برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهتان

/bohtAn/

مترادف بهتان: افترا، ترفند، تهمت، دروغ، فریه، کذب، افترا زدن، افترا بستن، تهمت بستن، تهمت زدن، دروغ بستن، دروغ زدن

برابر پارسی: ناروا، دروغ بستن، چفته
بهتان
تهمت, افترا
بهتان زدن
افترا


نام نویسی   |   ورود