برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بیضی

/beyzi/

برابر پارسی: تخم مرغی
ظرف بیضی شکل
دیس
بشقاب بزرگ و معمولا بیضی
دیس
عنوان دو نقطه در قطر بلند شکل بیضی
کانون
ورزش با توپ بیضی
رگبی
مهدی
کژهون . کژپرهون . مرغانی
بهرام س
هاگگون
محمد حمید نیک روان
خاگی، خاگین (خاگ= بیضه، تخم مرغ)( خاگی: شبیه به
خاگ، شبیه به تخم مرغ)


نام نویسی   |   ورود