برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تراس

/terAs/

مترادف تراس: ایوان، صفه، مهتابی، بام، پشت بام

برابر پارسی: ایوان، پادگانه، مهتابی
تراس
بالکن
تراس نامرتب
تارس
تراس و مهتابی
بالکن
حفاظ پنجره و تراس
نرده
احسان
بالکن
علی باقری
تراس : فضایی به عرض حداکثر ۵/۱ متر در فضای بیرونی ساختمان (اصطلاح بنایی و ساختمان سازی)
علی باقری
تراس: [ اصطلاح معماری و شهر سازی ] پیشامدگی در حد مجاز سقف همکف، همچنین کف در طبقات که بصورت کنسول نیز می باشد تراس محسوب می شود.


نام نویسی   |   ورود