gershevitch, A grammar of Manichean Sogdian , Oxford 1961; M.Monier-Williams, A Sanskrit- English dictionary , Oxford 1976; R. L. Turner, A comparative dictionary of The Indo-Aryan languages , London 1973.
/ ایرج پروشانی /
2) سابقه . باغ از دیرینهترین روزگار وجود داشته و در همه تمدّنها از جایگاه با اهمیتی برخوردار بوده است. در قصص راجعبه آدم و حوا، این دو از بدو ظهور در باغ بودهاند (برای مثال رجوع کنید به سفر پیدایش، 2: 8؛ بقره: 35). قدیمیترین اشارهها به باغهای جهان، در برخی منابع تمدنهای کهن، چون مصر و چین، دیده میشود. وجود باغ در مصر قدیم از نقشهای آثار باستانی آن سرزمین پیداست. در طیوه (= طیبه/ تِبای/ تِب)، شهر قدیم و مشهور مصر، در نقشه باغی متعلق به چهارده قرن پیش از میلاد، حوضی دیده میشود منقّش به مرغان و پرندگان دریایی که گرداگرد آن نقشهایی از گیاهان و درختان میوهدار و نهالها و بوتههای گل وجود دارد (برای آگاهی از سابقه باغ در ایران رجوع کنید به ادامه مقاله).
در عصر اسکندر مقدونی، باغسازی در یونان پیشرفت بسیار کرد و باغهای زیادی در سرزمینهای یونانی ساخته شد. رومیها با اقتباس از باغهای یونانی، چه در اطراف ساختمانهای قدیم و چه به صورت مجزا، باغهای بسیاری احداث کردند. باغهای شهر رُم، که اغلب اقتباس از طرح باغهای شرقی است، نشانه توجه به زیباییهای طبیعی و نیز رفاه و ثروت طبقات متمکّن رومی است؛ بویژه آنکه آب وهوای شبه جزیره ایتالیا و فراوانی آب برای رشد و پرورش گل و گیاه مساعد بوده است. بر دیوارهای کاخ پمپئی، منظرههای زیبایی از باغ با نقش و نگار و به رنگهای مختلف دیده میشود. همچنین در تالار وسیع زیرزمینی آن باغچهای ساخته بودند با دیوارهای منقش به منظرههایی از باغهای سرسبز با درختان گل و میوه و پرندههای زیبا.
در قرن سیزدهم میلادی مارکوپولو به چین رفته و تفرجگاههای قوبیلای قاآن را دیده است. معمولاً در چین باغ به طور طبیعی به وجود میآید، و تصویرهایی که نقاشان چینی با هنرنماییهای خاص خود کشیدهاند، زیبایی آنها را با جلوههای خاصی نشان میدهد. باغهای ژاپنی به تأثیر از هنر باغسازی چینی ساخته شده است.
منابع : رجوع کنید به بخش باغ در سرزمینهای اسلامی، منابع ذیل «ه ».
/ عبداللّه چغتایی ( با اندکی تلخیص از: د. اردو ) /
3) باغ در نظر مسلمانان. اهمیت باغ در زندگی گذشته ...
منصور
باغ یک کلمه تورکی است که معنی فارسی آن حصار ومحیط بسته شده را می گویند. که کاربرد فروانی دارد مانند باغ شلوار که فارسی آن کمربند میشود ویا یک باغ یونجه یعنی یک بسته یونجه. که از فعل باغلاماق تورکی که به معنی بستن. است گرفته شده است
فر کیانی
باغ یک واژه ی پارسی ست که در فرهنگ واژگان اوستایی به شکل băga به ماناک share, property, garden در کتاب ریشه یابی علی نوری آمده است.... در فرهنگ واژگان اوستایی فریدون جنیدی و احسان بهرامی به دیسه ی ِِبغ= beqe باغ آمده است


نام نویسی   |   ورود